top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

כל ההקלות לחברות ועצמאים בעקבות משבר הקורונה

עודכן: 8 ביולי 2022

עדכוני יוני-יולי 2022 (לחצו למעבר מהיר)

למעבר לדף ההקלות לשכירים לחצו כאן.


מענק אומיקרון (החל ממחזור של 18,000 ש"ח בשנה)


מענק חד פעמי יינתן לעסקים אשר מחזורם בחודשים 1-2.2022 ירד ב-25% לפחות לעומת החודשים המקבילים ב-2019.


להגשת הבקשה באתר רשות המסים לחצו כאן.


גובה המענק

  • לעסקים שמחזורם ב-2019 היה 18-300 אלף ש"ח יינתן מענק בסכום שבין 3,000-8,100 ש"ח לפי גובה המחזור.

  • לעסקים שמחזורם בין 300 אלף ל-80 מיליון ש"ח, יינתן מענק בגובה של 8,600-600,000 ש"ח. גובה המענק לכל עסק יחושב באמצעות "מקדם סיוע" ו"מקדם מענק סיוע". נוסחאות אלו מביאות בחשבון את שיעור הפגיעה 1במחזור, גובה התשומות השוטפות, הוצאות השכר הנחסכות ומחזור העסק ב-2019.

מידע נוסף

  • ניתן להגיש בקשה למענק עד ליום 10.10.2022.

  • ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי או ע"י רואה חשבון מייצג.

  • חברה אשר החל מ-1.1.2020 חילקה דיבידנד בסכום העולה על יתרת העודפים במאזן ליום 31.12.2019 לא תהיה זכאית למענק.

  • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2021 ,בתוספת סכומי מענקי הקורונה ומס הכנסה שלילי, גבוה ב-15% או יותר ממחזור עסקאותיו ב-2019, לא יהיה זכאי למענק.

  • לקריאת תזכיר החוק בנוסח שהתקבל בכנסת, לחצו כאן.


הארכת תוקף דמי בידוד למעסיקים ולעצמאים: עד סוף יולי 2021


ביטוח לאומי משלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו ימי מחלה לעובדיהם ששהו בבידוד, או שנעדרו מהעבודה עקב בידוד של ילד מתחת לגיל 16, וענו על תנאי הזכאות לשכירים.


דמי בידוד ישולמו גם לעצמאיים ששהו בבידוד וענו על תנאי הזכאות לעצמאים. גם מי שרשום בביטוח לאומי כ"עצמאי שאינו עונה להגדרה" ואינו משלם דמי ביטוח לאומי בגין הכנסתו כעצמאי, עשוי להיות זכאי לדמי בידוד.


התשלום יינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות ואושרו על ידו - ועבור עד 7 ימי בידוד, בהתאם להנחיות העדכניות של משרד הבריאות.
449 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page