top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

דוח שנתי למס הכנסה - כל מה שרציתם לדעת

עודכן: 24 בינו׳ 2023

כל המידע שאתם צריכים על דוח שנתי ליחיד


מהו דוח מס הכנסה?

הדוח השנתי למס הכנסה הוא מסמך המפרט ומרכז את כל ההכנסות של הגורם המגיש, המס שנוכה בגינן, וההשפעות השונות על חישוב המס - ניכויים אישיים, זיכויים, פטורים, קיזוזים, ונקודות זיכוי. הדוח מהווה בסיס לחישוב יתרת המס לתשלום או להחזר בשנה נתונה.


מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

ככלל, האוכלוסיות הבאות חייבות בהגשת דוח:

 1. יחיד תושב ישראל שבשנת המס מלאו לו 18 שנים לפחות.

 2. חבר בני אדם תושב ישראל (חברה בע"מ, מלכ"ר, נאמנות וכו').

 3. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בישראל.

מי פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

יחיד אשר עונה על כל הקריטריונים שלהלן אינו חייב בהגשת דוח:

 1. בוצע ניכוי במקור בשיעור המרבי מכל הכנסותיו, לרבות משכורת, מס שבח, שכר סופרים\אמנים\מרצים וכו'.

 2. אין לו תיק עצמאי ברשות המסים (אינו עוסק מורשה או עוסק פטור).

 3. אינו בעל שליטה בחברה בע"מ

עם זאת, גם יחיד שאינו חייב להגיש את הדוח, רשאי להגישו אם הוא עשוי להיות זכאי להחזר מס.
צ'קליסט - אילו מסמכים יש לאסוף לשם הכנת הדוח ליחיד?

הדוח ליחיד כולל את כל הכנסות התא המשפחתי - כולל בן\בת זוג וילדים קטינים.

על כן יש לאסוף את כל הבאים, ככל שקיימים:

 • טופסי 106 מכל המעסיקים אצלם עבדתם או שקיבלתם מהם קצבה בשנת הדוח.

 • אישורים על הכנסות וניכוי במקור - מבנקים, קצבאות ביטוח לאומי (מילואים, אבטלה) וגורמים משלמים אחרים.

 • אישורים על תשלומים והפקדות כעצמאים - מביטוח לאומי, קרנות פנסיה, קופ"ג, קה"ש, וביטוחי חיים בעלי מרכיב חסכון.

 • קבלות עבור תרומות - אם סך התרומות הכולל עלה על 310 ש"ח.

 • אישורים על זכאות לתואר אקדמי.

 • הודעות על מכירת נכס וחישוב המס המגיע (רווח הון או מס שבח).

 • דוח רווח והפסד ומסמכים נלווים - במידה וקיים תיק עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור). במידה ואתם מיוצגים ע"י רואה חשבון, הוא מכין עבורכם דוח זה על סמך החומר שאתם מעבירים לו.


כיצד מגישים את הדוח?


בחודש אפריל 2021 נפתחה לראשונה אפשרות להגשה מקוונת מלאה של הדוחות השנתיים, גם ליחידים שאינם מיוצגים על-ידי רואה חשבון. לאחר מילוי ושידור הדוח השנתי (טופס 1301) תתאפשר העלאה של צרופות, ובסיום התהליך יתקבל אישור הגשה. השירות ניתן עבור דוחות לשנת המס 2019 ואילך. למעבר למערכת רשות המסים להגשה מקוונת לחצו כאן.


במידה ואתם מיוצגים ע"י רואה חשבון, הוא יגיש עבורכם את הדוח.


ואם לא אגיש את הדוח?

אי הגשת דוח במועד הנה עבירה על פקודת מס הכנסה, וכרוכה בקנסות כבדים.


מה קורה לאחר הגשת הדוח?

כעבור מספר שבועות יישלח אליכם בדואר מכתב כחלחל העונה לשם המחמיא "שומה".

המכתב מכיל סיכום של הדוח שנקלט ברשות המסים, ואת יתרת המס שעליכם לשלם או לקבל חזרה, במידה והמס שנוכה בפועל אינו תואם את המס המגיע מכל הכנסתכם החייבת.

במידה ומדובר בסכום לתשלום, לדוח מצורף שובר שניתן לשלם באתר רשות המסים או בדואר.

במידה וזהו החזר - ברכותינו! הסכום יועבר לחשבון הבנק שציינתם בעת הגשת הדוח המקוון.

אם לא ציינתם חשבון בנק - אל דאגה. תקבלו ספח אותו תידרשו למסור בסניף הבנק שלכם.


זקוקים לעזרה בהגשת הדוח? פנו אלינו.


518 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page