top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

הייתם מובטלים למשך 75 ימים? קבלו מענק

השבוע אושרו בקריאה שניה ושלישית שני מענקים שונים בגין אבטלה ממושכת:

 1. מענק "100 ימים": מענק חד פעמי בסך 2,000 ש"ח למובטלים ותיקים בעלי שכר נמוך.

 2. מענק "75 ימים": מענק בסך 5,000 ש"ח לחודש למובטלים שחזרו לעבודה בשכר נמוך יותר.


מענק למובטלים 100 ימים - כל הפרטים

סכום המענק יעמוד על 2,000 ש"ח לזכאי, או 2,500 ש"ח במידה וגם בן הזוג זכאי למענק.

המענק ישולם לזכאים עד ה-30.11, באופן אוטומטי לחשבון הבנק שאליו משולמים דמי האבטלה.


זכאים למענק מי שעונים על 2 תנאים אלה:

 1. קיבלת דמי אבטלה או מענק הסתגלות למשך 100 ימים ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד 17.10.20.

 2. השכר הממוצע שלפיו חושבו דמי האבטלה שלך היה נמוך מ-422.04 ש"ח ליום (10,551 ש"ח לחודש).

דגשים:

 1. המענק ישולם לזכאים בלי קשר למצבם התעסוקתי הנוכחי - מובטלים, מקבלי דמי אבטלה שעובדים, ומי שחזר לעבודה והפסיק לקבל דמי אבטלה.

 2. השכר הממוצע - הכוונה לשכר שהיה טרם הפסקת העבודה, ולא לשיעור דמי האבטלה עצמם.

 3. המענק ישולם גם למי שצבר 100 ימי אבטלה לא רצופים - למשל מי שעבודתו הופסקה פעמיים.

 4. במניין 100 הימים יבואו בחשבון גם 5 הימים הראשונים לתקופת האבטלה, בהם לא שולמו דמי אבטלה (ימי ההמתנה).

 5. המענק לא ייחשב כהכנסה לצורך חישוב קצבאות כגון הבטחת הכנסה.

 6. לא יקוזזו חובות ממענק זה, למעט חוב מזונות.


מענק למובטלים 75 ימים - כל הפרטים

מענק חודשי בסך עד 5,000 ש"ח לחודש, במשך עד 4 חודשים, לחוזרים לעבודה בשכר נמוך.

גובה המענק יעמוד על עד 200 שקלים ליום כפול מספר ימי העבודה שעבד העובד באותו חודש. על כן, מי שעובד 6 ימים בשבוע יקבל בעד חודש מלא 5,000 ש"ח.

מהפרטים שפורסמו עד כה זכאות למענק "100 ימים" אינה שוללת זכאות למענק זה.


זכאים למענק מי שעונים על 3 תנאים אלה:

 1. קיבלת דמי אבטלה או מענק הסתגלות למשך 100 ימים ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד 17.10.20.

 2. חזרת לעבודה בשכר חודשי נמוך מהשכר שלפיו חושבו דמי האבטלה.

 3. שכרך החודשי בעבודתך החדשה נמוך מ-15,800 ש"ח בחודש.


לפי נתוני הביטוח הלאומי קיימים כ-220 אלף מובטלים מעל 100 ימים. מענק "75 הימים" הנו למעשה מענק עידוד תעסוקה לעובדים, שמטרתו לצמצם את מספר התלויים בדמי האבטלה. זאת, בנוסף למענקים שמקבלים העסקים עבור קליטת אותם עובדים.


100 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page