top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

החזר מס הכנסה לשכירים - האם מגיע לי החזר מס?

עודכן: 18 בנוב׳ 2022

ספטמבר 2022: רשות המסים במבצע לעידוד החזרי מס לשכירים

במהלך החודשים הקרובים, כ-11 אלף שכירים ישראלים צפויים למצוא בתיבת הדואר מעטפה מרשות המסים. צבעה של המעטפה ירוק כדי לרמז שאין סיבה להילחץ, להיפך: זהו מכתב בדבר הזכאות האפשרית של המקבל להחזר מס בגין שנת 2016.


איך נוצר החזר מס לשכיר?

באופן כללי, החזר מס נוצר כאשר המס שנוכה בפועל מהכנסתו של אדם, גבוה מהמס בו הוא חייב.

חישוב חבות המס הוא שנתי ונעשה לאחר תום השנה, כאשר סך ההכנסות באותה שנה ידוע וסופי.

אבל, גביית המס בפועל משכירים נעשית מדי חודש בהתאם לאומדן הכנסותיהם השנתיות, כמשתקף בתלוש השכר בסעיפים: "מס הכנסה" ו"מס שולי". פעולת גביית המס באופן זה נקראת "ניכוי במקור".


כיוון ששכירים אינם חייבים בהגשת דוח שנתי, רובם אינם מבצעים את ה"התחשבנות" השנתית לגבי חבות המס האמיתית, ומשלמים מס בהתאם לאומדן שחושב במהלך השנה - בין אם אומדן זה היה נמוך או גבוה מהדרוש.


מי זכאי להחזר מס?

סכום הניכוי החודשי ממשכורת מחושב תחת ההנחה שדבר לא ישתנה עד סוף השנה.

לדוגמה, אם עבדתם אצל המעסיק מתחילת השנה בשכר חודשי של 15,000 ש"ח ברוטו, מדי חודש ינוכה החלק היחסי של המס בגין הכנסה שנתית של 15,000*12 >> 180,000 ש"ח. זאת, כמובן, בהתחשב בנקודות הזיכוי אשר כבר משויכות לכם במערכת השכר.


הזכאות להחזר מס נוצרת כאשר דברים משתנים במהלך השנה, למשל:

 • הייתם מובטלים לתקופה

 • התחלתם לעבוד במקום אחר בשכר חודשי נמוך יותר - כולל עבודה במשרה חלקית

 • הכנסה נוספת, עליה דיווחתם בטופס 101 בתחילת השנה, נפסקה או הצטמצמה

 • קיימתם עסק עצמאי הפסדי לצד עבודתכם כשכירים

 • נולד לכם ילד.ה, סיימתם תואר אקדמי, וכל מאורע אחר המזכה אתכם בנקודות זיכוי נוספות, אשר לא דווחו בטופס 101 שמילאתם בתחילת השנה

 • נוצר לכם הפסד הון כתוצאה ממכירת ניירות ערך או נכס אחר (במקרה זה יש להגיש דוח בשנת ההפסד ובשנים הבאות לצורך "שמירת" ההפסד עד שנת מס בה יהיו רווחי הון מאותו מקור וניתן יהיה לקזז את כל ההפסד או חלקו).

ישנם גם מגוון מצבים שעשויים לחזור מדי שנה, והמקנים זיכוי ממס אשר עשוי ליצור החזר מס:

 • הפקדתם לפנסיה או לביטוח חיים באופן עצמאי

 • תרמתם למוסד ציבורי

 • אתם או בן\בת הזוג שילמתם בשנת המס בעד החזקה במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או בעד החזקת ילד בעל מוגבלות שכלית במוסד מיוחד


כיצד מקבלים החזר מס? הגשת בקשה להחזר מס

על מנת לקבל החזר מס יש להגיש למס הכנסה דוח שנתי בגין השנה בה חלו השינויים. בדוח זה יש לפרט את כל הכנסות התא המשפחתי, מכל מקור שהוא, את המס שנוכה בגינן ואת הסכומים והמצבים המקנים ניכויים, זיכויים, קיזוזים או פטורים. סוג הדוח שיוגש תלוי בשאלה האם קיים תיק במס הכנסה. לרוב, תיק במס הכנסה נפתח כאשר קיימת הכנסה מעסק, או שאחד מבני הזוג הנו בעל שליטה בתאגיד.

 • אם לא קיים תיק - די בהגשת דוח שנתי מקוצר (טופס 135, הידוע כטופס החזר מס) בצירוף המסמכים המפורטים.

 • אם קיים תיק - החזר המס, אם מגיע, יתקבל במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה, שחובה להגישו בכל מקרה.

בחודש אפריל 2021 נפתחה לראשונה אפשרות להגשה מקוונת מלאה של דוח להחזר מס, גם ליחידים שאינם מיוצגים על-ידי רואה חשבון. זאת עבור דוחות להחזר לשנת המס 2019 ואילך. למי שאין לו תיק במס הכנסה תתאפשר הגשה מקוונת רק אם הגיש בעבר בקשה להחזר מס בגין אחת מהשנתיים הקודמות. כלומר: אם ברצונכם להגיש בקשה מקוונת להחזר מס עבור שנת 2020, תוכלו לעשות זאת אם הגשתם בקשה "רגילה" להחזר עבור שנת 2019 או 2018.


לאחר בדיקת הדוח במשרדי מס הכנסה תופק לכם שומת מס - תקציר של הדוח והודעה על סכום היתרה לתשלום או להחזר. במקרה של החזר, הסכום מועבר ישירות לבנק.


בדיקת החזר מס - האם מגיע לי החזר מס?

דוח שנתי מקוון אשר ממולא כהלכה מספק חישוב מס ובו יתרה לתשלום או להחזר. רשות המסים מציעה מחשבון החזר מס אשר בפועל דורש את מילוי כל הנתונים שייכללו בדוח השנתי - אם אלה מצויים בידכם - לשם חישוב החזר מס.


היות וחבות המס מושפעת מגורמים רבים, כגון ניכויים אישיים, זיכויים, נקודות זיכוי, פטורים וקיזוזים - מומלץ מאוד להיעזר ברואה חשבון אשר יכין עבורכם את הדוח ויציג בפניכם את חישוב המס טרם הגשתו.


החזרי מס לשכירים - מחיר השירות

עלות דוח להחזר מס לשכיר אינה גבוהה. לרוב מדובר בסכום שנתי וחד פעמי. ככל שהתיק פשוט יותר (למשל, ללא הכנסות נוספות או בני זוג), כך עלות הכנת הדוח אצל רואה חשבון תהיה נמוכה יותר.


נדגיש כי עלות הכנת הדוח אצל רואה חשבון אינה מושפעת מגובה יתרת המס לתשלום או להחזר. זאת מכוח כללי האתיקה של מקצוע ראיית החשבון. על כן אתם יודעים מראש כמה תידרשו לשלם, ולעולם לא תידרשו "לשתף" את רואה החשבון בסכומי החזרי המס ש"הרווחתם". זהו יתרון מהותי לעומת חברות להחזרי מס, בהן נהוג לגבות אחוזים לא מבוטלים מתוך ההחזר הצפוי.


מתי מגישים דוח להחזר מס?

שכיר שאינו חייב בהגשת דוח שנתי, אינו כפוף למועדי ההגשה שמפרסמת רשות המסים.

לכן, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס בגין שנה מסוימת עד 6 שנים לאחר סיומה. למשל: עד ליום 31.12.20 ניתן לבקש את החזרי מס 2019 וחמש השנים שקדמו לה, עד וכולל שנת 2014.


אם משהו השתנה בחייכם ב-6 השנים האחרונות, כנראה שמגיע לכם החזר מס. דברו איתנו.

167 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page