top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

דלקן או GPS: התנאי החדש להכרה בהוצאות דלק לעצמאים

עודכן: 8 באוק׳ 2021

ב-1 בנובמבר הייתה אמורה להיכנס לתוקף גזרה חדשה על ציבור העצמאים: בתזכיר חוק הבלו על הדלק, שפורסם להערות הציבור בתחילת ספטמבר, הוצע לדרוש קיומו של התקן תדלוק בכל רכב המשמש את העסק, והצגת חשבונית מרכזת במקום חשבוניות נפרדות, כתנאי להכרה בהוצאות הדלק לצורכי מס הכנסה ומע"מ.


אילו הוצאות דלק מוכרות כיום לצורך מס הכנסה ומע"מ?

הכללים להכרה בהוצאות דלק זהים לאלה החלים על הוצאות תחזוקת הרכב, רישוי וביטוחים. אולם, יש להבחין בין רכב אשר השימוש בו מעורב (פרטי ועסקי) לרכב המשמש את העסק בלבד.


ברכב לשימוש מעורב:

 • מס הכנסה - 45% מהוצאות הרכב מוכרות לצורך מס הכנסה. זאת, באמצעות מנגנון של תיאום לאחר חישוב הרווח.

 • מע"מ - ניתן לקזז שני שלישים (2/3) מסך המע"מ על ההוצאות השוטפות. אין לקזז מע"מ על רכישה או יבוא.

ברכב לשימוש עסקי בלבד:

לצורכי מס הכנסה יוכרו 100% מהוצאות הרכב. לצורכי מע"מ העניין מעט מורכב יותר, ותלוי בסיווג הרכב ובטיב ההוצאות:

 • אופנוע (המשמש בעיקר לשליחויות, ניידת שירות וכו') - על רכישת האופנוע ניתן לקזז שני שלישים (2/3) מסך המע"מ, או 25% אם סיווג האופנוע L3. על ההוצאות השוטפות ניתן לקזז 100% מהמע"מ.

 • רכב מסחרי \ משא - ניתן לקזז 100% מהמע"מ על כל ההוצאות, כולל רכישה או יבוא.

 • רכב פרטי - על ההוצאות השוטפות ניתן לקזז 100% מהמע"מ. אין לקזז מע"מ על רכישה או יבוא.

התקנת דלקן ברכבי עצמאים - הקרב בין רשות המסים וארגוני המייצגים

עד היום נהגו רואי החשבון לרשום בספרי העסק אך ורק חשבוניות תדלוק, אשר עליהן הופיע מספר הרכב המשמש את העסק. רשות המסים סבורה עתה כי מספר הרכב על החשבונית אינו הוכחה מספקת לכך שהתדלוק אכן בוצע ברכב הרשום בספרי העסק. על כן ביקשה לחייב התקנת דלקן ברכב המשמש עצמאים בעסקם על מנת "למנוע הונאות והגדלה פיקטיבית של הוצאות הדלק". הוראה זו אמורה הייתה להיכנס לתוקף ב-1 בנובמבר 2021.


מנגד, לשכת רואי החשבון טענה כי דרישת הדלקן אינה סבירה: התקנה, שימוש ותחזוקה של דלקן משיתות על העצמאים הוצאות נוספות (כ-400 ש"ח התקנה וכ-30 ש"ח דמי שימוש חודשיים, לפני עלויות תחזוקה); חברות התדלוק יסרבו להתקין דלקן לבעלי עסקים שהנם מסורבי אשראי; פרק הזמן שהוקצב להתקנת הדלקן היה קצר מדי; התקנת דלקן אינה אפשרית ברכבים שכורים; התקנת דלקן אינה רלוונטית כלל בכלי רכב חשמליים או היברידיים אשר הופכים פופולריים יותר בכבישי ישראל.


לסיכום, נטען בצדק שהמלחמה בהעלמות המס אינה יכולה להתבצע באמצעות הכבדת הנטל הכלכלי והבירוקרטי על כל העמצאים באשר הם. לעמדה זו הצטרפו גם התאחדות המלאכה והתעשייה, ואפילו חברי ממשלה.


החלטת רשות המסים לוותר על דרישת הדלקן


שלשום התבשרנו כי רשות המסים קיבלה את עמדת הלשכה ברובה. עצמאים יידרשו להתקין דלקן רק ברכבים מסחריים שמשקלם עולה על 3.5 טון. בשאר רכבי העסק, לרבות אופנוע, יוכלו להמשיך ולדווח על הוצאות הדלק באמצעות חשבוניות תדלוק רגילות.


ומה צופן העתיד למלחמת רשות המסים ב"הונאות דלק"? הסטרט-אפ הישראלי "פיול פיק" ביקש לאחרונה מרשות המסים להכיר באפליקציה החינמית שלו כתחליף להתקן תדלוק. לאפליקציה יכולות טכנולוגיות המונעות זיוף של עסקאות תדלוק ומאפשרות הפקת דוחות חודשיים מרכזים, הנשלחים ישירות לתוכנת הנהלת החשבונות ולרשות המסים. לנו זה נשמע עדיף על התקנים פיזיים.


6 טיפים למיצוי ההכרה בהוצאות הדלק והרכב


כדי למצות את מלוא אפשרותכם לקיזוז הוצאות ומס תשומות, במסגרת המותר והמגיע לכם בתקנות מס הכנסה ומע"מ, הקפידו על ההרגלים הבאים:

 • וודאו כי פרטי הרכב וסיווגו (עסקי או מעורב) אצל רואה החשבון שלכם נכונים ועדכניים.

 • הזינו מספר רכב נכון ומדויק בכל תדלוק.

 • דווחו לרואה החשבון גם על שימוש זמני ברכב חילופי או שכור וציינו זאת בצמוד לחשבונית התדלוק.

 • הגישו לרואה החשבון הסכם קניה ומכירה וכן העתק מרשיון הרכב, בכל החלפה או רכישה של הרכב המשמש את העסק.

 • העבירו בעקביות לרואה החשבון את כל המסמכים הנוגעים להוצאות הרכב, לרבות פוליסות ביטוח ורשיון.

 • תעדו את מד הקילומטרים של הרכב בכל סוף שנה (31 בדצמבר) והעבירו לרואה החשבון.


עצמאים, מגיע לכם שקט נפשי בניהול חשבונות העסק. הצטרפו אלינו ותהנו משירות אישי וקפדני.
306 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page