top of page

טופס W8- על מה ולמי?

 

 

במסגרת מאמצי הבנקים להתאים לדרישות החדשות והמחמירות של רשויות המס ברחבי העולם, ובעיקר בארצות-הברית, רבים מלקוחות הבנקים במדינות העולם מתבקשים למלא טפסים בעלי שמות כמו W8-BEN או W9. 

 

מדוע נשלחים טפסי W8 ו-W9?

 

ה-FATCA, ראשי תיבות של Foreign Account Tax Compliance Act,

הינו חוק אמריקני המחיל על חשבונות בנק זרים בבעלות אמריקנית את כללי המיסוי בארה"ב.

מטרתו למנוע העלמות מס והלבנות הון מצד תושבי ארה"ב ואזרחיה,

שנעשות על-ידי החזקת חשבונות בנק במדינות זרות.

את הטופס מקבל כל אדם או ארגון בעל זיקה כלכלית לארה"ב- חשבונות בנק בארה"ב,

השקעות בניירות ערך הנסחרים בארה"ב, פעילות עסקית בארה"ב ועוד. 

זאת, גם אם אינו אזרח או תושב ארה"ב.  

מילוי הטופס מאפשר לארה"ב לזהות חשבונות בנק (בכל העולם) המוחזקים על-ידי אמריקנים, או חשבונות של זרים בהם מתקבלת הכנסה שמקורה בארה"ב. הבנק מדווח לרשות המסים האמריקנית (ה-IRS) על ההכנסות הנובעות מאותם חשבונות, והמידע שבטופס מסייע להטיל עליהן מס בהתאם ל-IRC (החוק האמריקני המקביל לפקודת מס הכנסה).

 

ה-IRC קובע כי על הכנסות של תושב חוץ שמקורן בארה"ב יוטל ניכוי מס במקור בשיעור קבוע של 30% מסך התשלום ברוטו. 

אם "מערכת היחסים" של האדם או הארגון עם ארה"ב מסתכמת בהשקעה בניירות ערך, הבנק או בית ההשקעות יבצע את הניכוי במקור באופן אוטומטי. במידה ומדובר באדם החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בישראל, יש לכלול בדוח גם את ההכנסה והניכוי בארה"ב. 

אם מדובר באדם אזרח\תושב ארה"ב, או בארגון תושב ארה"ב, יש בנוסף להגיש דוח שנתי ל-IRS בהתאם לחובת הדיווח הכללית המונהגת בארה"ב. 

מה דורשים ממני הטפסים הללו?

 

בטפסים אלה אתם נדרשים להצהיר מי זכאי להנות מהכספים שבחשבון (Beneficial owner, או "הבעלים שבזכות"), ומהי מדינת התושבות שלו לצורכי מס. 

הבעלים שבזכות יכול להיות יחיד, כמה יחידים או חבר בני אדם (חברה, עמותה, מוסד כספי ועוד). 

 

טופס W8 לסוגיו מיועד לחשבונות אשר בבעלות יחידים או גופים שאינם תושבי ארה"ב או אזרחיה.

למעשה, עבורכם מהווה טופס W8 הצהרה כי החשבון לא שייך ליחיד או גוף אמריקני, ועל כן ארה"ב תטיל על חשבון זה מס רק בכפוף לאמנה למניעת כפל מס ישראל-ארה"ב. 

טופס זה יישלח, בין היתר, לחברות ישראליות אשר מנהלות חשבון בנק בארה"ב, או ליחידים תושבי ישראל שבתיק ניירות הערך שלהם המתנהל בבנק ישראלי קיימים ניירות ערך הנסחרים בארה"ב. 

 

טופס W9 לסוגיו מיועד לחשבונות בנק בבעלות יחידים או גופים שהינם אזרחי ארה"ב או תושבי ארה"ב לצורך מס. 

טופס זה יישלח, למשל, לאזרח אמריקני אשר מנהל חשבון בנק בישראל, בלי קשר למקום מגוריו כרגע. 

 

 

למה יש לשים לב?

 

אם אינכם מחזיקים בדרכון אמריקני, והחברה שלכם לא התאגדה בארה"ב, אתם צפויים לקבל טופס W8-BEN (ליחיד\עוסק עצמאי),

או טופס W8-BEN-E (לחברה וצורות התאגדות נוספות).

שימו לב! אם החשבון הינו חשבון עסקי המתנהל על שם החברה, הבעלים שבזכות יהיה החברה עצמה, ולא בעלי המניות. 

 

בנקים בישראל נמנעים מלסייע ללקוחותיהם במילוי הטופס, ועל כן, אם אינכם בטוחים כיצד למלא את הטופס, מומלץ להיוועץ ברואה חשבון מוסמך או ביועץ מס המכיר את פעילות הלקוח (יחיד או חברה) ובקיא בתוצאותיה הכספיות. 

 

הטופס ליחיד הינו פשוט יחסית- הוא בן עמוד אחד, ודורש מכם שם, כתובת ומדינת אזרחות. אם למדינת האזרחות יש אמנה למניעת כפל מס עם ארה"ב, יש למלא את אחוז המס שינוכה במקור בארה"ב לפי האמנה. לשם השגת נתון זה מומלץ להיוועץ ברואה חשבון או יועץ מס.

 

הטופס לחברה הינו מורכב יותר, כיוון שהוא דורש מכם לקבוע את מעמד ה-FATCA של היישות אשר נהנית מהחשבון.

ההבחנה העיקרית הינה בין גוף שהוא מוסד כספי זר (FFI) וגוף שאיננו כזה (NFFE).

אם הגוף הינו מוסד כספי, יש לבחור בזהירות את הסוג המתאים של FFI, שכן הטופס מספק רשימה ארוכה של אפשרויות. 

לאחר שמצאתם את הסיווג הנכון לחברתכם, תופנו לסעיף הרלוונטי בהמשך הטופס אותו- ורק אותו- עליכם למלא. 

בסוף הטופס תבוא חתימת ידו של יחיד המורשה לחתום בשם החברה בהתאם לתקנון החברה. 

אין להטביע את חותמת החברה, כיוון שה-IRS מבקשת לזהות אדם יחיד, עליו תוטל האחריות החוקית לנכונות הפרטים שמולאו בטופס. 

אדם זה חייב להיות אורגן בחברה (דירקטור, בעל שליטה או מנכ"ל), ואינו יכול להיות מיופה כוח (רואה חשבון או עורך דין). 

 

את הטופס יש להעביר לבנק בו מתנהל החשבון. מרבית הבנקים ידרשו למלא טופס חדש מדי שנה. 

סיכום והבהרה

 

כל אדם אשר לפעילותו הכלכלית יש זיקה לארה"ב עשוי להידרש למלא טופס W8 או W9. מילוי נכון ומדויק של הטפסים ימנע בירוקרטיות וחבויות כספיות מיותרות.

* המבוא הנ"ל מוגש כשירות לכלל גולשי האתר. עם זאת, משרדנו מספק סיוע וייעוץ במילוי הטפסים ללקוחות קבועים בלבד. 

גולשים אשר אינם נמנים על קהל לקוחותינו מתבקשים לפנות בעניין זה לרו"ח/יועץ מס המטפל בענייניהם השוטפים.

bottom of page