top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

הקלות חדשות לעסקים יגדילו את המענקים ויפחיתו את המס

עודכן: 21 בנוב׳ 2021


[עדכון מיום 18.11.21]: הוסף מענק השתתפות בדמי שכירותמענק השתתפות בדמי שכירות - חדש מנובמבר 2021

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 601 מיום 7.11.21, יינתן מענק חד פעמי להשתתפות בהוצאות השכירות לעסקים שנפגעו בתקופת משבר הקורונה.


עיקרי תנאי הזכאות למענק דמי שכירות

 1. הפעלת העסק נאסרה בצו עקב המגיפה, לתקופה של 160 יום לפחות.

 2. מחזור העסקאות גבוה מ-150 אלף ש"ח ולא יותר מ 400 מיליון ₪.

 3. המחזור בשנת 2020, לרבות כל מענקי הקורונה, לא עולה על המחזור בשנת 2020.

 4. הוצאות השכירות בשנת 2019 היוו לפחות 17% ממחזור העסקאות, ולא ירדו ביותר מ-10% בשנת 2020.

 5. המחזור ירד ב-80% לפחות בתקופת הזכאות למענקי הוצאות קבועות (מרץ-דצ' 2020).

 6. העסק קיבל לפחות 3 מענקי הוצאות קבועות, אך לא קיבל מענק סיוע ממשלתי ספציפי לעסקים בעלי מאפיינים ייחודיים.

 7. מתקיימים לגביו אחד מהבאים:

 • מחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ש"ח וקיבל מענק פגיעה ממושכת בסך 9,000 ש"ח.

 • מחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ש"ח, וממוצע המענקים שקיבל בחודשי הזכאות למענקי ההוצאות הקבועות נמוך מ-500 אלף ש"ח.


שיעור המענק

גובה המענק יהיה 100 ש"ח לכל מ"ר ארנונה עבורו שילם המבקש בשנת 2020 (תשלום חד פעמי), ועד לתקרה שתהיה הסכום הנמוך מבין:

 1. 120 אלפי ש"ח.

 2. ההפרש בין מספר מענקי ההוצאות הקבועות שקיבל העסק כשהם מוכפלים ב-500,000, לבין סך מענקי ההוצאות הקבועות בכל תקופות הזכאות. במידה והתקבל מענק הוצאות קבועות במרץ-אפריל 2020, יש להוסיף לחישוב סך של 400,000. כך למשל, למי שקיבל 2 מענקי הוצאות קבועות בני 100 אלפי ש"ח כל אחד, אחד מתוכם במרץ-אפריל 2020, החישוב יניב: 200,000-(400,000 + 2*500,000) = 1,200,000 ש"ח.

 3. ההפרש בין מחזור העסקאות בשנת 2020, לרבות כל מענקי הסיוע (הוצאות קבועות, פגיעה ממושכת ומענק סוציאלי), לבין המחזור בשנת 2019.


אופן תביעת המענקים

 • ניתן יהיה להגיש בקשה למענק זה מיום 15.12.21 ועד 15.12.22.

 • הבקשה תוגש דרך אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

 • נעדכן כאשר תיפתח המערכת.הנחה או פטור מארנונה לתקופה יוני 2020 - יוני 2021

95% הנחה בתשלומי הארנונה הדו-חודשיים לעסקים שמחזורם ירד ב-60% או יותר עקב השפעת הנגיף.


תנאי הזכאות:

 • לעסקים במחזור של עד 200 מיליון ₪ - ירידה בהכנסות של 60% בחודשיים הקודמים לחודשי הגשת הבקשה, ביחס לאשתקד.

 • לעסקים במחזור של 200 עד 400 מיליון ₪ - ירידה בהכנסות של 80% בחודשיים הקודמים לחודשי הגשת הבקשה, ביחס לאשתקד.

 • לעסקים במחזור שמעל 400 מיליון ש"ח - בקרוב יפורסמו תנאי הזכאות החל מינואר 2021.

 • ההנחה תינתן רק לנכסים הרשומים על שם העסק ואשר סיווגם במרשם הארנונה אינו "מגורים".

דגשים לתקופות מיוחדות:

 • עבור תקופת ההנחה הראשונה, יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים), תיקבע הזכאות לפי הירידה במחזור בתקופה מאי-יוני 2020 ביחס למאי-יוני 2019.

 • לחודשים נוב'-דצ' 2020 בלבד, יינתן פטור מלא החל מירידה של 25% במחזור בחודשים ספ'-אוק' 2020.

 • לחודשים ינ'-פב' 2021, תינתן ההנחה לפי שיעורי הפגיעה הבאים:

  • עסקים שמחזורם עד 100 מיליון ש"ח - 25% ירידה במחזור.

  • לעסקים שמחזורם 100-200 מיליון ש"ח - 40% (במקום ירידה של 60).


כיצד להגיש בקשה?

 • לחצו כאן וגללו לסוף הדף.

 • מלאו את הטופס, לרבות התקופה בגינה מבוקשת ההנחה. כעת ניתן להגיש בקשות להנחה בגין יוני-דצמבר 2020 (שבעה חודשים).

 • יש לחזור לאתר ולהגיש בקשה חדשה מדי חודשיים.

 • מועד אחרון להגשת בקשות: 31.12.2022.

 • החל מיום 18.2.21 אין צורך לצרף מסמכים - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תבדוק את הנתונים ישירות מול רשות המסים.


חשבוניות במייל

ניתן יהיה לנכות מע"מ תשומות בגין חשבוניות ספקים שהתקבלו בדואר אלקטרוני, גם אם אינן חתומות דיגיטלית. במידה ואינן חתומות דיגיטלית, הספק ישלח ללקוח את חשבונית המקור בדואר.

תוקף ההקלה: 30.6.2021.פחת מואץ - הורחב לכל ענפי המשק (הוראת שעה)

מכונות וציוד המשמשים לפעילות עסקית יהיו זכאים לקבל פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היו זכאים בגין נכסים אלו ("כפל פחת"), ובלבד שסך כל הפחת לא יעלה על מחירו המקורי של הנכס.


מה לא זכאי לפחת מואץ? הבהרת רשות המסים מיום 9.9.21

 • כלי רכב שאינו רכב עבודה. "רכב עבודה" מוגדר בפקודת התעבורה כ"רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים". לדוגמה - רכב שמותקן עליו מנוף הוא רכב עבודה. משאית אינה רכב עבודה.

 • שיפורים במושכר - עלות שיפוץ המושכר אינה זכאית לפחות מואץ. אולם, ציוד שהותקן במסגרת השיפוץ ואשר ניתן להפרדה מהנכס (למשל תנור, מזגן) זכאי לפחת מואץ כמופיע מעלה. ההבהרה אינה מתייחסת באופן ספציפי לשיפוצים שבוצעו על מנת לעמוד בתקנות הקורונה, כגון פתרונות אוורור וחלוקת חללים. לכן נניח פרשנות מצמצמת לפיה גם שיפוצים אלה אינם זכאים לפחת מואץ.הקלות צפויות למסעדות

 • רשות המסים בוחנת כעת אפשרות לנכות את הטיפים למלצרים מסך הוצאות השכר הנחסכות, לצורך חישוב מענקי השתתפות בהוצאות קבועות. אם ההקלה תאושר, הדבר צפוי להגדיל את סך המענק לעסקים בתחום המסעדנות.

 • חברת השליחויות WOLT הסכימה כי מסעדות העובדות עמה יפיקו לה חשבוניות עבור הכנסותיהן לאחר קיזוז העמלה שגובה WOLT. הדבר צפוי להקטין את מחזורי ההכנסות המדווחים של המסעדות, ובכך לשקף את מלוא הירידה במחזורים לעומת 2019, לצורך קבלת מענקי הסיוע.

הירשמו בתחתית העמוד ותקבלו עדכונים כאלה לפני כולם.

164 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page