• Li-Or Amir, C.P.A

דוח שנתי לעוסק פטור - אתם שאלתם, אנחנו עונים

עודכן ב: ינו 11

מהו דוח שנתי לעוסק פטור?

עוסק פטור נדרש להגיש לרשות המסים שני דוחות בסוף כל שנה:

 • דוח שנתי למס הכנסה - כל מי שיש לו תיק במע"מ, לרבות עוסק פטור, חייבים להגיש דוח על כל הכנסות התא המשפחתי. קראו בהרחבה על דוח זה כאן. עוסקים פטורים אשר הכנסותיהם נמוכות מאוד יוכלו בתנאים מסוימים להגיש דוח מקוצר.

 • הצהרת עוסק פטור למע"מ - יש למלא את מחזור העסקאות (סכומן הכולל של הקבלות שהוצאתם). ניתן להגיש על גבי הטופס שתקבלו בדואר, או באתר רשות המסים, לאחר הרשמה לאזור האישי.


צ'קליסט - אילו מסמכים יש לאסוף לשם הכנת הדוח השנתי למס הכנסה?

בין אם כל הכנסתכם היא כעוסק פטור ובין אם בנוסף יש לכם הכנסות אחרות (כמו משכורת, שכר דירה ועוד) - הדוח השנתי למס הכנסה חייב לכלול את כל הכנסותיכם והכנסות בן\בת זוגכם וילדיכם הקטינים, מכל המקורות.

לכן יש לאסוף את המסמכים הבאים, ככל שרלוונטיים, ולהעבירם לרואה החשבון המייצג אתכם:

 • קבלות על הכנסות והוצאות בעסק.

 • ספר תקבולים ותשלומים של העסק.

 • טופסי 106 מכל המעסיקים אצלם עבדתם או שקיבלתם מהם קצבה בשנת הדוח.

 • דוח רווח והפסד מהשכרת נכסים - קראו כאן בהרחבה על מיסוי שכר דירה.

 • אישורים על הכנסות וניכוי במקור - מבנקים, קצבאות ביטוח לאומי (מילואים, אבטלה) וגורמים משלמים אחרים.

 • אישורים על תשלומים והפקדות כעצמאים - מביטוח לאומי, קרנות פנסיה, קופ"ג, קה"ש, וביטוחי חיים בעלי מרכיב חסכון.

 • קבלות עבור תרומות - אם סך התרומות הכולל עלה על 310 ש"ח.

 • אישורים על זכאות לתואר אקדמי.

 • הודעות על מכירת נכס וחישוב המס המגיע (רווח הון או מס שבח).


כיצד מגישים את הדוח?

ככלל, יש להגיש דוח מקוון באתר רשות המסים. לאחר מכן יש להדפיס את הפלט, לחתום עליו, ולהגישו פיזית במשרדי מס הכנסה, יחד עם כל המסמכים שצוינו לעיל.

אבל, כל עוד משבר הקורונה מנהל את חיינו, ניתן להגיש את הפלט החתום והצרופות, סרוקים יחד, באמצעות מערכת מפ"ל של רשות המסים.


במידה ואתם מיוצגים ע"י רואה חשבון, הוא יגיש עבורכם הן את הדוח המקוון והן את הדוח הפיזי.


ואם לא אגיש את הדוח?

אי הגשת דוח במועד הנה עבירה על פקודת מס הכנסה, וכרוכה בקנסות כבדים.


מה קורה לאחר הגשת הדוח?

כעבור מספר שבועות יישלח אליכם בדואר מכתב כחלחל העונה לשם המחמיא "שומה".

המכתב מכיל סיכום של הדוח שנקלט ברשות המסים, ואת יתרת המס שעליכם לשלם או לקבל חזרה, במידה והמס שנוכה בפועל אינו תואם את המס המגיע מכל הכנסתכם החייבת.

במידה ומדובר בסכום לתשלום, לדוח מצורף שובר שניתן לשלם באתר רשות המסים או בדואר.

במידה וזהו החזר - ברכותינו! הסכום יועבר לחשבון הבנק שציינתם בעת הגשת הדוח המקוון.

אם לא ציינתם חשבון בנק - אל דאגה. תקבלו ספח אותו תידרשו למסור בסניף הבנק שלכם.


האם אפשר להגיש דוח שנתי באופן עצמאי?

הדבר אפשרי אך אינו מומלץ. הגשה באמצעות רואה חשבון תבטיח שתשלמו אך ורק את המס שאתם אכן חייבים, או תקבלו את מלוא ההחזר לו אתם זכאים.


בנוסף, רשות המסים מבצעת ביקורות עתיות על הדוחות המוגשים ועל ניהול ספרי העסק. באפשרותם של פקידי מס הכנסה לבחון את הדוחות שהוגשו ב-7 השנים האחרונות, גם לאחר הפקת שומה ויישוב היתרה. סטייה מהוראות פקודת מס הכנסה או הוראות ניהול ספרים הנה עבירה פלילית שדינה קנסות (במקרה הטוב).


מחיר דוח שנתי לעוסק פטור

עלות דוח שנתי לעוסק פטור אינה גבוהה. לרוב מדובר בסכום שנתי וחד פעמי. ככל שהתיק פשוט יותר (מעט פעילות בעסק, תיעוד מסודר, ללא הכנסות נוספות או בני זוג), כך עלות הכנת הדוח אצל רואה חשבון תהיה נמוכה יותר.

נדגיש כי עלות הכנת הדוח אצל רואה חשבון אינה מושפעת מגובה יתרת המס לתשלום או להחזר. זאת מכוח כללי האתיקה של מקצוע ראיית החשבון. על כן אתם יודעים מראש כמה תידרשו לשלם, ולעולם לא תידרשו "לשתף" את רואה החשבון בסכומי החזרי המס ש"הרווחתם".

שירותים משלימים אשר יקלו את חייכם ואת ניהול העסק, כמו הנהלת חשבונות וייצוג (ממכתבים ועד דיונים במשרדי מס הכנסה), עשויים להיות כרוכים בתשלום נוסף. בדומה לעלות הדוח, גם הם מושפעים מהיקף הפעילות העסקית ומורכבותה.


צריכים להגיש דוח? רוצים לנהל את העסק בשקט נפשי מוחלט? פנו אלינו.


59 צפיות0 תגובות