• Li-Or Amir, C.P.A

זכאות למענקי נזק עקיף וקורונה בעקבות מבצע "שומר החומות"

בימים הקרובים תיפתח האפשרות להגשת תביעות פיצויים בשל נזק עקיף בעקבות מבצע "שומר החומות". הכוונה לפגיעה בהכנסות העסק ולא לפגיעה פיזית ברכוש.


זכאות לפיצויים בגין מבצע שומר החומות משפיעה על זכאות למענקי קורונה


המענקים הנ"ל יהיו חליפיים בחלקם, כדלקמן:

  • עסקים הנמצאים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה רשאים לבחור בין תביעת פיצויים בשל "שומר החומות" לבין מענק קורונה (מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ומענק השתתפות בהוצאות קבועות, כולל מענק הוצאות לעסק קטן).

  • עסקים הנמצאים בטווח של 40-80 ק"מ מגבול הרצועה שהגישו תביעת פיצויים בגין מבצע שומר החומות, יכולים להיות זכאים למענק קורונה מסוג השתתפות בהוצאות קבועות, כולל הוצאות לעסק קטן, אך לא יוכלו לבקש מענק לעצמאים ובעלי שליטה.

נעדכן מיד עם פתיחת המערכת.

פוסטים אחרונים

הצג הכול