• Li-Or Amir, C.P.A

הקלות חדשות לעסקים יגדילו את המענקים ויפחיתו את המס

עודכן ב: לפני 5 ימים


[עדכון מיום 9.9.21]: הבהרה לגבי זכאות לפחת מואץ


1. פחת מואץ - הורחב לכל ענפי המשק (הוראת שעה)

מכונות וציוד המשמשים לפעילות עסקית יהיו זכאים לקבל פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היו זכאים בגין נכסים אלו ("כפל פחת"), ובלבד שסך כל הפחת לא יעלה על מחירו המקורי של הנכס.


מה לא זכאי לפחת מואץ? הבהרה חדשה של רשות המסים מיום 9.9.21

 • כלי רכב שאינו רכב עבודה. "רכב עבודה" מוגדר בפקודת התעבורה כ"רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים". לדוגמה - רכב שמותקן עליו מנוף הוא רכב עבודה. משאית אינה רכב עבודה.

 • שיפורים במושכר - עלות שיפוץ המושכר אינה זכאית לפחות מואץ. אולם, ציוד שהותקן במסגרת השיפוץ ואשר ניתן להפרדה מהנכס (למשל תנור, מזגן) זכאי לפחת מואץ כמופיע מעלה. ההבהרה אינה מתייחסת באופן ספציפי לשיפוצים שבוצעו על מנת לעמוד בתקנות הקורונה, כגון פתרונות אוורור וחלוקת חללים. לכן נניח פרשנות מצמצמת לפיה גם שיפוצים אלה אינם זכאים לפחת מואץ.


2. הנחה או פטור מארנונה לתקופה יוני 2020 - יוני 2021 - המערכת פתוחה להגשת בקשות

95% הנחה בתשלומי הארנונה הדו-חודשיים לעסקים שמחזורם ירד ב-60% או יותר עקב השפעת הנגיף.


תנאי הזכאות:

 • לעסקים במחזור של עד 200 מיליון ₪ - ירידה בהכנסות של 60% בחודשיים הקודמים לחודשי הגשת הבקשה, ביחס לאשתקד.

 • לעסקים במחזור של 200 עד 400 מיליון ₪ - ירידה בהכנסות של 80% בחודשיים הקודמים לחודשי הגשת הבקשה, ביחס לאשתקד.

 • לעסקים במחזור שמעל 400 מיליון ש"ח - בקרוב יפורסמו תנאי הזכאות החל מינואר 2021.

 • ההנחה תינתן רק לנכסים הרשומים על שם העסק ואשר סיווגם במרשם הארנונה אינו "מגורים".

דגשים לתקופות מיוחדות:

 • עבור תקופת ההנחה הראשונה, יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים), תיקבע הזכאות לפי הירידה במחזור בתקופה מאי-יוני 2020 ביחס למאי-יוני 2019.

 • לחודשים נוב'-דצ' 2020 בלבד, יינתן פטור מלא החל מירידה של 25% במחזור בחודשים ספ'-אוק' 2020.

 • לחודשים ינ'-פב' 2021, תינתן ההנחה לפי שיעורי הפגיעה הבאים:

 • עסקים שמחזורם עד 100 מיליון ש"ח - 25% ירידה במחזור.

 • לעסקים שמחזורם 100-200 מיליון ש"ח - 40% (במקום ירידה של 60).


כיצד להגיש בקשה?

 • לחצו כאן וגללו לסוף הדף.

 • מלאו את הטופס, לרבות התקופה בגינה מבוקשת ההנחה. כעת ניתן להגיש בקשות להנחה בגין יוני-דצמבר 2020 (שבעה חודשים).

 • יש לחזור לאתר ולהגיש בקשה חדשה מדי חודשיים.

 • מועד אחרון להגשת בקשות: 31.12.2022.

 • החל מיום 18.2.21 אין צורך לצרף מסמכים - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תבדוק את הנתונים ישירות מול רשות המסים.


3. חשבוניות במייל

ניתן יהיה לנכות מע"מ תשומות בגין חשבוניות ספקים שהתקבלו בדואר אלקטרוני, גם אם אינן חתומות דיגיטלית. במידה ואינן חתומות דיגיטלית, הספק ישלח ללקוח את חשבונית המקור בדואר.

תוקף ההקלה: 30.6.2021.4. הקלות צפויות למסעדות:

 • רשות המסים בוחנת כעת אפשרות לנכות את הטיפים למלצרים מסך הוצאות השכר הנחסכות, לצורך חישוב מענקי השתתפות בהוצאות קבועות. אם ההקלה תאושר, הדבר צפוי להגדיל את סך המענק לעסקים בתחום המסעדנות.

 • חברת השליחויות WOLT הסכימה כי מסעדות העובדות עמה יפיקו לה חשבוניות עבור הכנסותיהן לאחר קיזוז העמלה שגובה WOLT. הדבר צפוי להקטין את מחזורי ההכנסות המדווחים של המסעדות, ובכך לשקף את מלוא הירידה במחזורים לעומת 2019, לצורך קבלת מענקי הסיוע.

הירשמו בתחתית העמוד ותקבלו עדכונים כאלה לפני כולם.

102 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול