top of page

שלח לי מלאך: הקלות מס למשקיעים פרטיים (אנג'לים) ב-2022

מיהו אנג'ל?

 

אנג'ל (משקיע פרטי) הנו אדם יחיד אשר משקיע במיזם (start-up) מהונו העצמי. האנג'לים משקיעים בשלבים מוקדמים מאוד של המיזם (seed, pre-seed) המאופיינים בריבוי הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) ובהיעדר הכנסות. כספי האנג'לים מסייעים למיזם להשלים את פיתוח המוצר ולהגיע לשלב בו גם קרנות ההון סיכון מוכנות "להמר" עליו ולהשקיע בו כספים של לקוחותיהן. על כן, רוב המיזמים אינם מצליחים להגיע לשלב ייצור המוצר (וההכנסות) ללא השקעה של אנג'ל בתחילת חייהם.

היות ומדובר בהשקעה בסיכון גבוה, שרוב הסיכויים שלא תוחזר, האנג'ל מקבל תמורתה אחוזים ניכרים מהזכויות בחברה בצורת מניות. 

בישראל קיימות גם קבוצות מאורגנות של אנג'לים, אשר עוסקים באיתור מיזמים מבטיחים בשלבים מוקדמים ובהשקעה בהם. 

 

מהו "חוק האנג'לים"?

חוק האנג'לים ה"ישן" - 2011 עד 2019

 

במקור, "חוק האנג'לים" היה כינוי לסעיף 20 בחוק ההסדרים לשנת 2011, אשר הוארך כהוראת שעה עד סוף 2019.

הסעיף התיר בניכוי מהכנסת היחיד עד 5 מיליון ש"ח מהשקעה מזכה בחברת מטרה או חברה מתחילה בתקופת ההטבה.

מטרת הסעיף הנה עידוד התעשייה עתירת הידע, על ידי מתן תמריצים לבעלי הון להשקיע במיזמים בתחום זה בשלב בו הם זקוקים לכסף יותר מכל.

חוק האנג'לים ה"חדש" - 2022 ואילך

 

השנה התבשרנו כי ועדת השרים לענייני חקיקה מקדמת את תזכיר "חוק עידוד תעשיה עתירת ידע" - התשפ"ב 2021. 

חוק זה, הצפוי להיות בתוקף לפחות בין השנים 2022 עד 2025, מונה מספר הטבות מס למשקיעים בסטרט-אפים שהנם יחידים.

מטרת החוק העיקרית, הנה להפוך את ישראל למיקום אטרקטיבי עבור חברות הייטק, מתוך הכרה בפוטנציאל ההכנסות מהן ועמידותו היחסית של הענף בפני משברים, כפי שנוכחנו דווקא בשנים בהן לא היה "חוק אנג'לים" בתוקף, קרי 2020 עד 2021. 

 

אילו הטבות מס יעניק חוק האנג'לים החדש?

 

המחוקק נוכח כי "חוק האנג'לים הישן", שהיטיב רק עם משקיעים יחידים, לא השיג את מטרתו באופן מיטבי - כמופיע בדברי ההסבר להצעת החוק החדש. לכן, הצעת החוק החדש מונה 4 הטבות אשר חלקן מופנות לחברות גדולות ולמוסדיים:

 1. זיכוי ממס למשקיעים פרטיים אשר מבצעים השקעות בחברות הזנק (סטרט-אפים) בגובה של 25% מסכום ההשקעה. זיכוי זה יכול להיות מועבר לשנות המס הבאות ללא הגבלה. 

 2. דחיית תשלום מס רווח ההון במכירה של חברה טכנולוגית (בין אם הנה חברת הזנק או חברה בוגרת), לבעל מניות אשר משתמש בחלק מתמורת המכירה לצורך השקעה בחברת הזנק.

 3. התרת השקעה במניות כהוצאה לצרכי מס, לחברה טכנולוגית גדולה אשר רוכשת שליטה בחברה טכנולוגית אחרת – זרה או מקומית.

 4. פטור ממס למוסד פיננסי זר על הכנסותיו מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה, שמשלמת לו חברה טכנולוגית ישראלית כהחזר הלוואה - גם אם אינה חברת הזנק. 

מושגי יסוד בחוק האנג'לים החדש

 

 • משקיע - יחיד, חברת מעטים, או שותפות שהוקמה לצורך השקעה בחברת מו"פ ספציפית. שותפות שהוקמה למטרה עסקית אחרת (למשל משרד עורכי דין) וכן מוסד פיננסי, קרן הון סיכון או תאגיד שאינו חברת מעטים, לא ייחשב כמשקיע ולא יזכה להטבות המיועדות למשקיע בחוק זה. 

 • חברת מו"פ - חברת תוכנה ישראלית שאינה נסחרת, ואשר מרבית הוצאותיה הנן לפיתוח קניין רוחני שבבעלותה (ראו תנאים מפורטים בסעיף 1 להצעת החוק)

 • השקעה מזכה - השקעה במזומן תמורת מניות בשנת מס כלשהי (לא בהכרח בתקופת תחולת החוק)

 • השקעה מוטבת - השקעה בחברה שבמועד ההשקעה היא חברת מו"פ, אשר בוצעה בתקופת הוראת השעה (2022-2025), כאשר גם המניות הוקצו למשקיע בתקופה זו. 

 • תקופת ההטבה - תקופת החזקה מינימלית במניות חברת המו"פ, המזכה את המשקיע בהטבות מס בעת מכירתן. 

 

בעלי מיזם: כיצד תמשכו השקעות אנג'לים לאור החוק החדש?

 

 • הטבות המס תקפות רק להשקעה בחברה בע"מ. סטרט-אפ המאוגד כיחיד או שותפות לא יזכה את המשקיע בהטבות. על כן, לסטרט-אפ הזקוק להשקעות חיצוניות כדאי יותר להיות חברה החל מיומו הראשון.

 • ההטבות יינתנו למשקיע רק אם רואה החשבון (החיצוני) של החברה אישר כי במועד ההשקעה היא חברת מו"פ, קרי עומדת בכל תנאי החוק. על כן, רצוי כי מיום התאגדותה החברה תיוצג על-ידי רואה חשבון הבקיא בחוק ובכללי הדיווח הכספי לחברות הזנק. 

 

משקיעים: כיצד תקבלו את הטבות המס מחוק האנג'לים החדש?

 • השקעה המזכה בהטבת מס הנה כזו שתמורתה הנכם מקבלים מניות או אופציות למניות.

 • יש לכלול בדוח השנתי למס הכנסה את סכום ההשקעה (או, את החלק ממנה אותו המשקיע מבקש לנכות מהכנסתו באותה שנה). לשם קביעת הסכום אותו ניתן לדרוש, מומלץ להיוועץ ברואה חשבון מוסמך לצורך חישוב המס והגשת הדוח. 

bottom of page