• Li-Or Amir, C.P.A

זכאות למחלה, אבטלה וקצבאות בעקבות משבר הקורונה

עודכן ב: לפני 6 ימים

ריכזנו כאן את כל ההקלות התקפות, שפורסמו רשמית על-ידי הרשויות. למידע נוסף באתרי הרשויות, לחצו על הקישורים.דמי אבטלה - מי זכאי?


שכירים ושכירות - מי שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

 1. הוצאו לחל"ת או פוטרו החל מתאריך 1.3.2020, כאשר אורך החל"ת הנו 14 יום לפחות.

 2. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי ברצף ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 3. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי לפחות ב-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 4. טרם מלאו להם 67 שנים.

בשל המשבר, קיימת זכאות לדמי אבטלה גם אם נוצלו כל ימי האבטלה המגיעים בשנת האבטלה הנוכחית (השנה שמאז תאריך הפסקת העבודה).


דמי האבטלה בגין חודש אוגוסט יוקדמו וישולמו לזכאים טרם ראש השנה.


שימו לב - שכירים שזהו עבורם החל"ת השני אינם צריכים להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה. עליהם רק לעדכן את המוסדות בדבר החל"ת החדש:


מעסיקים? קראו כאן אודות חובותיכם בעת הוצאת עובדים לחל"ת שני.


מובטלים - מי שמתקיימים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:

1. מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך.

2. מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה מאז.

עצמאים ופרילנסרים:

 1. מורי דרך, מדריכים, מורים ואמנים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה.

 2. עצמאים אחרים עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה.


לכל המידע על דמי אבטלה בעקבות המשבר.מענק הסתגלות לעובדים מבוגרים


 • זכאים למענק שכירים ושכירות מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת של מעל 30 יום החל מתאריך 1 למרץ 2020. זאת, כדי לפצות על אי-זכאותם לדמי אבטלה.

 • גובה המענק עד 4,000 ש"ח, בהתאם לגובה ההכנסות מפנסיה.

 • בנוסף, ניתן להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה).

 • בעלי הכנסות נמוכות עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה. גובהה ייקבע בהתחשב במענק החודשי.

 • נשים בגילאים 62-67 שעבודתן הופסקה (ועקב גילן לא זכאיות למענק ההסתגלות) רשאיות להגיש תביעות הן לדמי אבטלה, הן לקצבת אזרח ותיק - ותקבלנה את הגבוה מבין השניים.


ימי מחלה בבידוד - מי זכאי?


פסק הדין בבג"ץ 20/1633 ובבג"ץ 20/2070 קבע כי חשש להידבקות בנגיף הקורונה, אשר מצריך שהייה בבידוד, אינו עונה להגדרת "מחלה" בחוק דמי מחלה.


על כן, החל מיום 1.10.20, עובדים השוהים בבידוד עקב חשיפה אפשרית לנגיף, ושאינם חולים מאומתים, לא יהיו זכאים לדמי מחלה מאת המעסיק, ועל כן לא יקבלו תשלום בגין ימים בהם לא עבדו עקב הבידוד.


עובדים אשר ממשיכים לעבוד מהבית בימי הבידוד יהיו זכאים, כמובן, לשכר רגיל.


כמו כן, חולי קורונה מאומתים ימשיכו להיות זכאים לדמי מחלה כל עוד קיימת יתרת ימי המחלה הצבורה לזכותם.


לכל ההקלות בביטוח הלאומי.


שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.