• Li-Or Amir, C.P.A

מי רוצה להיות פרילנסר

עודכן ב: 17 ינו 2020


על פניו, מי לא?

פרילנסרים מוגדרים כעוסקים עצמאים אשר אינם מעסיקים עובדים. כ-50% מהעצמאים במדינת ישראל עונים להגדרה זו. התמורה על שירותיהם נמסרת להם כנגד חשבונית מס, ולא כנגד תלוש שכר. זאת, אף שחלק גדול מהם נותנים שירותים ללקוח אחד בלבד, ומבצעים את השירות במקום עסקו של הלקוח.

פרילנסרים משתכרים לעתים קרובות מעל השכר הממוצע במשק. הם עוסקים בתחומים מעניינים ונוצצים, כמו עיצוב, אומנויות הבמה, עיתונאות וייעוץ, או במקצועות מבוקשים ומכניסים כגון מהנדסים ומתכנתים.

ומעל לכל- עתותיהם בידיהם: הם אינם כבולים למקום עבודה אחד או לשעות עבודה מסוימות, ויכולים לנהל את סדר יומם (ואת עומס העבודה) כראות עיניהם.

אז איפה הקאץ'?

מהבחינה המהותית, הפרילנסר הוא לרוב שכיר ללא זכויות: מחד, הלקוח\מעסיק לא חייב לפרילנסר דבר מעבר לתשלום עליו סוכם ביניהם, ומנגד- הפרילנסר תלוי בלקוחותיו (המעטים, בדרך כלל) למחייתו, באופן דומה לתלות של שכיר במעסיקו.

"היעדר הזכויות" נובע מכך שפרילנסרים הם עצמאים לכל דבר- גם מבחינת דיני העבודה. כל עוד לא הוכח כי התקיימו יחסי עובד ומעביד, הפרילנסר אינו זכאי לקבל מלקוחותיו תשלומים סוציאליים, כגון פנסיה, ביטוח לאומי ותשלומי הבראה, ואינו זכאי לימי חופשה ומחלה בתשלום.

בנוסף, הלקוח\מעסיק רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה שהיא (גם ללא סיבה), וללא התראה מוקדמת או תשלום פיצויים, אלא אם הוגדר אחרת בחוזה ההתקשרות.

אי לכך, לפרילנסר אין החסינות בפני פיטורין עקב הריון (או טיפולי פוריות), לידה, מחלה או שירות מילואים, אשר החוק מעניק לעובד שכיר. גם על פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת או דמי אבטלה אין מה לדבר.

סוגיות אלו של הפסקת ההתקשרות הנן כואבות בעיקר כאשר הפרילנסר תלוי בלקוח מהותי אחד, ואז הפסקת התקשרות פירושה אבדן מיידי של כל, או רוב, מקורות ההכנסה- וזאת, כאמור, ללא פיצוי וללא התראה מראש.

בעיה נוספת של פרילנסרים היא תופעת ה"שוטף+נראה"- מוסר התשלומים הגרוע של לקוחות, ובעיקר תאגידים גדולים וגופים במגזר הציבורי, אשר מנצלים את כוחם על מנת לדחות תשלומים זמן רב אחרי גמר ביצוע העבודה.

בעוד שכיר רשאי לתבוע פיצויים בגין הלנת שכר לאחר 9 ימים ממועד התשלום הקבוע, פרילנסרים עשויים לקבל תשלום אף בתנאי שוטף+90 יום (!), ואין כל חקיקה המונעת זאת.

מרבית הגופים הגדולים אף דורשים מהפרילנסר חשבונית מס מיד בגמר השירות, זאת כתנאי לתשלום העתידי- אף שדרישה כזו מהווה עבירה פלילית.

המשמעות בשטח- הפרילנסר משלם מכיסו את המע"מ זמן רב לפני שקיבל מהלקוח את התשלום, ומצוי למעשה בחסרון כיס תמידי ובאי ודאות לגבי מועד התשלום.

המחוקק מודע לכל הבעיות שנסקרו לעיל. עד היום הונחו על שולחן הכנסת מספר הצעות חוק אשר נועדו לתת לפרילנסרים הגנות והקלות שונות מול מעסיקיהם. בין השאר הוצע להחיל עליהם את כל חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים, כגון דמי חופשה, מחלה ונסיעות, וכן לעגן בחוק את מועדי התשלום הראויים מגמר השירות.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא אושרה אף אחת מהצעות החוק, ועל כן לפרילנסרים אין זכויות או הגנות נוספות על אלו של עצמאים רגילים.

על חובות וסוכריות

בהיותו עצמאי, התשלום אשר מקבל פרילנסר משמש אותו בכדי לשלם את כל מסי החובה:

  1. מס הכנסה (אשר אצל עובדים שכירים מנוכה על-ידי המעביד).

  2. ביטוח לאומי (בשיעור גבוה בהרבה מחלק העובד המנוכה ממשכורתו של עובד שכיר).

  3. מע"מ (אשר אצל עובדים שכירים לא קיים כלל- וזהו כנראה הפער המהותי ביותר בנטל המס בין שכיר ופרילנסר): המע"מ ישולם על-ידי עוסקים עצמאיים המסווגים כעוסק מורשה. עוסק פטור, שמחזור עסקאותיו הוא עד 100,000 ש"ח, אינו נדרש לדווח ולשלם למע"מ, למעט הצהרה על מחזור עסקאותיו השנתי.

לאפשרות קיזוז המע"מ מהוצאות קיימים מספר סייגים:

  • כאשר ההוצאה מעורבת- עסקית ופרטית יחד, למשל דלק לרכב או טלפון נייד- ניתן לדרוש רק חלק מהמע"מ.

  • קיימות הוצאות עסקיות מהותיות מהן לא ניתן לקזז מע"מ כלל- דוגמת ביטוחים, מסים, אגרות וכו'.

  • קיימים פריטים המכבידים על תזרים המזומנים, כגון החזרי הלוואות שניטלו לטובת העסק, אשר כלל אינם נחשבים כהוצאות. מטבע הדברים אין בהם מע"מ שניתן להזדכות עליו, ואף אין כאן הוצאה לצורכי מס הכנסה.

4. פנסיית חובה- החל משנת 2017- אצל עובד שכיר מחייב החוק השתתפות של המעביד בהפרשה לפנסיה, וכן הפרשה לפיצויי פיטורין בשיעור מינימלי משכרו ברוטו של העובד. העצמאי חייב לדאוג לעצמו ל"רשת הביטחון" הזו, וזאת מתוך התשלום המתקבל מהלקוחות. גם במקרה של אבטלה מצופה מהעצמאי להתקיים מהחסכונות הפנסיוניים הללו, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

בכדי לעמוד בדרישות החוקים הנ"ל יש כמובן לפתוח תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

כמו כן, הפרילנסר יזדקק לרוב לשירותי הנהלת חשבונות וייצוג במהלך השנה, וכן לסיוע של רואה חשבון בהגשת דוח שנתי למס הכנסה- עלויות שיש לקחת בחשבון.

ולבסוף, התשלום שמקבל הפרילנסר אמור לאפשר לו "לספוג" את אובדן ההכנסות עקב חופשה או מחלה- בעוד שכיר, כאמור, מקבל תשלום עבור ימי היעדרות אלה כאילו עבד.

ה"סוכריה" היחידה הניתנת לעוסק העצמאי בעבור מילוי חובותיו, היא הטבות מס בגין תשלומי הביטוח הלאומי, הפנסיה וביטוחים נוספים כגון חיים ואבדן כושר עבודה.

לסיכום, עבודה כפרילנסר אינה מתאימה לכולם- בצד היתרונות של גמישות תעסוקתית ופוטנציאל השתכרות גבוה ("השמיים הם הגבול"), מזמנת צורת העסקה זו חוסר ודאות והיעדר זכויות מול המעסיק, וחובות רבות מול מוסדות המדינה- הן בביורוקרטיה והן בנטל המס.

למי בכל זאת כדאי להיות פרילנסר?

אם אתם עוסקים במקצוע מיוחד ומבוקש, דוגמת תחום ספציפי ו"נישתי" בהנדסה או בטכנולוגיות מידע, עיסוק כפרילנסרים יאפשר לכם לעבוד עבור כמה ארגונים בו זמנית ולהשתכר יותר מאשר לו עבדתם עבור ארגון אחד בלבד. בנוסף, עבודה עבור מספר ארגונים מאפשרת לכם להרחיב את עולמכם המקצועי בידע, בניסיון ובקשרים, ולהעלות תמידית את ערככם בשוק.

בנוסף, אם הגמישות התעסוקתית חשובה לכם, לרבות האפשרות לעבוד מהבית או בשעות ומיקומים משתנים, עבודה כפרילנסרים עשויה להתאים לכם יותר מעבודה שכירה.

עם זאת, אם תחום עיסוקכם אינו נדיר במיוחד ואינו מצטיין בהכנסות גבוהות, רצוי להתעניין בעת המו"מ להתקשרות לגבי האפשרות להיות מועסקים כשכירים- גם במשרות בהן העבודה מתבצעת מהבית.

פרילנסרים חדשים או ותיקים? צרו עמנו קשר לקבלת כל השירותים הנחוצים לכם.


212 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול