top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל: כך תימנעו מהליכי שומה מיותרים


מי צריך לדווח לרשות המסים על הכנסות מחו"ל?

כל מי שהנו תושב ישראל לצורך מס, חייב לדווח לרשות המסים בישראל על הכנסות שמקורן בחו"ל. לצורך העניין, אין הבדל בין הכנסות אקטיביות (למשל מעסק או עבודה) ופסיביות (למשל הכנסות מהשכרת נכסים, ניירות ערך ומוצרים בנקאיים).מי זכאי להגיש דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל?

הדיווח המקוצר מיועד להכנסות שאינן מעסק, לרבות: השכרת מקרקעין, ריבית, דיבידנד, זכיות והימורים, רווח הון (ניירות ערך זרים או ישראליים), בעל מניות מהותי בחברה בחו"ל.


דיווח על מקורות הכנסה שלא דווחו בעבר

לכאורה, הגשת דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל יכול לשמש מעין "גילוי מרצון" על נכסים ומקורות הכנסה בחו"ל אשר היו ברשותכם גם טרם שנת המס, ולא דווחו לרשות המסים במסגרת נהלי הגילוי מרצון שהיו בתוקף בעבר.


עם זאת, הגשת דיווח שכזה ללא שיח מקדים עם הפקיד הרלוונטי במשרדי מס הכנסה עשויה להביא לפתיחת הליך פלילי בגין העלמת מס, שסופו קנסות כבדים או מאסר. לחילופין, אתם עשויים לקבל חיוב מס מחמיר ביותר בגין שנים קודמות.


על כן, בבואכם לדווח לראשונה על נכסים והכנסות בחו"ל שהיו ברשותכם טרם שנת המס החולפת, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון על אופן הפנייה לרשות המסים בעניין. מנסיוננו, עניינים מעין אלה נפתרים לא פעם בהסכם מול פקיד השומה. לכן, עשוי להיות ערך מוסף לפנייה לרואה חשבון אשר מקיים יחסי עבודה פעילים עם משרד השומה האזורי אליו אתם משויכים. זכרו כי שיוך זה אינו בהכרח לפי מקום מגוריכם הנוכחי.


כיצד מבוצע הדיווח המקוצר?

הדיווח המקוצר מבוצע באמצעות הגשת טופס 5329ב (פרטים על הכנסות ונכסים בחו"ל) לפקיד השומה. הטופס ימולא עבור כל שנת מס בנפרד.


אין להתבלבל עם טופס 5329 (דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה) המיועד לפתיחת תיק ברשות המסים למי שאינו שכיר. רשות המסים אף נוהגת לשלוח טפסי 5329 לישראלים העומדים בקריטריונים מסוימים, כדי לחשוף נכסים והכנסות לא מדווחים. מילוי טופס 5329 יוצר חובת הגשה של דוח שנתי למס הכנסה מדי שנה - דבר מיותר למי שאין להם הכנסות עסקיות.


לכן מטרת הדיווח המקוצר באמצעות טופס 5329ב היא, בין היתר, לשלם את המס המגיע ללא יצירת חובת הגשה לשנים הבאות. זאת, בדומה לטופס 153 אשר נועד לאפשר החזר מס לשכירים אשר אינם חייבים בהגשת דוח שנתי.


לאחר קבלת הטופס על ידי משרד פקיד השומה, מופק למגיש שובר דיווח מקוצר (שובר 351/352). את השובר הממולא ניתן לשלם באזור האישי באתר רשות המסים לאחר הרשמה באתר, או בכל סניף של דואר ישראל.


עד מתי יש להגיש דיווח מקוצר?

תשלום השובר יתבצע לא יאוחר מיום 30.4 של שנת-המס העוקבת לשנת הדיווח, קרי: בגין שנת המס 2023 יש לדווח עד ליום 30.4.2024. על כן, יש להתחיל בתהליך של איסוף המסמכים ומילוי טופס 5329ב בהקדם האפשרי מתום שנת המס.יש לכם הכנסות מחו"ל או שאינן מעבודה שכירה? מתלבטים איזה דוח מס הכנסה עליכם להגיש?

צרו עמנו קשר לבירור השירות המתאים לכם.

160 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page