top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

מדריך למשרתים: תגמולי מילואים במלחמת "חרבות ברזל" [עדכני לחודש יוני 2024]

עודכן: 2 ביוני


תוספת 40% לתגמול המילואים - מאי 2024


עבור שירות מילואים פעיל בתקופת "חרבות ברזל", הועלה ב-40% סכום התגמול המינימלי בגין יום מילואים: מ-222 ש"ח ו-6,668 ₪ לחודש, ל-310 ש"ח ו-9,316 ₪ לחודש. התגמול המוגדל חל גם על שירות חד-יומי וחצי-יומי.


במהלך חודש מאי הועברו למעסיקכם הפרשי התגמול עבורכם (40%) בגין כל שירות המילואים שלכם עד חודש אפריל. זהו כסף השייך לכם העובדים. על פי החוק, המעסיק חייב להעביר לכם אותו גם אם מאז סיימתם לעבוד אצלו.


מענקים מיוחדים לעסקים של משרתי המילואים - מרץ 2024


בגין התקופה שמיום 7.10-31.12.23, משרתי המילואים זכאים לאותם מענקי סיוע ככל העסקים שהכנסותיהם ירדו בעקבות המלחמה.


בנוסף, בחודש מרץ 2024 פורסמה הוראת ביצוע משותפת של רשות המסים וקרן הסיוע של צה"ל למשרתי המילואים. ההוראה נוגעת לחלוקת מענקים למשרתי מילואים אשר שירותם נמשך לתוך שנת 2024, וכתוצאה מכך המשיכו עסקיהם להיפגע. עיקרי מסלול המענקים המיוחד לשנת 2024:

 • תקופת הזכאות: 1.1.24 ועד חצי שנה מתום סיום צו 8 הראשון של משרת המילואים. נכון להיום, המערכת תקלוט בקשות למענקים עד 31.8.24.

 • תקופות תשלום: המענקים ישולמו בגין תקופות של חודשיים, בדומה למענקי הסיוע הרגילים לעסקים.

 • תנאי זכאות:

  • ירידה במחזור העסקאות החל מינואר 2024, של 15% לפחות ביחס לתקופת הבסיס (החודשים המקבילים ב-2023)

  • קשר סיבתי מוכח בין הירידה במחזורים לבין שירות המילואים.

  • אי זכאות לפיצוי ממקור אחר (למשל: מסלול אדום) בגין התקופות עבורן נתבע מענק זה

 • אופן הגשת בקשה: דרך אתר רשות המסים (קישור ישיר לדף הייעודי)

 • אופן חישוב המענק: הפרש המחזורים בין תקופת התשלום לתקופת הבסיס, כפול "משלים הוצאה נחסכת". זהו מקדם המדמה הוצאות קבועות, ומבטא את ההוצאות העסקיות אשר לא נחסכו למרות הירידה בהיקפי הפעילות העסקית, ובגינן מעוניינת המדינה להעניק פיצוי.


לעוסקים פטורים, עסקים שהוקמו במהלך 2023, דוגמאות מספריות לחישוב המענק, חריגים לזכאות, והוראות נוספות - מומלץ לעיין בהוראת הביצוע המלאה.אוכלוסיות שיקבלו אוטומטית תגמולי מילואים במלחמת "חרבות ברזל"


 • לעצמאים ולמי שאינם עובדים, או רשומים כ"עצמאי שאינו עונה על ההגדרה", תגמולי המילואים משולמים באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת תביעה. התגמולים מועברים לחשבון הבנק של המבוטח מספר ימים לאחר סיום החודש בו התבצע השירות.

 • עצמאי שהנו גם שכיר ששכרו עלה באחד או יותר מהחודשים 7-9.23 מעל הסכום של 6,455 ש"ח בכל חודש, אמור לקבל את התגמול כעצמאי באופן אוטומטי. מי שלא מקבל את התגמול באופן אוטומטי יגיש תביעה אישית.

 • לעובדים שכירים בעלי הכנסה נמוכה מהתגמול המזערי (6,455 ש"ח בכל חודש) בכל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2023 - יקבלו תגמול באופן אוטומטי מדי חודש, כל עוד אף מעסיק לא תבע בעבורם את התגמול בעבור חודש אוקטובר.

 • משרת מילואים המתגורר בחו"ל והגיע כדי להתנדב יקבל תגמול באופן אוטומטי לחשבון הבנק שמסר לצה"ל בעת החיול - בין אם החשבון בבנק ישראלי או בחו"ל


עובדים אצל מעסיקים מרובים יצטרכו להגיש תביעה אישית


משרתי מילואים שהנם שכירים אצל יותר ממעסיק אחד (2 תלושי שכר או יותר כל חודש) יקבלו אוטומטית דרך תלוש השכר רק את התגמול ששולם למעסיק הראשון שהגיש תביעה. תגמול זה יחושב רק לפי השכר אצל מעסיק זה, ולכן מהווה רק חלק מהתגמול לו אתם זכאים.


מעסיקים אחרים, שתביעתם נדחתה והביטוח הלאומי לא שילם להם את תגמול המילואים בגינכם, ככל הנראה לא ישלמו לכם שכר כלל על תקופת השירות - ורק ימשיכו בהפרשות ביטוח לאומי ופנסיה המחויבות לפי חוק. לכן, על מנת לקבל את התגמול בגין כל עבודתכם משאר המעסיקים, עליכם להגיש תביעה אישית לתגמול מילואים:עם אישור התביעה, התגמול יועבר ישירות לחשבונכם. במקביל, מעסיקיכם יקבלו פיצוי על ההפקדות שביצעו עבורכם לביטוח לאומי ופנסיה בתקופת שירותכם.


אי פגיעה בהכנסות


 • התגמול מתווסף לשכר העבודה - לפי סעיף 271 בחוק הביטוח הלאומי, מי שמשרת כחוק במילואים (עצמאי ושכיר), ישולם לו תגמול בשיעור האמור בסעיף 272 בעד ימי שירותו במילואים, אף אם הכנסתו לא פחתה מחמת שירותו. המעסיק משלם לעובד שמשרת במילואים הן שכר עבודה והן תגמולי מילואים בכל יום מילואים שבו עבד ובכל יום שמגיעה לו משכורת גם אם לא עבד, כמו ימי חג וחופשה בתשלום. כלומר, עובד המשרת במילואים מעבר לשעות העבודה, יקבל מהמעסיק גם את שכרו וגם את מלוא התגמול.

 • השלמת משכורת לתגמול המזערי - משרת במילואים שמשתכר סכום נמוך מהתגמול המזערי שהוא 300.61 ש"ח ליום במלחמה, שמקבל תגמול מהמעסיק, המעסיק אמור להשלים את המשכורת שלו לסכום התגמול היומי המזערי החדש בכל יום שבו הוא משרת במילואים (המעסיק מקבל בחזרה את התגמול המזערי מהביטוח הלאומי). המעסיק משלם את דמי הביטוח הלאומי על התגמול המזערי ומשלם הפרשות לפנסיה לפי השכר הרגיל כאמור בסעיף 283 בחוק הביטוח הלאומי. סעיף 276(א)(3) בחוק הביטוח הלאומי קובע כי דין התשלום המגיע לעובד לפי סעיף קטן זה כדין שכר עבודה. סעיף 280(ג) בחוק הביטוח הלאומי קובע כי דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה. בימים אלה דנים בכנסת על פיצוי למעסיקים על חלק המעסיק בדמי הביטוח הלאומי והפנסיה. 

 • קרן לסיוע - משרתים במילואים שנפגעו כספית במהלך מלחמת חרבות ברזל, יכולים לפנות לקרן מיוחדת ולהגיש בקשה להחזר כספי. לפרטים נוספים לחצו כאן 


למידע נוסף על זכויות משרתי מילואים ב"חרבות ברזל" היכנסו לדף הייעודי באתר הביטוח הלאומי.

Comentarios


bottom of page