top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

חובת שידור טופס 100 חודשי - כל הפרטים

עודכן: 21 בנוב׳ 2021

החל ממשכורות אוקטובר 2021, המוסד לביטוח לאומי דורש כי בנוסף לטופס 102, המציג סך כולל של עובדים, משכורות וניכוי דמי ביטוח, ישודר גם טופס 100 פרטני חודשי בגין כל עובד. זאת, מתוקף תיקון 219 לחוק הביטוח הלאומי שנכנס לתוקף בימים אלה.


מהו טופס 100 פרטני של ביטוח לאומי?


טופס 100 פרטני חודשי מכיל פרטים רבים על העובד אשר ממילא נמצאים בתוכנת השכר ומשמשים להכנת המשכורת, לרבות:

 • כל פרטי העובד והמשרה כפי שממולאים בטופס 101 בתחילת ההעסקה ובתחילת כל שנה קלנדרית.

 • כל הפרטים המופיעים בתלוש השכר, לרבות שכר, תשלומים אחרים, ניכויים, צבירות וניצולים ועוד.

 • פרטים אודות הפסקת עבודה.

בימים אלה מסתיים פיתוחו של טופס 100 דיגיטלי אשר יאפשר דיווח ישירות מתוכנת השכר. לטופס זה יהיו 3 סוגים:

 1. פרטני חודשי "רגיל" כמופיע מעלה - ישודר מדי חודש לכל העובדים.

 2. פרטני ייעודי לגמלאות - ישודר לפי דרישת המוסד לגבי עובד ספציפי, לאחר הסכמת העובד, ויכיל נתונים על 18 החודשים שקדמו לתביעת העובד, לרבות החלקים היחסיים של פריסת השכר הנוסף וההפרשים. כך יתאפשר בירור מדויק ומהיר של תביעת העובד לגמלה (אבטלה, דמי לידה וכו').

 3. פרטני ייעודי לגבייה - ישודר לפי דרישת המוסד לגבי עובד ספציפי, לאחר הסכמת העובד, וישמש לתיאום והחזר דמי ביטוח במקרה של גביית דמי ביטוח מעל התקרה.


מדוע נדרש לשדר טופס 100 חודשי פרטני?


בעת משבר הקורונה, בו נדרש תשלום מיידי של דמי אבטלה לחלק ניכר מהאוכלוסיה, התברר כי לאף אחד ממוסדות המדינה אין מידע על משכורות חודשיות של כלל העובדים. זאת, בגלל דרישות הדיווח הסלקטיביות והמצומצמות עד כה:

 • טופס 102 חודשי הכיל מידע פרטני רק לגבי מעסיקים קטנים (עד 9 עובדים) ובעלי שליטה בחברות מעטים. פרטים אלה מולאו ידנית בגב הטופס, וגם בהם נפלו לא אחת טעויות.

 • טופס 126 שנתי הכיל דיווח פרטני על חודשי המשכורת בלבד, ללא סכומי המשכורת.

 • הדיווח הרבעוני על עובדים הכלולים בצו סיווג מבוטחים לא חל על כלל המשק.

שידור חודשי של טופס 100, הכולל כאמור פרטים אשר ממילא נמצאים ברשות המעסיק, יקל ויזרז את הטיפול בגמלאות בקנה מידה רחב. בנוסף, הוא צפוי למנוע את רוב הטעויות המתגלות בהתאמת סוף שנה, הדורשות בירוקרטיה של דיווח מתקן ולפעמים אף גורמות לעיצומים כספיים על המדווחים.


מהם יתרונות טופס 100 חודשי פרטני?


 • הטופס עתיד לחסוך בירוקרטיה ולמנוע מגוון תרחישים מתסכלים וגוזלי זמן שהיו עד היום מנת חלקם של המעסיקים ומערך השכר בפרט, וגם של העובדים עצמם:

 • חובות רטרואקטיביים שנוצרו עקב אי דיווח של העובד על שינוי במצב התעסוקתי, כגון עובד שקיבל דמי אבטלה וחזר לעבודה.

 • דרישות להפרשי דמי ביטוח על הפער בין השיעור המופחת לשיעור המלא, לעובדים ששילמו מקדמות בגין עיסוקים לא מעודכנים. דרישה בגין שנת מס קודמת לא הייתה ניתנת לתיקון בטרם הוגש דוח שנתי למס הכנסה לאותה השנה.

 • הכנת טפסים רבים ושונים עבור תביעות העובדים לגמלאות, וצירוף תלושי שכר.

 • איסוף טופס 100 וטפסים נוספים מכל המעסיקים לשם תיאום והחזר דמי ביטוח לעובדים המשתכרים מעל התקרה, והמתנה ארוכה לקבלת ההחזרים.

 • מניעת תלונות וביקורות ניכויים למעסיק שלא דיווח נכון את הדיווח הרבעוני לפי צו סיווג מבוטחים, או שלא דיווח כלל.מתי וכיצד עליי לשדר את טופס 100 החודשי?


 • לפי התיקון לחוק, הטופס ישודר עד ה-15 לכל חודש בעבור משכורות החודש הקודם.

 • ניתן לשדר את הטופס (כקובץ מתוכנת השכר או טופס הממולא ידנית אונליין) דרך אתר הביטוח הלאומי - לחצו כאן למעבר ישירות למודול השידור.


ומה אם לא הספקתי לשדר בזמן?

הביטוח הלאומי מאפשר זמן התארגנות של 3 חודשים ללמידת המערכת החדשה. המוסד ישלח תזכורת למי שלא דיווח בזמן, אך עיצומים בגין על אי דיווח טופס 100 חודשי למשכורות אוקטובר 2021 יוטלו רק מחודש ינואר 2022.


לסיכום: מה יש לשדר לביטוח הלאומי כל 15 לחודש?


 • טופס 102 חודשי - עד ה-15 לחודש העוקב. החל ממשכורות ינואר 2022 יוגש באופן מקוון בלבד.

 • טופס 100 חודשי - עד ה-15 לחודש העוקב, יוגש באופן מקוון.

 • טופס 126 חצי שנתי\שנתי - משודר 3 פעמים בשנה, וכולל את פרטי העובדים בחצי השנה או השנה שקדמה למועד השידור, למעט מידע פרטני על משכורות. עקב החלת טופסי 100 הפרטניים, ייתכן שבקרוב תבוטל חובת השידור של טופס זה.


ואילו סוגי דיווחים וטפסים כבר בוטלו בעקבות טופס 100 החדש?

 • קובץ הפסקת עבודה\סיום חל"ת

 • טופס 100 מודפסת מתוכנת השכר וחתום, הכולל פריסות חודשיות, לעובד התובע גמלה

 • טופס 1514 לעובד התובע דמי אבטלה


תתחדשו!


3,751 צפיות0 תגובות

Σχόλια


bottom of page