top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

הטבות מס ופיצויים לתושבי הדרום

עודכן: 13 בינו׳ 2022

הטבות מס הכנסה ליישובי עוטף עזה

תושבי עוטף עזה זכאים לזיכוי ממס הכנסה עבור חלק מהכנסותיהם.

  • שיעור הזיכוי: 20%.

  • הכנסה מרבית בגינה ניתן זיכוי: 19,450 שקל לחודש.

  • זיכוי מרבי: 3,890 שקל לחודש.

לשם קבלת הזיכוי על הכנסות ממשכורת, יש למלא בטופס 101 כתובת עדכנית ולציין כי מתבקש תיאום מס.


הארכת תוקף ההטבה עד 2025

חקיקה שיזם שר האוצר ליברמן לפיה הטבת זיכוי המס לעיל תוארך בארבע שנים נוספות, תקודם בהליך מהיר בכנסת לאחר שאושרה בועדת שרים לחקיקה בחודש דצמבר. עם השלמת החקיקה הצפויה במהלך ינואר, תודיע רשות המסים על האפשרות לפנות לקבלת אישורי תיאום מס מעודכנים.נזק עקיף המזכה בפיצוי "שומר החומות"


נפתחה האפשרות להגשת תביעות פיצויים בגין נזק עקיף לעסק בתקופת מבצע "שומר החומות".

להגשת התביעה באתר רשות המסים לחצו כאן.


מהו נזק עקיף?


נזק עקיף הוא נזק שנגרם למהלך העסקים התקין שלא כתוצאה מפגיעה פיזית ברכוש (פגיעה פיזית מכוסה על-ידי קרן מס רכוש). לרוב, הכוונה לנזק שאירע בשל סגירה יזומה של מוסדות ומקומות עבודה נוכח הסיכון הבטחוני.


ברשות המסים מבחינים במספר סוגי נזקים ("מסלולים") שנגרמו לעסקים בתקופת מבצע "שומר החומות" ומזכים בפיצוי:

  • מסלול שכר - נזק שנגרם למעסיק בשל תשלום שכר לעובד שנעדר בשל סגירת מוסד חינוך בעקבות המצב הבטחוני (בין אם עבד במוסד חינוכי שנסגר או שמוסד חינוכי של ילדו נסגר). עבור עובדים המתגוררים עד 7 ק"מ מהרצועה: יינתן פיצוי למעסיק על כל יום בו נעדר העובד מעבודתו בשל המצב הביטחוני ושולם לו שכר - בכל מקום עבודה.

  • מסלול מחזורים - נזק שנגרם לניזוק בשל הפרש מחזורים (ירידה בהכנסות) לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, כתוצאה ממבצע שומר החומות.

  • מסלול חקלאות - נזק שנגרם מאובדן תפוקת העובדים בשטחים חקלאיים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, ואשר העבודה בהם הופרעה עקב המבצע.

  • מסלול אדום - מי שעסקו מצוי באזור שבטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה יהיה רשאי לבחור בין פיצויים לפי תקנות הוראת השעה לבין פיצויים לפי התקנות העיקריות.


זכאות לפיצויים בגין מבצע שומר החומות משפיעה על זכאות למענקי קורונה


המענקים הנ"ל יהיו חליפיים בחלקם, כדלקמן:

  • עסקים הנמצאים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה רשאים לבחור בין תביעת פיצויים בשל "שומר החומות" לבין מענק קורונה (מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ומענק השתתפות בהוצאות קבועות, כולל מענק הוצאות לעסק קטן).

  • עסקים הנמצאים בטווח של 40-80 ק"מ מגבול הרצועה שהגישו תביעת פיצויים בגין מבצע שומר החומות, יכולים להיות זכאים למענק קורונה מסוג השתתפות בהוצאות קבועות, כולל הוצאות לעסק קטן, אך לא יוכלו לבקש מענק לעצמאים ובעלי שליטה.

144 צפיות0 תגובות
bottom of page