top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

רשת הביטחון הכלכלית 2020-2021: כל הפרטים

עודכן: 16 בספט׳ 2020


התוכנית כוללת דמי אבטלה לשכירים שהוצאו לחל"ת ומענקי סיוע לעצמאים ובעלי שליטה, אשר ישולמו עד חודש יוני 2021.


חדש וחד-פעמי: תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2019-2020

 • החלק היחסי של המענק בגין אפריל-דצמבר 2020 יוגדל ב-67% - כלומר, המענק לשנת 2020 יגדל אפקטיבית ב-50%.

 • התוספת למענק לכל זכאי לא תפחת מ-1,000 ש"ח.

 • מקדמה על חשבון תוספת זו תשולם בימים הקרובים למי שהיה זכאי למענק עבודה בגין שנת 2019. סכום המקדמה יהיה שווה ל-25% מסך המענק שהתקבל בגין 2019.

 • המקדמה לא תשולם למי שקיבל דמי אבטלה ברצף בגין החודשים אפריל-דצמבר 2020.

 • יתרת המענק בגין 2020 תשולם במהלך 2021.

 • למי שטרם נקבעה זכאותו למענק 2019, ויימצא זכאי לו עד סוף 2020, תשולם המקדמה על חשבון 2020 יחד עם המענק בגין 2019.


דמי אבטלה לשכירים בחל"ת


מהלכים מיידיים:

 • דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת שיעור האבטלה במשק מתחת ל-10% (כעת עומד על 21%).

 • ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה.

 • קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים - מי שהחל לעבוד בינואר והוצא לחל"ת מחודש יולי, זכאי לדמי אבטלה.

 • תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021 - יאפשר, למשל, להמשיך ולקבל קצבת זקנה או קצבת הבטחת הכנסה במקביל לדמי האבטלה או מענקי ההסתגלות, במקום לתת את הגבוה מבין השניים.


מהלכים הדורשים חקיקה:

 • קיצור זמן החל"ת המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד, במקום 30 יום עד כה.

 • תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד דצמבר 2020.


מענקי סיוע לעצמאים ובעלי שליטה


מענק מיידי עבור מאי-יוני 2020:

עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם (פעימה שניה) יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 שקל. יועבר על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה, עד ליום ד' 15.7.20.


בנוסף, ניתן יהיה להגיש בקשה לחלקו השני של המענק (עד 7,500 ש"ח נוספים) במהלך חודש אוגוסט, באזור האישי באתר רשות המסים.


מי זכאי?

עצמאים ובעלי שליטה עם הכנסה שנתית חייבת של עד מיליון ש"ח שמחזור המכירות שלהם ירד ב-25% או יותר.מענקים דו-חודשיים, עד יוני 2021: (עסק אחד עשוי להיות זכאי לכמה סוגי מענקים)


1. מענק פיצוי על ירידה בהכנסות לעצמאים ובעלי שליטה ("מענק סיוע סוציאלי") - הגשת בקשות באזור האישי באתר רשות המסים החל מ-30.7.20:

בעלי הכנסה חייבת של עד 640 אלף שקל בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 ש"ח (7,500 לחודש).


2. מענק הוצאות קבועות - לעסקים שהוקמו עד 2019 - הגשת בקשות באזור האישי החל מ-20.7.20:


עסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח ב-2019, שמחזורם בחודשיים שחלפו ירד ב-40% או יותר מהמחזור בתקופה המקבילה ב-2019:


עסק קטן - מחזור שנתי בין 18-300 אלף ש"ח: מענק מדורג לפי גובה המחזור

 • 18 עד 100 אלף - 3,000 ש"ח מדי חודשיים (1,500 ש"ח לחודש)

 • 100-200 אלף – 4,000 ש"ח מדי חודשיים (2,000 ש"ח לחודש)

 • 200-300 אלף – 6,000 ש"ח מדי חודשיים (3,000 ש"ח לחודש)

עסק גדול - מחזור בין 300 אלף ל-100 מיליון ש"ח:

עד ל-15% מהמחזור השנתי, ולא יותר מסכום מענק של 500 אלף ש"ח מדי חודשיים (250 אלף ש"ח לחודש).


3. מענק לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020:

 • עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל מדי חודשיים (1,500 ש"ח לחודש).

 • עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל מדי חודשיים (2,000 ש"ח לחודש).

4. מענק ארנונה- לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור, יוחזרו תשלומי הארנונה עד יוני 2021.


הטבות צפויות שטרם אושרו בכנסת

 1. הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה: הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת מלווים נוספים מלבד הבנקים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים.

 2. הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021.

 3. משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים.

 4. פיקדון חיילים משוחררים- משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות.מענק לכל אזרח - חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש - מענק חד פעמי)


המענקים הועברו לחשבונות הבנק המעודכנים בנתוני המוסד לביטוח לאומי.

אם טרם קיבלתם את המענק, באפשרותכם לבדוק את נתוני החשבון כאן.

אם החשבון אינו מעודכן, תוכלו לעדכן את פרטיו כאן.


מענק לתושב בגיר - 750 ש"ח - בכפוף לתנאים ולתקרת הכנסה:

 1. תושב ישראל.

 2. היה מעל גיל 18 ביום 1.7.20.

 3. ההכנסה החייבת בכל אחת מהשנים 2018-2019 לא עלתה על 651 אלפי ש"ח.

 4. לא הייתה חבות במס יסף (3%).

מענק בגין ילדים מתחת לגיל 18 - אינו תלוי בגובה ההכנסה:

 • בעבור 4 ילדים ראשונים - 500 ש"ח לילד.

 • בעבור הילד החמישי ואילך - 300 ש"ח לילד.

 • המענק ישולם לחשבון ההורה המקבל את קצבת הילדים.


מענק נוסף בסך 750 ש"ח למקבלי קצבאות:

 • ישולם למי שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי בחודש יולי גמלת סיעוד, נכה, הבטחת הכנסה, עולה נזקק או מזונות.

 • ישולם פעם אחת בלבד לכל תא משפחתי (גם אם שני בני הזוג זכאים).

135 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page