top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

מענקי עידוד תעסוקה והכשרת עובדים - כל הפרטים

עודכן: 4 באפר׳ 2021


תשלום דמי האבטלה לעובדים בחל"ת במהלך משבר הקורונה הנו מהלך חסר תקדים בתולדות מדינת ישראל. הבטחת דמי אבטלה לתקופה ארוכה שאינה מותנית בזכאות אישית הפכה את החזרה לעבודה ללא אטרקטיבית עבור עובדים רבים. על מנת לעודד חזרה מוקדמת לשוק העבודה, טרם פקיעת הסדר דמי האבטלה, הוסדרה חלוקת סבב נוסף של מענקים:


 1. מענק חזרה לעבודה - ישולם לעובדים החוזרים לעבוד בשכר נמוך יותר עד ליום 30.4.21.

 2. מענק הכשרת עובדים - ישולם למעסיקים הקולטים עובדים לא מנוסים.

מהו מענק חזרה לעבודה? *ההגשה נפתחה - עד 30.9.21*


מענק זה נועד לפצות על הירידה בשכרו של העובד לפני ואחרי תקופת החל"ת\אבטלה.


תנאי הזכאות

 1. העובד קיבל דמי אבטלה במשך 75 ימים לפחות.

 2. העובד לא הועסק כלל כשכיר במשך תקופה רצופה של 6 שבועות, בתאריכים ספציפיים המפורטים כאן.

 3. העובד חזר לעבודה לתקופה של 14 יום לפחות, החל מתאריך 1.11.20.

 4. השכר היומי החדש (ברוטו) נמוך יותר מהשכר היומי הקודם, ואינו עולה על השכר היומי שעל פיו חושבו דמי האבטלה.


סכום המענק

המענק היומי מחושב לפי אחוז הירידה בשכר כפול דמי האבטלה ששולמו. למשל, אם שכרכם בשובכם לעבודה נמוך ב-20% מהשכר טרם הפסקת העבודה, תקבלו מענק יומי בגובה 20% מדמי האבטלה.


להלן הגבלות ודגשים:

 1. סכום המענק המושלם בפועל לא יעלה על 200 ש"ח.

 2. המענק משולם רק עבור ימי עבודה בפועל, כאשר שבוע עבודה יכלול עד 6 ימים.

 3. הסכום המקסימלי ליום מעבודה וממענק- 632 ₪ ליום.

 4. המענק ישולם למשך עד 4 חודשים, בהתאם למועד החזרה לעבודה. התשלום ייפסק לכל המאוחר ב-31.7.21.מהו מענק הכשרת עובדים?


המענק נועד לפצות את המעסיק על העלויות הכרוכות בשכירת עובדים חסרי נסיון או הכשרה מקצועית מתאימה. זאת, על מנת להקל על חזרת עובדים לא מיומנים למעגל העבודה.


תנאי הזכאות

 1. העובד מקבל הכשרה בצורת חניכה (On Job Training) במקום העבודה עצמו.

 2. שכר העובד גבוה ב-10% לפחות משכר המינימום.

 3. העובד לא הועסק בעבר ע"י המעסיק או באותו מקום עבודה בתפקיד זהה.

 4. המענק יינתן עבור העסקה רציפה של 6 חודשים לפחות.

 5. התפקיד בו מועסק העובד כלול ברשימה הסגורה של משרד העבודה המתעדכנת מעת לעת, או שהתפקיד אינו דורש הסמכה או רישוי מכוח חוק. במקרה זה יש לבחור במסלול "בקשה למקצוע אחר".


סכום המענק


 • מענק הכשרה בסיסי: 10,000 ₪ כולל מע"מ.

 • מענק נוסף עבור הכשרת אוכלוסייה מועדפת: מענק נוסף בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ. אוכלוסיות המוגדרות כ"אוכלוסיה מועדפת" - יוצאי אתיופיה, יוצאים בשאלה, חרדים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים, אנשים עם מוגבלויות, הורים עצמאיים, צעירים בסיכון, אוכלוסיית רווחה, אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי.

 • מענק נוסף עבור השמה בשכר גבוה: מענק נוסף בסך 5,000 ש"ח, אם שכרו הממוצע של העובד ב-6 החודשים הראשונים הנו 8,500 ₪ ברוטו ומעלה.מהו מענק שימור עובדים? *הגשת בקשות עד ה-30.6.21*


מענק חד פעמי בסך 5,000 ש"ח לעובד, בעד שימור עובדים (הימנעות מפיטורים\חל"ת) בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.

 • להגשת בקשה לחצו כאן וגללו לסוף העמוד. מומלץ לקרוא את ההוראות המקדימות.

 • לחצו כאן להורדת קובץ אקסל לחישוב גובה המענק הצפוי, באדיבות לשכת רו"ח.


תנאי הזכאות

 • העסק המבקש היה זכאי למענק הוצאות קבועות בחודשים 9-10.20. אם העסק מדווח על בסיס מזומן, התקופה הנבחנת תהיה 11-12.20.

 • העסק המבקש לא קיבל מענק עידוד תעסוקה (קליטת עובדים) בגין התקופה הנ"ל.

 • מחזור העסקאות בתקופה הנ"ל ירד בשיעור הגבוה מ-25% לעומת התקופה המקבילה ב-2019.


סכום המענק

ככל ששיעור הפגיעה במחזור עולה, סף הזכאות למענק יורד:

 • עסק שמחזורו נפגע ביותר מ-80%, יקבל מענק בגין שימור 40% ומעלה מסך העובדים שהועסקו בחודש אוגוסט.

 • עסק שמחזורו נפגע ב60-80%, יקבל מענק בגין שימור 55% ומעלה מעובדיו.

 • עסק שמחזורו נפגע ב40-60%, יקבל מענק בגין שימור 70% ומעלה מעובדיו.

 • עסק שמחזורו נפגע ב25-40%, יקבל מענק בגין שימור 80% ומעלה מעובדיו.

דוגמא:

 • בעסק בן 100 עובדים שמחזורו נפגע ב-81%, המענק יינתן החל מהעובד ה-40 שעדיין מועסק.

 • אם במהלך ספטמבר-אוקטובר הוצאו לחל"ת 20 עובדים, המענק יינתן בגין עובדים 40-80, כלומר 41 עובדים, ובסה"כ - 205,000 ש"ח.
ומה עם עובדים שהוצאו לחל"ת ואין יכולת לקלוט חזרה?

עובדים שאין כוונה להחזירם מחל"ת - יש לפטר. קראו כאן אודות פיטורי עובד השוהה בחל"ת.
1,897 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page