top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

יולי 2021 - דמי אבטלה בחל"ת

בעקבות האפשרות להתפרצות מחודשת של המגיפה, תקנות הביטוח הלאומי לשעת חירום עדיין תקפות בחלקן. על כן, שכירים היוצאים לחל"ת עקב המצב עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה.


נכון להיום, דמי האבטלה בחל"ת ישולמו רק למי שזכאי להם לפי תנאי הזכאות הרגילים של המוסד לביטוח לאומי. כלומר, העובד צריך לעמוד בתנאים הבאים:

  • נצברו לפחות 12 חודשי אכשרה (עבודה, חל"ת, שירות מילואים ועוד) מתוך 18 החודשים שחלפו.

  • נותרו ימי אבטלה בשנת האבטלה הנוכחית (עד שנה ממועד הרישום בשירות התעסוקה). נבהיר, שימי החל"ת בגינם שולמו דמי אבטלה הנם על חשבון ימים אלה. הזכאות האישית לימי אבטלה בכל שנה נקבעת לפי גיל המובטל ומספר התלויים בו, כמפורט במפתח זה.

  • (טרם הוחלט סופית) - ייתכן שהעובד יידרש לנצל את ימי החופשה בתשלום שנצברו לו אצל מעסיקו, בטרם יחודש תשלום דמי האבטלה.

האמור לעיל רלוונטי לכל האוכלוסיות הבאות:

ניתן לסכם את תנאי הזכאות כך:

עובד שהוצא לחל"ת של 30 יום לפחות, זכאי לדמי אבטלה ככל שהיה זכאי להם אילו פוטר בנסיבות רגילות.

מי שאינו זכאי לדמי אבטלה ושאין לו הכנסות, או שהכנסותיו נמוכות, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. הזכאות נקבעת בהתאם לסך הכנסות התא המשפחתי ותנאים נוספים המפורטים כאן.

50 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page