top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

מי רוצה להיות פרילנסר? כל המשמעויות של פתיחת עסק עצמאי

עודכן: 14 בדצמ׳ 2022


מה זה פרילנסר?

פרילנסרים מוגדרים כעוסקים עצמאים אשר אינם מעסיקים עובדים. כ-50% מהעצמאים במדינת ישראל עונים להגדרה זו. התמורה על שירותיהם נמסרת להם כנגד חשבונית מס, ולא כנגד תלוש שכר. זאת, אף שחלק גדול מהם נותנים שירותים ללקוח אחד בלבד, ומבצעים את השירות במקום עסקו של הלקוח - ובכך מקיימים למעשה יחסי עובד-מעביד.


יתרונות העבודה כפרילנסר

פרילנסרים משתכרים לעתים קרובות מעל השכר הממוצע במשק. הם עוסקים בתחומים מעניינים ונוצצים, כמו עיצוב, אומנויות הבמה, עיתונאות וייעוץ, או במקצועות מבוקשים ומכניסים כגון מהנדסים ומתכנתים.

כיום, פלטפורמות אינטרנטיות דוגמת Fiverr מאפשרות לפרילנסר למצוא לקוחות בכל רחבי העולם ולצבור מוניטין באמצעות ביקורות חיוביות, אשר יאפשרו לו לגבות תשלום גבוה יותר עבור שירותיו.

ומעל לכל, עתותיהם של פרילנסרים בידיהם: הם אינם כבולים למקום עבודה אחד או לשעות עבודה מסוימות, ויכולים לנהל את סדר יומם (ואת עומס העבודה) כראות עיניהם.

חסרונות העבודה כפרילנסר


תשלומי חובה בשיעורים גבוהים


הפרילנסר, ככל עצמאי, מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי והפקדה לקרן פנסיה. שיעורי הביטוח הלאומי בהם הוא נושא לבדו (5.97% למדרגת השכר הנמוכה, של עד 60% השכר הממוצע במשק) גבוהים יותר מחלק העובד המנוכה מהשכיר באותה מדרגת הכנסה (3.5% בלבד).


שיעורי פנסיית החובה אף הם גבוהים לרוב מאלה של שכיר: עבור הכנסה מעסק (לאחר הוצאות) בגובה עד 50% מהשכר הממוצע במשק, חייב הפרילנסר להפקיד לקרן פנסיה בשיעור 4.45% מהכנסתו. עבור כל שקל של הכנסה למעלה מכך, שיעור ההפקדה מזנק ל-12.55%.אי תחולת חוקי הגנת העובד


מהבחינה המהותית, הפרילנסר הוא לרוב שכיר ללא זכויות: מחד, הלקוח\מעסיק לא חייב לפרילנסר דבר מעבר לתשלום עליו סוכם ביניהם, ומנגד הפרילנסר תלוי בלקוחותיו העיקריים למחייתו, באופן דומה לתלות של שכיר במעסיקו.

"היעדר הזכויות" נובע מכך שפרילנסרים הם עצמאים לכל דבר- גם מבחינת דיני העבודה. הפרילנסר אינו זכאי לקבל מלקוחותיו תשלומים סוציאליים, כגון חלק המעביד בפנסיה וביטוח לאומי, ואינו זכאי לתשלום דמי חופשה, הבראה או מחלה. כמו כן, הפרילנסר אינו מבוטח ב"ביטוח זכויות עובדים" שהביטוח הלאומי מעניק לשכירים. כך, במקרה שלקוחו מכריז על פירוק או פשיטת רגל, הפרילנסר הוא שווה ערך לכל ספק אחר, ולכן אם לא נותרו כספים בקופת החברה לתשלום חובות לספקים - לא יזכה לראות את הכסף. זאת, גם אם מדובר בלקוח יחיד המהווה מקור הכנסה בלעדי.


סיום התקשרות מיידי


הלקוח\מעסיק רשאי לסיים את ההתקשרות בעם הפרילנסר כל עת ומכל סיבה שהיא (גם ללא סיבה), וללא התראה מוקדמת או תשלום פיצויים, אלא אם הוגדר אחרת בחוזה ההתקשרות. אי לכך, לפרילנסר אין חסינות בפני פיטורין עקב הריון (או טיפולי פוריות), לידה, מחלה או שירות מילואים, אשר החוק מעניק לעובד שכיר. גם על זכות שימוע, פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת אין מה לדבר.


סוגיות אלו של הפסקת ההתקשרות הנן כואבות בעיקר כאשר הפרילנסר תלוי בלקוח מהותי אחד, ואז הפסקת התקשרות פירושה אבדן מיידי של כל, או רוב, מקורות ההכנסה. זאת, כאמור, ללא פיצוי וללא התראה מראש.

היעדר סיוע מהמדינה במקרה של הפסקת עבודה


עצמאי אינו זכאי לדמי אבטלה במקרה של אובדן לקוחו היחיד או הפסקת פעילות העסק. אמנם, עצמאי משלם דמי ביטוח לאומי בשיעורים גבוהים מהרבה מאלה המנוכים מעובד שכיר, אבל הם אינם מקנים לו "ביטוח אבטלה" לפי חוק הביטוח הלאומי. אפילו בתקופת משבר הקורונה, אז נאסרה פעילותם של עסקים רבים ובכללם עצמאיים, רק עצמאים בעלי עיסוקים ספציפיים (למשל מדריכי טיולים) היו זכאים לדמי אבטלה. היתר היו תלויים במענקי הסיוע, וכדי להיות זכאים להם המשיכו לשאת כרגיל בהוצאות ניהול החשבונות.


בשנת 2017, חוק פנסיית חובה לעצמאים הציג הקלה שנועדה להחליף את דמי האבטלה לעצמאים: בעת סגירת העסק, יכול עצמאי למשוך סכומים מסוימים מקרן הפנסיה אליה חויב להפקיד, ולהיות פטור מתשלום 35% מס על "משיכה שלא כדין" לפי סעיף 87 לפקודת מס הכנסה. מהותית, המדינה אינה "מכניסה יד לכיס" כדי לסייע לעצמאי, אלא רק מוותרת על הכנסה מסוימת ממסים - תוך שהיא מאפשרת שחיקת החסכונות לגיל פרישה, שכל מטרת חוק פנסיית חובה הייתה לעודד אותם.


עיכובי תשלום


בעיה נוספת של פרילנסרים היא תופעת ה"שוטף+נראה"- מוסר התשלומים הגרוע של לקוחות, ובעיקר תאגידים גדולים וגופים במגזר הציבורי, אשר מנצלים את כוחם על מנת לדחות תשלומים זמן רב אחרי גמר ביצוע העבודה. בעוד שכיר רשאי לתבוע פיצויים בגין הלנת שכר לאחר 9 ימים ממועד התשלום הקבוע, פרילנסרים עשויים לקבל תשלום אף בתנאי שוטף+90 יום (!), ואין כל חקיקה המונעת זאת. מרבית הגופים הגדולים אף דורשים מהפרילנסר חשבונית מס מיד בגמר השירות, זאת כתנאי לתשלום העתידי- אף שדרישה כזו מהווה עבירה פלילית. המשמעות בשטח- הפרילנסר משלם מכיסו את המע"מ זמן רב לפני שקיבל מהלקוח את התשלום, ומצוי למעשה בחסרון כיס תמידי ובאי ודאות לגבי מועד התשלום.

אילו חוקים מגינים על פרילנסרים מפני ניצול ודחיית תשלומים?

הפסיקה בתחום דיני העבודה מאפשרת הכרה ביחסי עובד-מעביד, במצב בו הפרילנסר עבד עבור לקוח יחיד במשך תקופה ארוכה ובאופי העסקה שוטף, להבדיל מחוזה קצוב בזמן על פרויקט בודד. לשם הכרה כזו קבעה הפסיקה מספר מבחנים, כגון: מבחן ההשתלבות, מבחן הפיקוח והשליטה, מבחן הציוד ועוד.

בהתקיים יחסים אלה, הפסקת ההתקשרות ע"י הלקוח צריכה להיעשות לפי כל הכללים של פיטורי עובד, לרבות שימוע, הודעה מוקדמת, תשלום פיצויים וזכויות סוציאליות.

אם בית המשפט השתכנע שהתקיימו די מבחנים במקרה שלפניו, הוא עשוי לפסוק לפרילנסר פיצויי פיטורין ותשלום רטרואקטיבי של זכויות סוציאליות, לרבות פנסיה, דמי הבראה ופדיון חופשה.

אולם, לשם קבלת זכויות אלו יש לנהל הליך משפטי, דבר הקורה בהכרח בדיעבד לאחר הפסקת ההתקשרות ואינו ודאי. כמובן, הליך משפטי בדיעבד אינו מונע את הסיטואציה הקשה עצמה, בה הפרילנסר עשוי למצוא עצמו ללא הכנסה "מהיום למחר".


עד היום הונחו על שולחן הכנסת מספר הצעות חוק אשר נועדו לתת לפרילנסרים הגנות והקלות שונות מול מעסיקיהם, ובכך למנוע את הצורך שלהם להגיע לבית הדין לעבודה במקרים שכאלה. בין השאר הוצע להחיל עליהם את כל חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים, כגון דמי חופשה, מחלה ונסיעות - אך הדבר טרם אושר.


בין החוקים שכן אושרו ניתן למנות את:

 • "חוק מוסר התשלומים" - מסדיר את מועדי התשלום לעצמאים בתנאי "שוטף +" ואוסר על הלקוח לדרוש חשבונית מס טרם העברת התשלום.

 • תחליף דמי אבטלה - במקרה של סגירת העסק, ניתן למשוך בפטור ממס כספים שהפקיד העצמאי לפנסיית החובה, אך זאת עד לתקרה מסוימת.

דיווח ותשלום מסים לפרילנסר

בהיותו עצמאי, התשלום אשר מקבל פרילנסר משמש אותו בכדי לשלם את כל מסי החובה:

 1. מס הכנסה (אשר אצל עובדים שכירים מנוכה על-ידי המעביד).

 2. ביטוח לאומי (בשיעור גבוה בהרבה מחלק העובד המנוכה ממשכורתו של עובד שכיר).

 3. מע"מ (אשר אצל עובדים שכירים לא קיים כלל- וזהו כנראה הפער המהותי ביותר בנטל המס בין שכיר ופרילנסר): המע"מ ישולם על-ידי עוסקים עצמאיים המסווגים כעוסק מורשה. עוסק פטור, שמחזור עסקאותיו הוא עד 100,000 ש"ח, אינו נדרש לדווח ולשלם למע"מ, למעט הצהרה על מחזור עסקאותיו השנתי.

לאפשרות קיזוז המע"מ מהוצאות קיימים מספר סייגים:

 • כאשר ההוצאה מעורבת- עסקית ופרטית יחד, למשל דלק לרכב או טלפון נייד- ניתן לדרוש רק חלק מהמע"מ.

 • קיימות הוצאות עסקיות מהותיות מהן לא ניתן לקזז מע"מ כלל- דוגמת ביטוחים, מסים, אגרות וכו'.

 • קיימים פריטים המכבידים על תזרים המזומנים, כגון החזרי הלוואות שניטלו לטובת העסק, אשר כלל אינם נחשבים כהוצאות. מטבע הדברים אין בהם מע"מ שניתן להזדכות עליו, ואף אין כאן הוצאה לצורכי מס הכנסה.

4. פנסיית חובה- החל משנת 2017- אצל עובד שכיר מחייב החוק השתתפות של המעביד בהפרשה לפנסיה, וכן הפרשה לפיצויי פיטורין בשיעור מינימלי משכרו ברוטו של העובד. העצמאי חייב לדאוג לעצמו ל"רשת הביטחון" הזו, וזאת מתוך התשלום המתקבל מהלקוחות. גם במקרה של אבטלה מצופה מהעצמאי להתקיים מהחסכונות הפנסיוניים הללו, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

בכדי לעמוד בדרישות החוקים הנ"ל יש כמובן לפתוח תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

כמו כן, הפרילנסר יזדקק לרוב לשירותי הנהלת חשבונות וייצוג במהלך השנה, וכן לסיוע של רואה חשבון בהגשת דוח שנתי למס הכנסה- עלויות שיש לקחת בחשבון.

ולבסוף, התשלום שמקבל הפרילנסר אמור לאפשר לו "לספוג" את אובדן ההכנסות עקב חופשה או מחלה- בעוד שכיר, כאמור, מקבל תשלום עבור ימי היעדרות אלה כאילו עבד.

ה"סוכריה" היחידה הניתנת לעוסק העצמאי בעבור מילוי חובותיו, היא הטבות מס בגין תשלומי הביטוח הלאומי, הפנסיה וביטוחים נוספים כגון חיים ואבדן כושר עבודה.

לסיכום, עבודה כפרילנסר אינה מתאימה לכולם- בצד היתרונות של גמישות תעסוקתית ופוטנציאל השתכרות גבוה ("השמיים הם הגבול"), מזמנת צורת העסקה זו חוסר ודאות והיעדר זכויות מול המעסיק, וחובות רבות מול מוסדות המדינה- הן בביורוקרטיה והן בנטל המס.

למה ולמי כדאי להיות פרילנסר?

 • אם אתם עוסקים במקצוע מיוחד ומבוקש, דוגמת תחום ספציפי ו"נישתי" בהנדסה או בטכנולוגיות מידע, או עיצוב וכתיבת תוכן לחברות טכנולוגיה, עיסוק כפרילנסרים יאפשר לכם לעבוד עבור כמה ארגונים בו זמנית ולהשתכר יותר מאשר לו עבדתם כשכירים עבור ארגון אחד בלבד.

 • עבודה עבור מספר ארגונים מאפשרת לכם להרחיב את עולמכם המקצועי בידע, בניסיון ובקשרים, ולהעלות תמידית את ערככם בשוק.

 • אם הגמישות התעסוקתית חשובה לכם, לרבות האפשרות לעבוד מהבית או בשעות ומיקומים משתנים, עבודה כפרילנסרים עשויה להתאים לכם יותר מעבודה שכירה.

עם זאת, אם תחום עיסוקכם אינו נדיר במיוחד ואינו מצטיין בהכנסות גבוהות, רצוי להתעניין בעת המו"מ להתקשרות לגבי האפשרות להיות מועסקים כשכירים- גם במשרות בהן העבודה מתבצעת מהבית.

פרילנסרים חדשים או ותיקים? צרו עמנו קשר לקבלת כל השירותים הנחוצים לכם.


729 צפיות0 תגובות
bottom of page