• Li-Or Amir, C.P.A

מענק החזרת עובדים מחל"ת - כל הפרטים

עודכן ב: לפני 2 ימים

עדכון: המערכת פתוחה להגשת בקשות. ניתן להגיש בקשות עבור חודש יוני עד ליום 31.8.


חשוב לדעת! המענק מתקבל בכפוף לדיווח מצד העובד על קליטתו לעבודה.

על כן, על המעסיקים להנחות את העובדים:

 1. לדווח באתר שירות התעסוקה על קליטתם לעבודה, עם תחילת העבודה בפועל.

 2. להגיב להודעות שירות התעסוקה, ולאשר באזור האישי את תביעת המעסיק לגביהם.


חוק מענק עידוד התעסוקה מזכה במענק מעסיקים הקולטים עובדים (חדשים או שחוזרים מחל"ת).

המענק ישולם בגין כל עובד שנקלט החל מיום 19.4.20 ועד לסוף חודש ספטמבר.

החוק חל החל מהעובד הראשון, ואינו קובע תקרת מענק פר עסק, או תקרה למספר העובדים בגינם ישולם המענק. כמו כן, החוק אינו מתנה את הזכאות למענק בפגיעה בהכנסות העסק עקב המשבר.


על מי מקבלים?

מטרת החוק לעודד החזרת מקסימום מחוסרי עבודה למעגל התעסוקה, תוך החזרה הדרגתית של נטל פרנסתם מהמדינה אל המעסיקים. על כן, העובדים בגינם העסק זכאי למענק חייבים לענות על כל התנאים הבאים:

 1. הם נקלטו אצל המעסיק לא יאוחר מה-15 לחודש.

 2. שכרם החודשי לפחות 3,300 ש"ח (מעודד גם העסקה במשרה חלקית).

 3. הם אינם בעלי שליטה.

 4. הם עונים על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 • נרשמו בשירות התעסוקה בין התאריכים 1.1-30.4 ולא עבדו בתקופה זו.

 • היו זכאים לדמי אבטלה בגין חודש מאי.

 • היו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה.היו זכאים למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה.


על מנת שמעסיקים לא ינצלו את המענק להחלפת עובדים, הוא ישולם בגין כל עובד אשר קליטתו הגדילה את מצבת העובדים הפעילים בעסק (ללא עובדים בחל"ת):

 • בחודש מאי - לעומת חודש אפריל

 • בחודשים יוני עד ספטמבר - לעומת חודש מאי.


כמה מקבלים?

בגין כל עובד ישולם מענק ב-4 פעימות חודשיות, בהתאם לחודש קליטתו:

 • עובד שנקלט באפריל או מאי - ישולמו 875 ש"ח לחודש, החל ממשכורת מאי (3,500 ש"ח לעובד).

 • עובד שנקלט מיוני עד ספטמבר - ישולמו 1,875 ש"ח לחודש (7,500 ש"ח לעובד).


איך מקבלים?

המענק ישולם בכפוף לדיווח לרשות התעסוקה על נתוני העובדים שנקלטו מדי חודש. במידה וחישובי השכר בעסק מטופלים על-ידי משרד רואי חשבון, המשרד ירכז את הנתונים ויעבירם לשירות התעסוקה.


שלבי הגשת בקשה למענק - לעסק שאינו מיוצג

 1. אם אין לכם אזור אישי במערכת ההזדהות הממשלתית, הירשמו בקישור הזה.

 2. יש להשלים את הסימולטור אשר יתאים לכם את מסלול המענק הכדאי לכם בקישור הזה.

 3. יש להיכנס לאתר שירות התעסוקה בקישור הזה ולעקוב אחרי ההוראות מפרק "הכנת המידע" והלאה.

 4. לחיצה על כפתור "הכול ברור, הגישו בקשה" תעביר אתכם לאתר ההזדהות הממשלתית להגשת הבקשה.


מתי מקבלים?

המענק בגין חודשים אפריל עד יוני ישולם למעסיקים במהלך חודש יולי.

בגין חודשים יולי עד ספטמבר, המענק ישולם למעסיק מיד לאחר תשלום המשכורת לעובד.


ומה עם מעסיקים שנמנעו מהוצאת עובדים לחל"ת?

כנגד החוק נטען שהוא מפלה לרעה דווקא מעסיקים הוגנים, שנמנעו מפגיעה בפרנסת העובדים גם כאשר הכנסות העסק נפגעו.

על כן, כעת דנים באוצר על מענק לעסקים שלא הוציאו עובדים לחל"ת ושמחזור עסקאותיהם ירד עקב המשבר ב-25% או יותר. הסכום המוקצב לכך צפוי לעמוד על כמיליארד ש"ח, בהשוואה ל-5.5 מיליארד שהוקצו למענקי עידוד התעסוקה.

בנוסף, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות נתן מענה חלקי להשתתפות בשכרם של עובדים שלא הוצאו לחל"ת.


אז החוק מושלם?

ביקורת נוספת, שטרם ניתן לה מענה, היא על כך שהחוק אינו מביא בחשבון את רמת הפגיעה בהכנסות העסק לעומת היקף הצמצומים בכוח העבודה. כך, עסק שנפגע מעט והוציא עובדים רבים לחל"ת יזכה לסכומי מענק גבוהים כשיקלוט אותם בחזרה, לעומת עסק שנפגע קשות אך הוציא לחל"ת עובדים מעטים, שהחזרתם תזכה אותו בסך כולל נמוך יותר. אילו היה סכום המענק לעובד תלוי בהיקף הירידה במחזור העסקאות, ייתכן והחוק היה שוויוני יותר.

ומה עם עובדים שלא מוחזרים?

עובדים שאין כוונה להחזירם מחל"ת - יש לפטר. קראו כאן אודות פיטורי עובד השוהה בחל"ת.
שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.