פנסיית חובה לעצמאים - מדריך מעודכן ל-2022

החל מיום 1.1.17 נכנס לתוקף תיקון בחוק הביטוח הלאומי, המחיל פנסיה חובה גם על עצמאים.

 

החוק מחייב עצמאים בגילאים 21-60 להפקיד מדי שנה לחיסכון פנסיוני אחוז מסוים מהכנסתם מעסק (הכנסות בניכוי הוצאות), בתמורה להפחתת-מה בשיעורי הביטוח הלאומי והגדלה מסוימת של הטבות המס בגין הפקדות עצמאים למכשירי חיסכון. 

הטבות מס בחוק פנסיית חובה לעצמאים

 • הכרה במלוא ההפקדה לקרן השתלמות כהוצאה לצורך מס, בהתאם לשיעורים ולתקרות המתעדכנים מדי שנה. 

 • הפחתת השיעור המופחת של דמי הביטוח הלאומי לעצמאים, כנגד הגדלת השיעור הרגיל. 

 • אפשרות למשוך כספים בפטור ממס מקופת הפנסיה בעת מצב של סגירת העסק: הסכום הפטור יהא הנמוך מבין:

  • 12,200 ₪ לכל שנה בה שולמה פנסיית החובה החל משנת 2017. 

  • הסכום שנצבר ברכיב החיסכון לאבטלה בקרן הפנסיה החל משנת 2017, המהווה שליש מסך ההפקדות. 

שיעורי פנסיית חובה לעצמאים 2021

סכומי ההפקדה מתבססים על השכר הממוצע במשק (השכר הממוצע לעניין דמי ביטוח לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי) , שהנו 10,551 לשנים 2022-2020. 

 • עבור הכנסה מעסק בגובה עד 50% מהשכר הממוצע במשק- 4.45% 

 • עבור שאר ההכנסה מעסק עד גובה השכר הממוצע במשק- 12.55%

כלומר, מי שהכנסתו החודשית מעסק זהה לשכר הממוצע במשק או גבוהה ממנו, חייב להפקיד לפחות 10,726  ₪ בשנת 2022. 

 

שאלות נפוצות אודות פנסיית חובה לעצמאים

מי אינו חייב בהפקדת פנסיית חובה לעצמאים?

 • עצמאים בחצי השנה הראשונה לפעילות העסק.

 • עצמאים אשר ביום 1.1.2017 היה גילם 55 או יותר.

 • עצמאים אשר מועסקים במקביל כשכירים ומופרש עבורם לפחות סכום המינימום שהם חייבים בהפקדתו כעצמאים (במידה ומופרש פחות מכך- יש להשלים למינימום).

אם אני חייב בהפקדת פנסיית חובה לעצמאים, מה יקרה אם לא אפקיד?

 • על עצמאים אשר אינם פטורים מהפקדה יוטל קנס שנתי בסך 500 ₪.

 • הקנס לא יוטל על עצמאים שהכנסתם החייבת קטנה משכר המינימום. אי לכך, לגבי עצמאים כאלה, החוק למעשה לא ייאכף.

אני עצמאי. האם פנסיית החובה משפרת את מצבי?

לצערנו, נכון להיום התשובה שלילית. החוק החדש אינו מביא בשורה בכל הנוגע לרשת ביטחון סוציאלי לעצמאים.

ספציפית, פנסיית החובה לעצמאים נכשלה בהשגת שתי מטרותיה העיקריות:

מטרה 1: להבטיח לעצמאים קיום בכבוד בעת אבטלה או פרישה

 

בניגוד לעובד שכיר, אשר עיקר החיסכון הפנסיוני שלו ממומן על-ידי מעבידו, העצמאי נושא לבדו הן ב"חלק העובד" והן ב"חלק המעביד" של תשלומי הפנסיה של עצמו. על כן, עבור העצמאים פנסיית החובה מהווה הפחתה ניכרת בהכנסה הפנויה: כ- 11,000 ש"ח בשנה למי שהכנסתו דומה לשכר הממוצע במשק. זאת, מבלי שניתנת להם יכולת לבחור את מכשיר החיסכון המתאים לצרכיהם.

הדוגמא הכואבת ביותר היא עסק שאופי פעילותו עונתי, כמו עסקים רבים בתחום התיירות או האירועים. היות שהעוסק אינו "סוגר" רשמית את העסק מדי שנה, כספי הפנסיה שחויב להפקיד לא יהיו זמינים לו בחודשים נטולי ההכנסות. 

מטרה 2: לתקן את הפער בשיעורי הביטוח הלאומי בין עצמאים לשכירים ברמות ההכנסה הנמוכות.

 

גם כאן המצב רחוק מהשוואת תנאים, משתי סיבות:

 • עבור שכיר, נטל התשלום מתחלק בינו לבין מעבידו, בעוד עצמאי משלם לבדו סכום הקרוב מאוד לחלק העובד וחלק המעביד יחד. 

 • זכות עיקרית המוענקת לשכיר המשלם דמי ביטוח לאומי הנה דמי אבטלה. כספים אלה משולמים מקופת הביטוח הלאומי, ולא מהחסכונות הפנסיוניים, המיועדים לקיום בעת פרישה. מנגד, החסכונות הפנסיוניים של העצמאי הם המקור גם ל"דמי האבטלה". בכך נשחק החיסכון המיועד לגיל הפרישה. זאת, אף שכאמור העצמאי משלם דמי ביטוח לאומי בשיעורים גבוהים מאלה של השכיר. 

סיכום

חוק פנסיית החובה לעצמאים מנציח ואף מעמיק את פערי הזכויות הסוציאליות בין עצמאים ושכירים בישראל. כל עוד לא תישא המדינה בחלק מתשלומי הפנסיה והביטוח הלאומי לעצמאים, אנו צופים כי כך יישאר. פתרון ביניים עשוי להיות סבסוד מכשירי חיסכון לטווח קצר ובינוני, שיאפשרו לעצמאים בעלי עסקים עונתיים או פגיעים במיוחד להתקיים בתקופות "שחונות" ללא נטל מס. 

נקווה כי המאמצים להקל על קיום עסק עצמאי בישראל לא תמו בחוק זה. ועד שתגיע הבשורה - אנו כאן עבורכם. 

עצמאים? הצטרפו אלינו למיצוי מלא של הטבות המס המגיעות לכם. צרו קשר לקביעת פגישה ראשונית.