top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

זכאות למחלה, אבטלה וקצבאות בעקבות משבר הקורונה

עודכן: 22 בפבר׳ 2022

מה במאמר?


דמי בידוד לעצמאים - מי זכאי?

עצמאים ששהו בבידוד בין התאריכים 01.07.2021 - 28.2.2022 עשויים להיות זכאים לתשלום ימי בידוד מהמוסד לביטוח לאומי.


תנאי הזכאות לדמי בידוד לעצמאים

 1. רישום כ"עצמאי" במוסד לביטוח לאומי - כולל עצמאי שאינו עונה להגדרה

 2. בידוד בשל חשש להידבקות, ולא הידבקות בפועל (חולים מאומתים)

 3. דיווח בזמן אמת על הכניסה לבידוד, ולכל היותר 4 ימים מתחילת הבידוד

 4. הפסקת העיסוק במשלח היד עקב בידוד של העצמאי או של ילדו

מה מקבלים?

 • עצמאי העומד בכל תנאי הזכאות זכאי לתשלום עבור מקסימום 3 ימי בידוד בכל תקופת בידוד.

 • בגין שהייה בבידוד בתקופה שבין 21.12.2021 - 14.02.2022, זכאי העצמאי לתשלום עבור מקסימום 4 ימי בידוד בכל תקופת בידוד.

 • גובה דמי הבידוד ליום נקבע לפי סיווג העצמאי בביטוח לאומי וסטטוס החיסון שלו:

אחר

​מחוסן, מחלים או מנוע חיסון

סיווג העצמאי

427

570

עצמאי

214

285

עצמאי שאינו עונה על ההגדרה

כיצד מגישים תביעה לדמי בידוד לעצמאים?


המוסד לביטוח לאומי מפתח בימים אלה את המערכת המקוונת להגשת התביעה. ניתן להגיש את התביעה עד 180 יום מפתיחת המערכת או מסיום הבידוד - כמאוחר מביניהם.דמי בידוד לעובדים שכירים ושיפוי למעסיק - מי זכאי?

אלה עיקרי החוק המעודכן החל מיום 5.8.21, בתוקף עד ליום 28.2.22 וניתנים להארכה נוספת.

 1. עובדים שאינם יכולים לעבוד עקב בידוד שלהם או של ילדם מתחת לגיל 16 מחשש להידבקות בנגיף, יקבלו דמי מחלה החל מהיום השני לבידוד (להלן: דמי בידוד).

 2. לא ישולמו דמי מחלה לעובד אשר שוהה בבידוד בעקבות נסיעה לחו"ל שאינה מטעם המעסיק.

 3. דמי המחלה ישולמו בגין עד 10 ימי בידוד, בהתאם להנחיית משרד הבריאות לגבי קיצור הבידוד.

 4. לעובדים מחוסנים, מחלימים, מנועי חיסון, או השוהים בבידוד בגלל ילדם שמתחת לגיל 16, ישולמו דמי בידוד בגובה 100% משכרם החל מהיום השני לבידוד.

 5. עובד שאינו נמנה על הנ"ל יקבל דמי בידוד בגובה 75% בלבד משכרו.

 6. בגין הבידוד ינוכו לעובדים עד 3 ימי מחלה, ללא קשר לאורך תקופת הבידוד.

 7. עובדים שלזכותם צבורים פחות מ-3 ימים ייכנסו ליתרה שלילית על חשבון צבירה עתידית.

 8. לא ינוכו לעובד ימי מחלה ולא ישולמו דמי בידוד, בגין ימי בידוד שאינם ימי עבודה.

 9. הביטוח הלאומי ישפה את המעסיק עבור דמי הבידוד שישלם, כדלקמן:

 • למעסיקים עד 20 עובדים: 100% ביום הבידוד השני + 75% מסך דמי המחלה מהיום השלישי ואילך.

 • למעסיקים 21 עובדים ומעלה: 100% ביום הבידוד השני + 50% מסך דמי המחלה מהיום השלישי ואילך.

 • לחצו כאן למעבר לאתר הביטוח הלאומי להגשת בקשה לשיפוי.


דגשים לקבלת דמי מחלה ושיפוי:

 • ההסדר תקף עבור עובדים ששהו בבידוד מ- 1.10.2020, וכן עובדים שנעדרו עקב בידוד של ילדיהם החל מינואר 2021.

 • הסדרים מיטיבים במגזר הציבורי יגברו על נוסח החוק. בשוק הפרטי, המעסיקים יוכלו לבחור אם להמשיך לקיים הסדר מיטיב, או לעבור להסדר במסגרת החוק.

 • לא יינתן שיפוי בגין עובדים אשר ממשיכים לעבוד מהבית בימי הבידוד. אלו זכאים לשכר רגיל ואין לשלם להם דמי מחלה.

 • ניתן להגיש בקשה לשיפוי עד 90 יום ממועד כניסת העובד לבידוד.

 • במקרה של קבלת תוצאת בדיקה חיובית לעובד או לילדו, אשר מאלצת את העובד להיעדר מעבודתו, תשלום הפיצוי למעסיק ייפסק, אך העובד עדיין יקבל דמי מחלה לפי חוק.

 • הפיצוי למעסיק ודמי הבידוד ישולמו בכפוף להמצאת אישור העובד על דיווח הבידוד למשרד הבריאות.

 • במקרה של דיווח על הבידוד באיחור של מעל 4 ימים ישולם למעסיק פיצוי מופחת, והוא רשאי להפחית בהתאם את דמי המחלה לעובד.


דמי אבטלה בחל"ת - מי זכאי?


שכירים ושכירות - מי שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

 1. הוצאו לחל"ת או פוטרו החל מתאריך 1.3.2020, כאשר אורך החל"ת הנו 14 יום לפחות.

 2. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי ברצף ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 3. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי לפחות ב-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 4. טרם מלאו להם 67 שנים.


מובטלים - מי שמתקיימים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:

1. מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך.

2. מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה מאז.

 1. מורי דרך, מדריכים, מורים ואמנים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה.

 2. עצמאים אחרים עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה.
מענק הסתגלות לעובדים מבוגרים


 • זכאים למענק שכירים ושכירות מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת של מעל 30 יום החל מתאריך 1 למרץ 2020. זאת, כדי לפצות על אי-זכאותם לדמי אבטלה.

 • גובה המענק עד 4,000 ש"ח, בהתאם לגובה ההכנסות מפנסיה.

 • בנוסף, ניתן להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה).

 • בעלי הכנסות נמוכות עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה. גובהה ייקבע בהתחשב במענק החודשי.

 • נשים בגילאים 62-67 שעבודתן הופסקה (ועקב גילן לא זכאיות למענק ההסתגלות) רשאיות להגיש תביעות הן לדמי אבטלה, הן לקצבת אזרח ותיק - ותקבלנה את הגבוה מבין השניים.290 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page