top of page

ביקורת ניהול ספרים: כך תעברו אותה ברוגע

2022: עדכון חשוב לגבי ביקורת ניהול ספרים בבית הנישום - לחצו לקריאה

 

חלק גדול מבעלי העסקים ודאי התנסה בכך- פקיד מס הכנסה "נוחת" בפתח בית העסק, בהתראה קצרה "מהיום להיום" או ללא התראה כלל, ודורש לראות מסמכים כאלה ואחרים הקשורים לעסק, לרישום התקבולים, ההוצאות וכו'. מלחיץ, לא?

 

 

מדוע מס הכנסה "נופל" דווקא עליכם לביקורת?

 

פקודת מס הכנסה מקנה לפקיד השומה (המנהל האזורי של מס הכנסה) סמכות "להשיג ידיעות" אשר לדעתו יסייעו בבירור הכנסתו האמיתית של הנישום. המטרה היא להשוות בין מה שדיווח הנישום לבין הראיות בשטח. בין הכלים שנותן החוק לפקיד השומה נמצאת ביקורת פיזית בבית העסק, המתבצעת על-ידי עובדי חטיבת ניהול ספרים ברשות המסים. 

 

5 סיבות אפשריות לבצע ביקורת דווקא בעסק שלכם

החטיבה לניהול ספרים מבצעת את הביקורות בהתאם לתוכנית עבודה תקופתית. אם הגיעה אליכם, כנראה שאתם עונים לפחות על אחד מהקריטריונים הבאים:

 1. עליתם במדגם אקראי של עסקים בתחום ובאזור גאוגרפי מסוים.

 2. אתם עסק חדש, או עסק שלא בוצעה בו ביקורת מספר שנים.

 3. יש לכם ריבוי דרישות להחזרי מע"מ. זה עשוי להעלות חשד בדבר ניכוי הוצאות שאינן מוכרות, או הוצאות פיקטיביות.

 4. אתם מדווחים על רווחים מזעריים, או הפסדים, בשנים רבות ורצופות ובאופן שאינו תואם את ביצועי הענף. 

 5. התקבל מידע מודיעיני ספציפי.

 

מי רשאי לבצע ביקורת בעסק שלכם?

 

הסמכויות הקשורות לעריכת ביקורת נתונות רק לפקיד השומה או לאדם אשר הוסמך לכך בכתב על-ידיו.

על כן, לפני שתאפשרו למבקר להיכנס לבית העסק ולהתחיל בביקורת, הנכם רשאים לדרוש ממנו להציג את הפריטים הבאים:

 • תעודה מזהה

 • תעודה המעידה על היותו מבקר מטעם החטיבה לניהול ספרים במס הכנסה

 • צו מאת פקיד השומה המסמיך אותו לבצע ביקורת בעסק שלכם

 

סוגי ביקורות ניהול ספרים, ומה מס הכנסה מחפש בהן

 

קיימים שני סוגים עיקריים של ביקורת מס הכנסה. המפקח חייב להודיע לכם עם כניסתו מה מתוך השניים הנו נושא הביקורת.

ביקורת ניהול ספרים

 

בודקת ציות של העסק להוראות ניהול ספרים החלות עליו. בעיקר נבדק רישום מיידי, מלא ונכון של תקבולים ושל ההכנסות הנובעות מהם באמצעות קבלות וחשבוניות מס. 

במסגרת ביקורת כזו, המפקחים עשויים לדרוש לראות את הקבלה וחשבונית המס האחרונות שהופקו, את הקופה ואת ספר הקופה (או לחלופין, כרטסת הקופה בהנהלת החשבונות).

ביקורת ניכויים

 

בודקת האם ההוצאות שנרשמו בעסק הנן מותרות בניכוי, ונרשמו בהתאם לתקנות. כמו כן נבדקים הניכויים במקור ממשכורות העובדים ומתשלומים לספקים. 

בביקורת מעין זו, סביר כי תידרשו להציג כרטסות וקלסרי פקודות יומן של חשבונות הוצאה "מועדים לפורענות", כגון כיבודים, נסיעות לחו"ל, הוצאות רכב וטלפון. 

 

מה מותר ואסור למפקחי מס הכנסה לעשות בעת הביקורת?

 

לפי סעיף 135 (2) ו-(3) לפקודת מס הכנסה, למפקח מורשה מטעם פקיד השומה יש זכות לעשות את הדברים הבאים:

 

 1. להיכנס למקום עסקו של נישום על מנת לבדוק ספרים, חשבונות ופריטים אחרים הנוגעים לעסק (דוגמת קופות, יומני העסק, רשימות תקבולים וכו').

 2. לדרוש מבעל העסק או מ"פקיד אחראי"- בין אם איש כספים שכיר או חיצוני- לראות את ספרי החשבונות ושאר הפריטים הנ"ל או למסור את מיקומם. במידה ומערכת החשבונות מתנהלת מחוץ לבית העסק (למשל, במשרד רואה חשבון חיצוני) רשאי המפקח להגיע גם לשם ולעיין בה.

 3. לעיין בספרי העסק, מערכת הנהלת החשבונות, לבדוק את המלאי, הקופות וכל מסמך או פריט אחר הנוגע לעסק.  

 4. לבקש מבעל העסק להזדהות באמצעות תעודה מזהה.

 5. אם יש ביד המפקח צו לתפיסת מסמכים, רשאי בעת הביקורת לקחת כל מסמך הנוגע לעסק. מסמכים שנלקחו יוחזרו לנישום עד 3 חודשים מיום לקיחתם, אלא אם נפתחה בעניינם חקירה פלילית.

לפי הפסיקה (הלכת דון בביהמ"ש העליון)- למפקח אין זכות לעשות את הדברים הבאים:

 

 1. לערוך חיפוש על גופו או בחפציו האישיים של הנישום או מי מעובדיו בחיפוש אחר תקבולים עסקיים שלא נרשמו לכאורה.

 2. לדרוש לראות סכומי כסף בהם הבחין בין חפציו האישיים של הנישום. למשל: צ'ק המבצבץ מארנקו של הנישום או מקופל בנרתיק תעודת הזהות. 

 

ככלל, כל סכום כסף אשר נמצא על גופו או בחפציו האישיים של הנישום, חזקה שאינו תקבול עסקי כל עוד אין הוכחה לכך.

על כן, המפקח אינו רשאי לפגוע בפרטיות הנישום בהיעדר ראיה שבין חפציו האישיים יש "מסמכים הנוגעים לעסק".

 

עם זאת, הימצאות סכומי כסף במקום אחר בבית העסק, כגון בקופה, במגירות, ביומן העסק או על שולחן בעל העסק או עובדיו, מהווה ראיה נסיבתית לתקבול עסקי לכאורה, ועל כן יכול פקיד השומה לעיין בהם ולבדוק במערכת החשבונות אם אכן נרשמו.

 

במידה והמפקח דורש או מנסה לבצע דבר שאינו בסמכותו, הנישום רשאי:

 

1. לסרב. 

2. לבקש מהמפקח לעזוב את בית העסק.

 

בהתאם להלכת בן-גד, לא ייחשבו הנ"ל הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו ולא יובילו לאישום פלילי, אם באו בתגובה לחריגת המפקח מסמכויותיו. 

ביקורת ניהול ספרים בבית הנישום: הוראת הביצוע והפסיקה

 

במקרים מסוימים תיתכן ביקורת ניהול ספרים בביתו הפרטי של הנישום. למשל: כאשר כתובת העסק זהה לכתובת המגורים, ומעידה כי העסק או החברה שבבעלות הנישום מתנהלים מבית מגוריו. 

הוראת ביצוע 21/2001 של רשות המסים קובעת נהלי עריכת ביקורת בעסק המתנהל בבית מגוריו של הנישום. למעשה, בהוראת ביצוע זו מטילה רשות המסים הגבלות על עובדיה, מתוך ההבנה שכניסה לרשות הפרט הנה הפרה של זכות חוקתית - גם אם הדבר הנו בסמכות רשות המסים. 

בין היתר נקבע:

 • כניסה לבית מגורים תהיה למטרת בדיקת ספרי העסק בלבד. אין לרשות המסים סמכות לערוך חיפוש בבית.

 • איסור ביקורי פתע או "אד-הוק" - הביקורת בעסקים, לרבות כאלה המתנהלים מהבית, צריכה להתבצע לפי תוכנית עבודה מסודרת ומפוקחת.

 • כניסת המבקרים לבית הנישום תהיה אך ורק לאחר קבלת הסכמת הנישום בכתב.

 • רק מבקרי החטיבה לניהול ספרים, שתפקידם לערוך ביקורות ניהול ספרים, רשאים להיכנס לבית הנישום. 

לאחרונה הדגישה הפסיקה את ההוראות האמורות, במסגרת ע"מ 21579-01-20 ירון מאיר נ' פקיד שומה אילת. במרכז פסק דין זה, מחודש אפריל 2022, תושב חוזר ודין הכנסותיו מחברות תושבות חוץ בהן החזיק במניות ואף הועסק כשכיר. 

לאחר שובו של המערער לישראל, עבד תקופה מביתו כשכיר עבור אחת החברות. עקב כך, ביקש המערער לנכות מהכנסותיו אלו ממשכורת, חלק מהוצאות אחזקת ביתו בישראל. 

בעקבות מחלוקת בין המערער לפקיד השומה על תושבותו ומקור הכנסותיו, נפתח נגדו הליך ביקורת. יום לאחר שהוצא לו מכתב דרישה למסמכים התומכים בטענותיו, התייצבו בביתו המפקחת שטיפלה בתיק והרכז הממונה עליה, כביכול כדי לערוך ביקורת ניהול ספרים בעסק שניהל מביתו, בעקבות בקשתו לניכוי הוצאות הבית. 

כב' השופטת ייטב קבעה כי ביקור זה בבית המערער היה שלא כדין, כי נגד את ההוראות שנמנו לעיל:

 • הכניסה לבית לא הייתה למטרת ביקורת ניהול ספרים. לרשות המסים לא הייתה כל סיבה להניח שמתנהל "עסק" בבית הנישום ולו ספרים כלשהם שניתן לבקר. זאת, היות שביקש לנכות את הוצאות הבית מהכנסתו כשכיר. כמו כן, במהלך הביקור ולאחריו לא עשו נציגי הרשות כל שימוש בטופס הביקורת. כב' השופטת התרשמה כי מטרת הביקור הייתה הטלת מורא והפעלת לחץ על הנישום. 

 • הביקור היה ביקור פתע שלא נכלל בתוכנית העבודה לאותה שנת מס. רשות המסים יזמה אותו במסגרת הליך הביקורת שניהלה נגד הנישום. 

 • הנציגים שהגיעו לבית הנישום לא היו מבקרי החטיבה לניהול ספרים. מפקחים ורכזים של רשות המסים אינם מורשים לערוך ביקורות ניהול ספרים, שכן אין זה מתפקידם. 

 • הביקור לא תואם מראש עם הנישום ועם מייצגו. זאת, אף שרואה החשבון המייצג של הנישום ביקש בשלב מוקדם יותר בהליך, שהקשר עם הנישום יתבצע דרכו. זוהי בקשה לגיטימית שנועדה להבטיח מתן מענה מקצועי ומדויק לצרכי רשות המסים, אשר ישקפו את מצב הנישום לאמיתו.   

כיצד נעבור בהצלחה את ביקורת מס הכנסה?

4 כללי התנהלות ביום-יום

 

 1. רישום מיידי - הקפידו לתעד בהנהלת החשבונות, בהקדם האפשרי, כל תקבול המשולם לעסק. אם אינכם נמצאים בבית העסק בעת שנמסר לכם התשלום, מצאו דרך להזכיר לעצמכם. 

 2. קופה - רכזו את כל התקבולים שטרם הופקדו בבנק בקופה אחת מסודרת. הימנעו מאחסון כספים והמחאות במגירות, בארונות, וכמובן מהשארתם על השולחן או בארנקכם. 

 3. הימנעו מ"לקחת עבודה הביתה" - ככל שהעסק אינו מתנהל מביתכם, מומלץ להשאיר את כל המסמכים הנוגעים לו, לרבות קלסרי החשבונות, בבית העסק או אצל רואה החשבון המייצג. 

 4. הוצאות - היוועצו ברואה החשבון שלכם אילו הוצאות הינן מוכרות לצורך מס עבור העסק שלכם, והקפידו לרשום אך ורק אותן ובהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות). אם הנהלת החשבונות מתבצעת על-ידי משרד חיצוני, העבירו אליהם אך ורק הוצאות המשמשות את העסק.

כדי לדעת האם הוצאה משמשת את העסק, שאלו את עצמכם:

לגבי הוצאות החוזרות על עצמן בקביעות: 

 1. האם ללא הוצאה זו ניתן היה להפעיל את העסק ולתחזק אותו כראוי? אם התשובה שלילית- זוהי הוצאה עסקית. 

 2. האם ההוצאה הזו הייתה קיימת לי גם בהיעדר העסק? אם התשובה שלילית- זוהי הוצאה עסקית.

לגבי הוצאות חד פעמיות:

 1. האם ההוצאה שימשה אותי במכירת מוצר או שירות ללקוח ספציפי אשר הפקתי לו חשבונית? אם לא, כיצד עזרה לי בהפעלת העסק?

 2. האם גובה ההוצאה סביר ביחס להכנסות שעזרה לי לייצר?

לגבי רכוש קבוע:

 1. מהו השימוש שאני עושה בפריט לצורך הפעלת העסק?

 2. האם אני עושה בפריט גם שימוש אישי? מה יותר- עסקי או אישי?

 3. האם רכשתי פריט דומה בשלוש השנים האחרונות אשר נרשם בספרי העסק? 

 

 

6 כללי התנהלות בעת הביקורת

 

הביקורת עשויה להיערך ללא כל התראה ותיאום מראש. נישומים רבים חשים לחץ וחוסר ביטחון בנוכחות נציגי מס הכנסה, גם כאשר הם מנהלים רישום חשבונאי ודיווחים לרשויות ללא רבב, ועל כן עשויים להשיב תשובות מוטעות ולא-ענייניות למפקחים ו"לסבך" עצמם שלא לצורך. 

 1. בדקו את "כשרות" הביקורת. בקשו מהמבקר להזדהות באמצעות תעודת עובד של רשות המסים, להציג צו לעריכת הביקורת, ולהצהיר על מטרתה - ככל שלא עשה  מיוזמתו את הדברים הנ"ל. 

 2. נקו את השולחן. סגרו את בית העסק למשך הביקורת. במידה וכבר ישנם לקוחות בבית העסק, בקשו מהמפקחים להמתין עד שתסיימו לטפל בהם. 

 3. חשבו לפני שאתם עונים. אל תשלפו תשובות מהמותן ואל תתחכמו בתשובותיכם. אל "תתייעצו" עם המפקחים בנושאי הביקורת ואל תנסו לענות מה שלדעתכם המפקחים רוצים לשמוע. ענו אך ורק על מה שנשאלתם, בצורה עניינית ותמציתית.

 4. התקשרו לרואה החשבון שלכם. אם המפקחים שאלו שאלה שאינכם בטוחים בה, ביקשו לראות פריט אשר אינכם בטוחים מהו, או שאינו ברשותכם, רואה החשבון הוא הגורם המתאים להתייעצות. במידה והנהלת החשבונות מתבצעת במשרד רואי חשבון ולא בבית העסק, סביר להניח שרבים מהספרים העדכניים, כמו גם התיעוד הממוחשב, כלל לא יימצאו ברשותכם. אין בכך כל פסול. 

 5. דעו את החוק. אל תחששו לסרב לבקשות המפקחים אשר חורגות מסמכויותיהם כפי שהוסבר במאמר זה. 

 6. היו רגועים. ביקורת הנה, לרוב, הליך שגרתי, ואין פירושה שיש לרשות המסים מידע או חשדות כנגדכם. אם הנכם מנהלים את ספרי החשבונות כשורה, אין סיבה לחשוש מהביקורת. 

רוצים להיות הכי רגועים שיש בזמן ביקורת? בואו אלינו.

ביקורת בבית הנישום
bottom of page