top of page

פנסיית חובה לעצמאים - מדריך מעודכן ל-2023

החל מיום 1.1.17 נכנס לתוקף תיקון בחוק הביטוח הלאומי, המחיל פנסיה חובה גם על עצמאים.

 

החוק מחייב עצמאים בגילאים 21-60 להפקיד מדי שנה לחיסכון פנסיוני אחוז מסוים מהכנסתם מעסק (הכנסות בניכוי הוצאות), בתמורה להפחתת-מה בשיעורי הביטוח הלאומי והגדלה מסוימת של הטבות המס בגין הפקדות עצמאים למכשירי חיסכון. 

הטבות מס בחוק פנסיית חובה לעצמאים

 • הכרה במלוא ההפקדה לקרן השתלמות כהוצאה לצורך מס, בהתאם לשיעורים ולתקרות המתעדכנים מדי שנה. 

 • הפחתת השיעור המופחת של דמי הביטוח הלאומי לעצמאים, כנגד הגדלת השיעור הרגיל. 

 • אפשרות למשוך כספים בפטור ממס מקופת הפנסיה בעת מצב של סגירת העסק: הסכום הפטור יהא הנמוך מבין:

  • 12,200 ₪ לכל שנה בה שולמה פנסיית החובה החל משנת 2017. 

  • הסכום שנצבר ברכיב החיסכון לאבטלה בקרן הפנסיה החל משנת 2017, המהווה שליש מסך ההפקדות. 

שיעורי פנסיית חובה לעצמאים 2023

סכומי ההפקדה מתבססים על השכר הממוצע במשק (השכר הממוצע לעניין דמי ביטוח לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי) , שהנו 11,870 ש"ח לחודש בשנת 2023., או 140,760 ש"ח לשנה.

 • עבור הכנסה מעסק בגובה עד 50% מהשכר הממוצע במשק- 4.45% (סה"כ 3,169 ש"ח לשנה)

 • עבור שאר ההכנסה מעסק עד גובה השכר הממוצע במשק- 12.55% (סה"כ 8,938 ש"ח לשנה). 

כלומר, מי שהכנסתו החודשית מעסק זהה לשכר הממוצע במשק או גבוהה ממנו, חייב להפקיד לפחות 12,107 ₪ בשנת 2023. עבור מי שהכנסתו זהה או נמוכה מהשכר הממוצע במשק, סכום זה מהווה לפחות 8.5% מההכנסה השנתית לפני מס. זאת, להבדיל מהשיעור הקבוע של 6% המנוכה משכיר בתור "חלק העובד" של פנסיית החובה.

למדו עוד על היתרונות והחסרונות של פעילות כעצמאי (פרילנסר)  בבלוג שלנו

 

שאלות נפוצות אודות פנסיית חובה לעצמאים

מי אינו חייב בהפקדת פנסיית חובה לעצמאים?

 • עצמאים בחצי השנה הראשונה לפעילות העסק.

 • עצמאים אשר ביום 1.1.2017 היה גילם 55 או יותר.

 • עצמאים אשר מועסקים במקביל כשכירים ומופרש עבורם לפחות סכום המינימום שהם חייבים בהפקדתו כעצמאים (במידה ומופרש פחות מכך- יש להשלים למינימום).

אם אני חייב בהפקדת פנסיית חובה לעצמאים, מה יקרה אם לא אפקיד?

 • על עצמאים אשר אינם פטורים מהפקדה יוטל קנס שנתי בסך 500 ₪. 

 • הקנס לא יוטל על עצמאים שהכנסתם החייבת קטנה משכר המינימום. אי לכך, לגבי עצמאים כאלה, החוק למעשה לא ייאכף.

לאורך שנות תוקפו של החוק, לא נחשפנו למאמצים מצד המדינה לאכוף את פנסיית החובה ולגבות קנס זה. אולם, בפתחה של שנת 2023 נשלחו לראשונה מכתבי התראה לעצמאים שלא הפקידו את מלוא הסכום הנדרש. קראו עוד על משמעותם בבלוג שלנו: פנסיית חובה לעצמאים: כך נראה מכתב ההתראה בגין אי הפקדה.

אני עצמאי. האם פנסיית החובה משפרת את מצבי?

לצערנו, נכון להיום התשובה שלילית. החוק החדש אינו מביא בשורה בכל הנוגע לרשת ביטחון סוציאלי לעצמאים.

ספציפית, פנסיית החובה לעצמאים נכשלה בהשגת שתי מטרותיה העיקריות:

 

מטרה 1: לתקן את הפער בשיעורי הביטוח הלאומי בין עצמאים לשכירים ברמות ההכנסה הנמוכות

 • כאשר ההכנסה היא עד 60% מהשכר הממוצע (7,038 ש"ח לחודש בשנת 2023) - שכיר חולק בנטל תשלום דמי הביטוח עם מעבידו, בעוד עצמאי משלם לבדו סכום הקרוב מאוד לחלק העובד וחלק המעביד יחד: שכיר נושא בחלק העובד של דמי הביטוח, שהם 3.5% מהשכר, ואילו עצמאי משלם 5.97% עבור שכר זהה - כמעט פי שניים. 

 • זכות עיקרית המוענקת לשכיר המשלם דמי ביטוח לאומי הנה "ביטוח אבטלה", המזכה בתשלום דמי אבטלה במקרה של הפסקת עבודה. מנגד, עצמאי המשלם ביטוח לאומי אינו מקבל "ביטוח אבטלה". זאת, אף שכאמור העצמאי משלם דמי ביטוח לאומי בשיעורים גבוהים מאלה של השכיר.

 

מטרה 2: להבטיח לעצמאים קיום בכבוד בעת אבטלה או פרישה

 • בניגוד לעובד שכיר, אשר עיקר החיסכון הפנסיוני שלו ממומן על-ידי מעבידו, העצמאי נושא לבדו הן ב"חלק העובד" והן ב"חלק המעביד" של תשלומי הפנסיה שלו עצמו. על כן, עבור העצמאים פנסיית החובה מהווה הפחתה ניכרת בהכנסה הפנויה: כ- 12,000 ש"ח בשנה למי שהכנסתו דומה לשכר הממוצע במשק. זאת, מבלי שניתנת להם יכולת לבחור את מכשיר החיסכון המתאים לצרכיהם.

 • מנגנון "דמי האבטלה" אינו זמין לעצמאי שאופי פעילותו עונתי, כמו עסקים רבים בתחום התיירות או האירועים. אלה נקלעים מדי שנה לתקופות "אבטלה" אך לא "סוגרים" רשמית את העסק. לכן, הם אינם זכאים למשיכת כספים בפטור ממס בחודשים נטולי ההכנסות.

 • במקרה של סגירת העסק, החסכונות הפנסיוניים של העצמאי הם המקור ל"דמי האבטלה". בכך נשחק החיסכון המיועד לגיל הפרישה.

סיכום

חוק פנסיית החובה לעצמאים מנציח ואף מעמיק את פערי הזכויות הסוציאליות בין עצמאים ושכירים בישראל. כל עוד לא תישא המדינה בחלק מתשלומי הפנסיה והביטוח הלאומי לעצמאים, אנו צופים כי כך יישאר. פתרון ביניים עשוי להיות סבסוד מכשירי חיסכון לטווח קצר ובינוני, שיאפשרו לעצמאים בעלי עסקים עונתיים או פגיעים במיוחד להתקיים בתקופות "שחונות" ללא נטל מס. 

נקווה כי המאמצים להקל על קיום עסק עצמאי בישראל לא תמו בחוק זה. ועד שתגיע הבשורה - אנו כאן עבורכם. 

עצמאים? הצטרפו אלינו למיצוי מלא של הטבות המס המגיעות לכם. צרו קשר לקביעת פגישה ראשונית.

bottom of page