top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

נקודות זיכוי ילדים 2022: כל הפרטים על הוראת השעה החדשה

ביום 18.5.22 פורסמה בספר החוקים הוראת השעה "חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה" התשפ"ב-2022 .


בהתאם להוראת השעה תוקנו סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה כך שניתנת נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד שמלאו לו בשנת המס 6-12 שנים. זאת, גם אם הילד אינו בחזקת ההורה, או שההורה אינו מקבל בגינו קצבת ילדים. כלומר, כל אחד מהורי הילד יהא זכאי לנקודת הזיכוי הנוספת בגין כל ילד בטווח הגילאים הנ"ל.


נקודות זיכוי ילדים 2022: טבלה מרכזת


להלן טבלה המרכזת את המצב לאחר הוראת השעה, ואת השינוי לעומת שנים עברו.

שימו לב! האמור תקף לשנת 2022 בלבד. אלא אם יתקבל עדכון להוראת השעה, המצב צפוי לחזור לקדמותו ב-2023.

שינוי לעומת המצב טרם הוראת השעה

גבר נשוי או הורה חד הורי.ת שהילד אינו בחזקתו, ואינו מקבל בגינו קצבת ילדים

אישה נשואה או הורה חד הורי.ת שהילד בחזקתו, ומקבל בגינו קצבת ילדים

שנים שמלאו לילד בשנת המס

0

1.5

1.5

שנת הלידה

0

2.5

2.5

פעוט (1-5)

+1

1

2

6-12

0

0

1

13-17

0

0

0.5

18

שווי נקודת זיכוי בשנת 2022

נקודת זיכוי אחת מפחיתה מסך המס לתשלום 2,676 ש"ח לשנה לכל הורה בגין כל ילד בטווח הגילאים 6-12.

לכן, שווי התוספת לזוג נשוי עבור כל ילד משותף בגילאים 6-12 הנה 5,352 ש"ח בשנה - בתנאי שקיימת הכנסה חייבת במס.


כיצד מקבלים את נקודת הזיכוי?

  • שכיר - ימלא את פרטי הילדים בטופס 101 בתחילת כל שנת מס.

  • עצמאי - ימלא את פרטי הילדים בטופס הדוח השנתי (1301)


מטרת החוק

היות ומדובר בנקודת זיכוי ממס ולא במענק, מטרת הוראת השעה היא לאפשר להורים להיכנס למעגל העבודה או להגדיל את היקף משרותיהם, תוך הפחתת נטל המס האפקטיבי. בכך תישאר להורים יותר הכנסה פנויה, וכן יגדל שיעור התעסוקה.

מדוע הדבר נחוץ כששיעור האבטלה בחודש פרסום החוק (מאי 2022) הנו הנמוך מזה 50 שנה: 3.4% בלבד?

לצערנו, שיעור האבטלה ושיעור התעסוקה אינם שני צדדים של אותו מטבע.

  • שיעור האבטלה הנו מספר המובטלים הרשומים בלשכת התעסוקה (דורשי עבודה), כשהוא מחולק בסך כל כוח העבודה במשק (עובדים + דורשי עבודה)

  • שיעור התעסוקה הנו כוח העבודה המועסק בפועל (עובדים), כשהוא מחולק בסך כל האנשים בגילאי העבודה (עובדים+דורשי עבודה+לא עובדים ולא דורשי עבודה, מגיל 15 עד גיל פרישה).

בישראל שיעור התעסוקה נמוך ביחס לעולם המפותח. זאת עקב היעדרן של אוכלוסיות רחבות שלמות ממעגל העבודה, כגון גברים חרדים, נשים ערביות בגילאים מבוגרים יותר וגברים ערבים צעירים. שיעור זה ירד באפריל 2022 ל-61% בלבד מכוח העבודה. ברשות המסים מקווים שהקלת המס תסייע להגדלת שיעור התעסוקה באופן שיתמשך גם לאחר תפוגת הוראת השעה.413 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page