• Li-Or Amir, C.P.A

זכאות לדמי אבטלה וקצבאות בעקבות משבר הקורונה

עודכן ב: לפני 4 ימים

ריכזנו כאן את כל ההקלות התקפות, שפורסמו רשמית על-ידי הרשויות. למידע נוסף באתרי הרשויות, לחצו על הקישורים.


דמי אבטלה - מי זכאי?


 • שכירים ושכירות - מי שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

 1. הוצאו לחל"ת שאורכו מעל 30 יום או פוטרו החל מתאריך 1.3.2020 ועד לתאריך 31.5.20.

 2. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי ברצף ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 3. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי לפחות ב-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 4. טרם מלאו להם 67 שנים.

הוצאתם לחל"ת החל מיום 1.6.20? קראו כאן על זכאותכם לדמי אבטלה.

 1. מורי דרך, מדריכים, מורים ואמנים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה.

 2. עצמאים אחרים עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה.מקדמה על חשבון דמי האבטלה


מפוטרים או שכירים בחל"ת שבקשתם לדמי אבטלה טרם טופלה, יקבלו בקרוב מקדמה בהתאם לדמי האבטלה המשוערים. סכום המקדמה עד 8,000 ש"ח.לכל המידע על דמי אבטלה בעקבות המשבר.מענק הסתגלות לעובדים מבוגרים - בגין חודשים מרץ עד מאי


 • זכאים למענק שכירים ושכירות מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת של מעל 30 יום החל מתאריך 1 למרץ 2020. זאת, כדי לפצות על אי-זכאותם לדמי אבטלה.

 • זכאים אשר מילאו בבקשת המענק כי תאריך סיום החל"ת הנו בחודש מאי, וטרם חזרו לעבוד, נדרשים למלא כעת בקשה נוספת לשם קבלת מענק חודש מאי.

 • גובה המענק עד 4,000 ש"ח, בהתאם לגובה ההכנסות מפנסיה.

 • בנוסף, ניתן להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה).

 • בעלי הכנסות נמוכות עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה. גובהה ייקבע בהתחשב במענק החודשי.

 • נשים בגילאים 62-67 שעבודתן הופסקה (ועקב גילן לא זכאיות למענק ההסתגלות) רשאיות להגיש תביעות הן לדמי אבטלה, הן לקצבת אזרח ותיק - ותקבלנה את הגבוה מבין השניים.


לכל ההקלות בביטוח הלאומי.


שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.