הצילו, ביקורת!

חלק גדול מבעלי העסקים ודאי התנסו בכך- פקיד מס הכנסה "נוחת" בפתח בית העסק, בהתראה קצרה "מהיום להיום" או ללא התראה כלל, ודורש לראות מסמכים כאלה ואחרים הקשורים לעסק, לרישום התקבולים, ההוצאות וכו'. מלחיץ, לא?

 

 

מדוע הם באים?

 

פקודת מס הכנסה מקנה לפקיד השומה (המנהל האזורי של מס הכנסה) סמכות "להשיג ידיעות" אשר לדעתו יסייעו בבירור הכנסתו האמיתית של הנישום. המטרה היא להשוות בין מה שדיווח הנישום לבין הראיות בשטח. בין הכלים שנותן החוק לפקיד השומה נמצאת ביקורת פיזית בבית העסק.

 

קיימות מספר סיבות אפשריות לבצע ביקורת דווקא לעסק מסוים:

1. מדגם אקראי של עסקים בתחום ובאזור גאוגרפי מסוים.

2. עסק חדש, או עסק שלא בוצעה בו ביקורת מספר שנים.

3. ריבוי דרישות להחזרי מע"מ, אשר מעלות חשד בדבר ניכוי הוצאות שאינן מוכרות, או הוצאות פיקטיביות.

4. דיווחים על רווחים מזעריים, או הפסדים, בשנים רבות ורצופות ובאופן שאינו תואם את ביצועי הענף. 

5. מידע מודיעיני ספציפי.

 

מה הם מחפשים?

 

קיימים שני סוגים עיקריים של ביקורת מס הכנסה:

1. ביקורת ניהול ספרים- בודקת ציות של העסק להוראות ניהול ספרים החלות עליו, ובעיקר רישום מיידי, מלא ונכון של תקבולים ושל ההכנסות הנובעות מהם, על-ידי הפקת קבלות וחשבוניות מס. 

2. ביקורת ניכויים- בודקת האם ההוצאות שנרשמו בעסק הנן מותרות בניכוי, ונרשמו בהתאם לתקנות.

כמו כן נבדקים הניכויים במקור ממשכורות העובדים ומתשלומים לספקים. 

 

המפקח חייב להודיע לכם עם כניסתו מה נושא הביקורת.

בהתאם לנושא הביקורת, המפקחים עשויים לדרוש לראות את הקבלה וחשבונית המס האחרונות שהופקו, את הקופה ואת ספר הקופה (או לחלופין, כרטסת הקופה בהנהלת החשבונות), כרטסות וקלסרי פקודות יומן של חשבונות הוצאה "מועדים לפורענות", כגון כיבודים, נסיעות לחו"ל, הוצאות רכב וטלפון. 

 

הביקורת עשויה להיערך ללא כל התראה ותיאום מראש. נישומים רבים חשים לחץ וחוסר ביטחון בנוכחות נציגי מס הכנסה, גם כאשר הם מנהלים רישום חשבונאי ודיווחים לרשויות ללא רבב, ועל כן עשויים להשיב תשובות מוטעות ולא-ענייניות למפקחים ו"לסבך" עצמם שלא לצורך. 

 

מה הם רשאים ולא רשאים לעשות?

 

לפי סעיף 135 (2) ו-(3) לפקודת מס הכנסה, למפקח מורשה מטעם פקיד השומה יש זכות לעשות את הדברים הבאים:

 

 1. להיכנס למקום עסקו של נישום על מנת לבדוק ספרים, חשבונות ופריטים אחרים הנוגעים לעסק (דוגמת קופות, יומני העסק, רשימות תקבולים וכו').

 2. לדרוש מבעל העסק או מ"פקיד אחראי"- בין אם איש כספים שכיר או חיצוני- לראות את ספרי החשבונות ושאר הפריטים הנ"ל או למסור את מיקומם. במידה ומערכת החשבונות מתנהלת מחוץ לבית העסק (למשל, במשרד רואה חשבון חיצוני) רשאי המפקח להגיע גם לשם ולעיין בה.

 3. לעיין בספרי העסק, מערכת הנהלת החשבונות, לבדוק את המלאי, הקופות וכל מסמך או פריט אחר הנוגע לעסק.  

 4. לבקש מבעל העסק להזדהות באמצעות תעודה מזהה.

 5. אם יש ביד המפקח צו לתפיסת מסמכים, רשאי בעת הביקורת לקחת כל מסמך הנוגע לעסק. המסמכים יוחזרו לנישום עד 3 חודשים מיום לקיחתם, אלא אם נפתחה בעניינם חקירה פלילית.

 

הסמכויות הנ"ל נתונות רק לפקיד השומה או לאדם אשר הוסמך לכך בכתב על-ידיו.

על כן, לפני שתאפשרו למפקח להיכנס, הנכם רשאים לדרוש ממנו להציג את הפריטים הבאים:

 • תעודה מזהה

 • תעודה המעידה על היותו מפקח במס הכנסה

 • צו מאת פקיד השומה המסמיך אותו לבצע ביקורת בעסק שלכם

לפי הפסיקה (הלכת דון בביהמ"ש העליון)- למפקח אין זכות לעשות את הדברים הבאים:

 

 1. לערוך חיפוש על גופו או בחפציו האישיים של הנישום או מי מעובדיו בחיפוש אחר תקבולים עסקיים שלא נרשמו לכאורה.

 2. לדרוש לראות סכומי כסף בהם הבחין בין חפציו האישיים של הנישום. למשל: צ'ק המבצבץ מארנקו של הנישום או מקופל בנרתיק תעודת הזהות. 

 

ככלל, כל סכום כסף אשר נמצא על גופו או בחפציו האישיים של הנישום, חזקה שאינו תקבול עסקי כל עוד אין הוכחה לכך. על כן, המפקח אינו רשאי לפגוע בפרטיות הנישום בהיעדר ראיה שבין חפציו האישיים יש "מסמכים הנוגעים לעסק".

 

עם זאת, הימצאות סכומי כסף במקום אחר בבית העסק, כגון בקופה, במגירות, ביומן העסק או על שולחן בעל העסק או עובדיו, מהווה ראיה נסיבתית לתקבול עסקי לכאורה, ועל כן יכול פקיד השומה לעיין בהם ולבדוק במערכת החשבונות אם אכן נרשמו.

 

במידה והמפקח דורש או מנסה לבצע דבר שאינו בסמכותו, הנישום רשאי:

 

1. לסרב. 

2. לבקש מהמפקח לעזוב את בית העסק.

 

בהתאם להלכת בן-גד בבית המשפט המחוזי, לא ייחשבו הנ"ל הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו ולא יובילו לאישום פלילי, אם באו בתגובה לחריגת המפקח מסמכויותיו. 

 

 

כיצד נעבור את הביקורת בהצלחה?

ביום-יום:

 

 1. רישום מיידי- הקפידו לתעד בהנהלת החשבונות, בהקדם האפשרי, כל תקבול המשולם לעסק. אם אינכם נמצאים בבית העסק בעת שנמסר לכם התשלום, מצאו דרך להזכיר לעצמכם. 

 2. קופה- רכזו את כל התקבולים שטרם הופקדו בבנק בקופה אחת מסודרת. הימנעו מאחסון כספים והמחאות במגירות, בארונות, וכמובן מהשארתם על השולחן או בארנקכם. 

 3. הוצאות- היוועצו ברואה החשבון שלכם אילו הוצאות הינן מוכרות לצורך מס עבור העסק שלכם, והקפידו לרשום אך ורק אותן ובהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות). אם הנהלת החשבונות מתבצעת על-ידי משרד חיצוני- העבירו אליהם אך ורק הוצאות המשמשות את העסק.

כדי לדעת האם הוצאה משמשת את העסק, שאלו את עצמכם:

לגבי הוצאות החוזרות על עצמן בקביעות: 

 1. האם ללא הוצאה זו ניתן היה להפעיל את העסק ולתחזק אותו כראוי? אם התשובה שלילית- זוהי הוצאה עסקית. 

 2. האם ההוצאה הזו הייתה קיימת לי גם בהיעדר העסק? אם התשובה שלילית- זוהי הוצאה עסקית.

לגבי הוצאות חד פעמיות:

 1. האם ההוצאה שימשה אותי במכירת מוצר או שירות ללקוח ספציפי אשר הפקתי לו חשבונית? אם לא, כיצד עזרה לי בהפעלת העסק?

 2. האם גובה ההוצאה סביר ביחס להכנסות שעזרה לי לייצר?

לגבי רכוש קבוע:

 1. מהו השימוש שאני עושה בפריט לצורך הפעלת העסק?

 2. האם אני עושה בפריט גם שימוש אישי? מה יותר- עסקי או אישי?

 3. האם רכשתי פריט דומה בשלוש השנים האחרונות אשר נרשם בספרי העסק? 

 

 

בעת הביקורת:

 

 1. נקו את השולחן. סגרו את בית העסק למשך הביקורת. במידה וכבר ישנם לקוחות בבית העסק, בקשו מהמפקחים להמתין עד שתסיימו לטפל בהם. 

 2. חשבו לפני שאתם עונים. אל תשלפו תשובות מהמותן ואל תתחכמו בתשובותיכם. אל "תתייעצו" עם המפקחים בנושאי הביקורת ואל תנסו לענות מה שלדעתכם המפקחים רוצים לשמוע. ענו אך ורק על מה שנשאלתם, בצורה עניינית ותמציתית.

 3. התייעצו במידת הצורך. אם המפקחים שאלו שאלה שאינכם בטוחים בה, ביקשו לראות פריט אשר אינכם בטוחים מהו, או שאינו ברשותכם, התקשרו לרואה החשבון שלכם. במידה והנהלת החשבונות מתבצעת במשרד רואי חשבון ולא בבית העסק, סביר להניח שרבים מהספרים העדכניים, כמו גם התיעוד הממוחשב, כלל לא יימצאו ברשותכם. אין בכך כל פסול. 

 4. דעו את החוק. אל תחששו לסרב לבקשות המפקחים אשר חורגות מסמכויותיהם כפי שהוסבר במאמר זה. 

 5. היו רגועים. ביקורת הנה, לרוב, הליך שגרתי, ואין פירושה שיש לרשות המסים מידע או חשדות כנגדכם. אם הנכם מנהלים את ספרי החשבונות כשורה, אין סיבה לחשוש מהביקורת. 

רוצים להיות הכי רגועים שיש בזמן ביקורת? בואו אלינו.