• Li-Or Amir, C.P.A

כל ההקלות לחברות ועצמאים בעקבות משבר הקורונה

עודכן: 4 ביולי 2020

ריכזנו כאן את כל ההקלות התקפות, שפורסמו רשמית על-ידי הרשויות.

למעבר לדף ההקלות לשכירים לחצו כאן.


מענק לעצמאים - פעימה שלישית

יש להגיש את הבקשה באזור האישי באתר רשות המסים עד ליום 12.7.

גובה המענק ינוע בין 700-3,025 ש"ח, כתלות בגובה מחזור העסקאות בשנת 2019.

המענק ישולם תוך כ-10 ימים ממועד הגשת הבקשה.

עיקרי תנאי הזכאות:

 1. העסק נפתח לא יאוחר מיום 1.10.19.

 2. מחזור העסקאות הממוצע ב-2019 היה בין 1,500-25,000 ש"ח בחודש.

 3. מחזור העסקאות במרץ-אפריל 2020 ירד ב-25% או יותר לעומת התקופה המקבילה.

 4. העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ עד אפריל 2020, וכן הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2019.


הלוואות בערבות מדינה

נפתחה קרן ייעודית נוספת לעסקים נפגעי קורונה, במסלול מוזל ומקוצר. 

תנאי הזכאות העיקריים:

 • עוסק, אגודה שיתופית או עמותה.

 • מחזור עד 400 מיליון ש"ח ב-2019.

 • הקושי התזרימי נגרם עקב המשבר (ייתכן ועסקים שהיו בקושי תזרימי קודם למשבר אינם זכאים).

 • העסק לא קיבל הלוואה במסלול הקורונה הקודם - בין אם לא הגיש או שבקשתו נדחתה.

תנאי ההלוואה העיקריים - לעסקים קטנים ובינוניים:

 • סכום ההלוואה עד 16% מהמחזור השנתי, ועד 20 מיליון ש"ח.

 • ריבית פריים+1.5%, ופטור מריבית בשנה הראשונה (תשולם ע"י המדינה)

 • פריסת ההחזרים עד 5 שנים, ואפשרות לגרייס (דחיית ההחזר) ל-12 חודשים

 • פיקדון של 5% בלבד, במקום 25% כמקובל.

 • ערבות מדינה עד 60% מגובה סכום ההלוואה.

 • הבקשות להלוואות במסלול זה תוגשנה ישירות דרך אתר הקרן (נדרשת הזדהות ממשלתית).


מענקים חדשים להתאמת העסק לשגרה החדשה - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 • המענקים הנם חד פעמיים. לפרטי הזכאות והגשת הבקשה באתר הסוכנות, לחצו על הקישורים שלהלן.

 • החזר הוצאות התקנת מחיצות ופרסום דיגיטלי - עד 5,000 ש"ח.

 • החזר הוצאות מעבר לסליקה סלולרית מאובטחת (EMV) - עד 2,500 ש"ח.

 • סיוע למעונות יום - עד 1,200 ש"ח בגין כל ילד.

מענק זה כפוף לקבלת אישור ראשוני להפעלת המעון מהאגף הרלוונטי במשרד העבודה והרווחה.

מעון שטרם הגיש בקשה לאישור ראשוני יגיש אותה כאן.


מענק עידוד תעסוקה - עד 7,500 ש"ח בגין כל עובד שנקלט החל מיום 19.4.20

המענק ישולם בגין קליטת עובדים מחל"ת או עובדים חדשים, אשר טרם הקליטה היו מחוסרי עבודה וזכאים לקצבאות הביטוח הלאומי. קראו עליו בהרחבה כאן.

מענק סיוע לעסקים קטנים - השתתפות בהוצאות קבועות עד 400 אלפי ש"ח - עיקרי הזכאות

 • עוסקים (חברות ועצמאים) אשר מחזור עסקאותיהם בשנת 2019 היה עד 20 מיליון ש"ח, ואם מדובר בעוסק עצמאי - לפחות 300 אלפי ש"ח. 

 • הירידה במחזור העסקאות בחודשים מרץ-אפריל 2020 הייתה בשיעור של 25% לפחות בהשוואה למרץ-אפריל 2019, ונגרמה כתוצאה מנגיף הקורונה. 

 • עסקים המדווחים על בסיס מזומן, אשר הירידה במחזורם במרץ-אפריל 2020 הייתה נמוכה מ-60% לעומת מרץ-אפריל 2019, רשאים לבסס את תחשיב המענק על מרץ-יוני 2020.

המענק ישולם ע"י רשות המסים החל מחודש מאי. צפוי כי המערך להגשת התביעה באתר רשות המסים ייפתח בתחילת חודש מאי. לתקנות המלאות ואופן חישוב המענק.מענק סיוע לעצמאים - עד 10,500 ש"ח - הקריטריונים שונו ואוכלוסיית הזכאים גדלה משמעותית.

הפעימה השנייה של המענק צפויה להשתלם בתחילת חודש מאי בגין חודש אפריל.

עיקרי השינוי בתנאי הזכאות:

 • שכירים בעלי שליטה רשאים עתה להגיש תביעה למענק.

 • שיעור המענק יוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, במקום 65%.

 • תקרת המענק תגדל לסכום של 10,500 ש"ח בחודש, במקום 6,000.

 • תקרת ההכנסה החייבת תגדל ל-1 מיליון שקל בשנה, במקום 240 אלף.

 • תקרת ההכנסה הכוללת למשק הבית תבוטל (בפעימה הראשונה עמדה על 340 אלפי ש"ח).

 • עבור מי שעסקו הוקם לפני חודש מרץ 2018, ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת תיקבע לפי שנת 2018 או 2019, לבחירת העצמאי. 

 • ירידת מחזור העסקאות (ב-25% או יותר) תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני בשנה הנבחרת, ולא מרץ-אפריל. אנו איננו סבורים שמדובר בהקלה, כיוון שהאוצר מתכנן להשיב את המשק לפעילות בחודש מאי. מכאן, שעסקים אשר יצליחו להתאושש בחודשים מאי-יוני יציגו ירידה קטנה יותר במחזור הממוצע.


דגשים:

 • שינוי תנאי הזכאות אינו רטרואקטיבי, וייושם רק החל מהפעימה השנייה של המענק.

 • במידה ושני בני הזוג עצמאים ועומדים בתנאי הזכאות, יכול כל אחד מהם בנפרד להגיש תביעה ולזכות למענק.


כיצד מגישים?מענק סיוע למשפחתונים - המערכת פתוחה להגשת בקשות!

 • מטפלות במשפחתונים מפוקחים של משרד העבודה והרווחה זכאיות לשתי הפעימות של מענק העצמאים.

 • גובה המענק הנו בהתאם למספר הילדים הרשומים במשפחתון, כאשר התקרה היא בגין 5 ילדים - 4,118 ש"ח בפעימה הראשונה, 4,434 ש"ח בפעימה השניה.

 • מטפלת אשר הגישה תביעה למענק העצמאים וקיבלה סכום נמוך מהמפורט במתווה, תקבל את ההפרש במהלך חודש יוני 2020.

 • מטפלת אשר הגישה תביעה למענק העצמאים וקיבלה סכום גבוה מהמפורט במתווה, לא תידרש להחזיר את ההפרש.

 • הגשת הבקשה מתבצעת באתר רשות המסים, לאחר רישום. לפרטי המתווה והגשת הבקשה לחצו כאן.הקלות נוספות מאת רשות המסים

 1. יוחזרו מקדמות מס הכנסה ששולמו בגין חודשים פברואר-מרץ 2020. ההחזר צפוי להתקבל בחודש מאי.

 2. לנישומים הזכאים לאורכה, נדחה בחודשיים המועד האחרון להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2018.

 3. אישורי ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ביום 31 למרץ, יוארכו אוטומטית עד ליום 30 באפריל.

 4. אישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019 , הוארכו אוטומטית עד ליום 13 ליוני 2020.

 5. לצורך ניכוי תשומות עבור עסקאות שבוצעו מיום 1 למרץ ועד ליום 31 למאי 2020 - יותר שימוש בהעתק החשבונית במקום המקור.

 6. לא יעוכבו החזרי מס מהרשויות.

 7. נדחו דיווחי ותשלומי מע"מ ינואר ופברואר 2020 למועדים הבאים - עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, נדחה עד לתאריך ה-27 באפריל 2020 . עוסקים המדווחים למע"מ בדווח חד-חודשי, נדחה עד לתאריך 26 במרץ 2020 (חלף).

 8. נדחה בחודשיים מועד הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה לשנת 2019 ,לחברות וליחידים.

 9. המועדים החדשים לנישומים שאינם מיוצגים:

יחידים: 30 ליוני 2020 (במקום 30 לאפריל)

עצמאים, וכן נישומים בעלי הנהלת חשבונות כפולה: 31 ליולי 2020 (במקום 31 למאי).


לכל המידע באתר רשות המסיםהמוסד לביטוח לאומי

 • עצמאים בתחומים מסוימים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה או קצבת הבטחת הכנסה. לקריאה בהרחבה.

 • תשלום מקדמות חודש מרץ נדחה ל-15 למאי (במקום 20 באפריל).

 • הקטנת מקדמות תתאפשר על סמך הצהרה, ללא צירוף מסמכים תומכים.


לכל ההקלות בביטוח הלאומי.בנקים

 • לפי הודעת המפקחת על הבנקים, לווים אשר מתקשים לעמוד בהחזרי הלוואות עקב המשבר, יוכלו לקבל דחיות כדלקמן, ללא עמלה:

 • החזרי משכנתא - 6 חודשים.

 • הלוואות צרכניות למשקי בית - 3 חודשים ועד 100 אלף ש"ח.

 • הלוואות לעסקים קטנים (מחזור עד 25 מיליון ש"ח) - 6 חודשים, מותנה בתשלום סדיר טרם המשבר ובפגיעה בהכנסות עקב המשבר.

 • בנוסף, לא יוקפאו חשבונות של לקוחות שהמחאותיהם חזרו עקב מצוקת תזרים שנגרמה אגב המשבר.


הקלות מאת מוסדות אחרים


 1. הנחה בארנונה - 100% הנחה מארנונה לנכסים בסיווג "עסקים" לחודשים מרץ-מאי, או לחילופין 25% הנחה לשנת 2020 כולה - לבחירת הרשות המקומית. כל העסקים ומבני התעשיה זכאים להנחה, למעט:

 • נכסים המסווגים כמבנה מגורים או נכס חקלאי.

 • בנקים, חברות ביטוח, מערכות סולאריות, מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, עסקים לממכר מזון ומוצרי היגיינה, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה.

 • נכסים המוחזקים ע"י המדינה / גוף מתוקצב / תאגיד בריאות, חברה ממשלתית או תאגיד מים וביוב.

 • נכס שקיבל פטור מארנונה לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה, נכס שאינו ראוי לשימוש או נכס ריק שאין משתמשים בו.

2. רשות התאגידים - הליכי הכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות, מוקפאים עד ליום 31.5.20.

303 צפיות0 תגובות