top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

דיווח לרשות המסים על חשבון בנק בחו"ל: כך תקדימו תרופה למכה

עודכן: 19 באפר׳ 2023


[תזכורת] עד ליום 30.4.2023 יש להשלים את התשלום והדיווח בשל הכנסות שמקורן מחוץ לישראל בשנת 2022. קפצו להסבר על אופן הדיווח.


בחודשים האחרונים שלחה רשות המסים מכתבי אזהרה לאלפי ישראלים אשר בבעלותם חשבונות בנק בארה"ב ובשווייץ. בחודש מאי הודיעה רשות המסים על תוצאותיו של מבצע ארצי ראשון בנושא. בהמשך לכך, בחודש נובמבר הכריז מנהל הרשות כי מאות נישומים נוספים צפויים לקבל מכתבי אזהרה בדבר חשבונות שבבעלותם בחו"ל. במקביל, רשות המסים הודיעה כי פתחה לרבים מנישומים אלה תיקים ברשות המסים לראשונה - מה שמרמז על כוונתה לדרוש מאותם נישומים להגיש דוחות שנתיים על הכנסותיהם משנים עברו.


החזקת חשבון במדינה זרה ללא דיווח לרשות המסים, נחשבת בעיני רשות המסים להעלמת הכנסות, וחושפת את בעל החשבון לאישום אזרחי ופלילי, שדינו לא רק תשלום מס על מלוא יתרת החשבון (בתוספת רבית והצמדה כמובן) - אלא גם הסתכנות בקנסות ומאסר.


מה עושים במצב כזה, כאשר נוהל "גילוי מרצון" אינו בתוקף כבר מספר שנים? לפניכם מדריך לפעולה שיסייע לכם להשיב את השקט הנפשי.


רקע: כיצד רשות המסים יודעת שאני מחזיק.ה חשבון בנק בחו"ל?


הסכם FATCA: ישראל-ארה"ב


כבר משנת 2014 מקיימות ישראל וארה"ב חילופי מידע בנוגע לנכסים פיננסיים המוחזקים במדינה אחת בידי תושבי המדינה האחרת. זאת במסגרת הסכם ה-FATCA בין המדינות. כחלק מיישום הסכם זה, מוסדות פיננסיים בישראל ובארה"ב דורשים מבעלי החשבונות להצהיר האם הנם תושבי ארה"ב, ואם לא - מהי מדינת תושבותם. הצהרה זו נעשית באמצעות טפסי W8 או W9.


בעזרת המידע הנאסף ממילוי הטפסים, רשות המסים האמריקנית (IRS) מעבירה לרשות המסים בישראל באופן אוטומטי, רשימות של תושבי ישראל המחזיקים חשבונות במוסדות פיננסיים אמריקניים.תקן ה-CRS: ישראל-OECD


בנוסף, בשנת 2019 מדינת ישראל קיבלה על עצמה את ה-CRS, "תקן הדיווח האחיד" להעברת מידע בין רשויות המס במדינות ה-OECD לגבי חשבונות בנק שבבעלות תושבי חוץ. אימוץ ה-CRS בישראל מעוגן בתקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים) התשע"ט–2019.


ה-CRS מחייב כל מוסד פיננסי במדינה חברה לדרוש מידע מבעליו של כל חשבון לגבי מדינת תושבותו. רשימה של החשבונות שבבעלות תושבים זרים מועברת אוטומטית לרשות המסים של אותה מדינה. משם, המידע מועבר אוטומטית לרשות המסים המקבילה במדינת התושבות של בעל החשבון. בהיעדר מידע על מדינת תושבות של בעל החשבון, המוסד הפיננסי יסרב לפתוח חשבון חדש, ויקפיא חשבון קיים (שהוקם לפני קבלת ה-CRS באותה מדינה). נכון לסוף 2022, התקן מוחל ב-102 מדינות ברחבי העולם, בנוסף לישראל. לחצו כאן לרשימה המלאה.


במסגרת הליך יישום ה-CRS, רשימות של תושבי ישראל המחזיקים חשבונות בבנקים מחוץ לישראל, מגיעות אוטומטית לרשות המסים בישראל. לאחר מכן, רשות המסים בודקת אם החשבון נכלל בהצהרות ההון של הנישום, והאם ההכנסות שהתקבלו בו דווחו בדוחות המס השנתיים. אם התשובה שלילית - מדובר לכאורה בהעלמת הכנסות - עבירה על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, המהווה עילה לפתיחה בהליך גבייה ואכיפה נגד הנישום.


קיבלתי את החשבון הזר בירושה - האם זה משפר את מצבי?


לגבי נכסים שהתקבלו בירושה, הדין הישראלי קובע כי היורשים 'נכנסים לנעליהם' של הנפטרים לעניין חבות דיווח ותשלום המס - כל יורש בהתאם לחלקו בעיזבון. לכן, חשבון שהתקבל בירושה ולא דווח לרשות המסים מיד עם קבלת צו הירושה, חושף את בעליו לאישום בהעלמת מס ממש כמו חשבון שאותו נישום פתח בעצמו.


כיצד רשות המסים מודיעה ש"עלתה" על חשבונות זרים שבבעלותי?


נישומים שרשות המסים קיבלה מידע לגבי חשבונות זרים שבבעלותם צפויים לקבל מכתב, אליו יצורף למילוי הנישום טופס 5329 - דיווח על נכסים והכנסות מחוץ לישראל, או טופס דומה לו.


טופס זה אינו חדש וכוונתו אינה תמימה - זוהי דרכה של רשות המסים להודיע לנישום על חשדות או מידע שקיימים כנגדו בדבר העלמת מס. לכן, אם במסגרת מילוי הטופס מדווח הנישום לראשונה על חשבונות זרים שעד כה לא דווחו על ידו, הוא מודה למעשה בעבירה, ופותח פתח לרשות המסים למצות את סמכויותיה במישור הפלילי והאזרחי.


יש לי חשבון זר ועדיין לא קיבלתי פניה מרשות המסים - מה עושים?


אין זה מקרי שלאחר ההצטרפות ל-CRS, רשות המסים חדלה לחדש את "נוהל גילוי מרצון". עד שנת 2018, נוהל זה איפשר לישראלים להימנע מעונשים פליליים ואזרחיים אם רק ידווחו מיוזמתם על חשבונות זרים ושאר נכסים "סודיים". עתה, כאשר רשות המסים מקבלת מידע זה באופן אוטומטי היישר מהרשויות המקבילות לה בחו"ל, היא אינה צריכה "טובות" מהנישומים העבריינים - ויכולה לאתר את נכסיהם בכוחות עצמה ולפעול לחילוטם מול הרשויות הזרות.


עדיין, ייתכן ויידרשו לרשות המסים חודשים ואפילו שנים להגיע לכל הנישומים הרלוונטיים ולכל חשבונותיהם ברחבי העולם. לכן, ייתכן ופניה יזומה שלכם לרשות המסים, בהקדם האפשרי ובאמצעות רואה חשבון מייצג, עשויה להסיר מעליכם את מרבית נטל העונשים.


איך לדווח מיוזמתכם לרשות המסים על חשבונות בחו"ל ב-2023 בסיכון מינימלי?


בהיעדר נוהל גילוי מרצון בתוקף, רואה החשבון יכול לנסות ולהשיג את הסכמתה העקרונית של רשות המסים לאפשר "מקרה פרטי" של גילוי מרצון. לשם כך, יהיה על רואה החשבון לאתר את הפקיד בעל הסמכות המתאימה במשרד השומה האזורי המטפל בתיקכם. ככל שהפקיד בכיר יותר - כך עולה הסיכוי שיוכל להתחייב בשם רשות המסים להקל בעניינכם, ולהפעיל שיקול דעת בנוגע לסכומים שתידרשו לשלם.


רואה החשבון ישתף פקיד זה בפרטים הכלליים של המקרה - למשל נסיבות הגעת החשבון לידיכם, מקור הכספים המופקדים בו וסכומם המוערך, קבוצת הגיל שלכם ועיסוקכם - מבלי לחשוף פרטים מזהים כמו שמכם, תעודת זהותכם, המדינה בה נמצא החשבון ומספרו. תיאור אפשרי לדוגמה יוכל להיות:


"מרשי הוא פנסיונר אשר עלה לארץ לבדו בשנות ה-60. הוריו שנותרו בחו"ל הורישו לו חשבון בנק המנוהל במדינת מוצאם, ובו חסכונותיהם מעבודתם שם. ההכנסות שהתקבלו בחשבון מאז הינן מריבית ומתיק ניירות ערך המנוהל ע"י הבנק, מבלי שמרשי נותן הוראות או עושה שימוש בכספים. יתרת החשבון כיום היא כמה מאות אלפי שקלים. ככל הידוע למרשי, זהו הנכס היחיד בבעלותו מחוץ לישראל. מרשי אדם נורמטיבי ושומר חוק, ומקיים את עצמו ואת אשתו מפנסיה ודמי שכירות בסך כ-10,000 ש"ח ברוטו בחודש. למרות הכנסותיו הנמוכות, הוא פנה אליי מיוזמתו כדי להסדיר מולכם את תשלום המס על החשבון הזר, על מנת שיוכל לסייע כלכלית לילדיו ולנכדיו במידת הצורך."


לאילו הקלות אפשר לצפות אם תבחרו בדיווח יזום לרשות המסים?


במידה ולאחר ששמע את פרטי המקרה האנונימיים, הפקיד מתחייב בכתב להימנע מהליך פלילי ואזרחי - רואה החשבון יוכל, באישורכם, לחשוף את פרטיכם ולהגיע להסכם שומה ספציפי. הסכם זה ידרוש מכם, קרוב לוודאי, לשלם מסים בשיעור התואם את מקור הכספים שבחשבון. אם מדובר בחשבון קטן או לא פעיל, לרבות חשבון שהתקבל בירושה, ייתכן ובזה יסתכם העניין.


אולם, בהתאם להיקף המקרה (סכום הכספים, משך בעלותכם בחשבון, סוג ורמת הפעילות בחשבון כיום, מספר החשבונות הזרים שבבעלותכם ועוד), ייתכן שבנוסף למסים ולריבית בגינם תידרשו לשלם גם "כופר" - סכום מוסכם של קנס אשר יהווה תחליף להליך המשפטי, וסילוק של כל טענה ותביעה של רשות המסים בעניין הנכסים שעל הפרק. לכן, מומלץ להעלות על הפרק את כל הנכסים הידועים לכם שבבעלותכם - גם אם המדינה בה הם מוחזקים אינה חתומה כיום על ה-CRS. מדי שנה מצטרפות לאמנה זו מדינות נוספות, וכך מה שהינו, אינו בהכרח מה שיהיה.


בכל מקרה, אם הנכס בחו"ל מניב הכנסות כלשהן - תידרשו לפתוח תיק במס הכנסה ולהגיש מדי שנה דו"ח שנתי בגין כל הכנסותיכם בארץ ובחו"ל. גם בכך יוכל רואה החשבון לסייע לכם ולייצג אתכם.


כבר קיבלתי מרשות המסים טופס 5329 - מה עושים?


לכאורה, אם קיבלתם דרישת גילוי מרשות המסים - אתם כבר "בבוץ", ועונשכם יהיה בלתי נמנע. ועדיין אפשר לנסות ולהקל את רוע הגזירה - אחרי הכול, קיום הליך פלילי ואזרחי מלא דורש זמן, הוצאות ומאמצים גם מצידה של רשות המסים. לא מן הנמנע שרשות המסים תעדיף גבייה קלה ומיידית של רוב המס על פני גבייה במועד לא ידוע בעתיד, בסופו של הליך משפטי מייגע.


לכן, רואה חשבון וותיק ומנוסה, אשר מקיים יחסי עבודה מתמשכים עם פקידי משרד השומה האזורי שלכם ומצוי בשפתם המקצועית ובמכלול צרכיהם, עשוי להגיע איתם להבנות אשר יועילו לכל הצדדים. זאת, מבלי שתצטרכו לפנות לייצוג משפטי בתחום המסים - לפחות בשלב הראשון.


אז אם מצאתם בתיבת הדואר "מכתב אהבה" מרשות המסים בדבר נכסים בחו"ל, זכרו:

  1. אין למלא ולשלוח את הטופס המצורף בטרם תתייעצו עם רואה החשבון שלכם.

  2. קבעו מיד פגישה עם רואה החשבון שלכם.

  3. הביאו לפגישה את מעטפת רשות המסים על כל תוכנה, ואת כל המסמכים הקריטיים בנוגע לכל החשבונות והנכסים בחו"ל שבבעלותכם: אישורי בעלות, אישורי יתרות, מסמכים בדבר מקור החשבון והכספים בו (למשל: צוואה, צו ירושה, הסכמים, תכתובות וכו').

  4. אם ישנם נכסים בחו"ל אשר הנם בשליטתכם, אך ה"נהנה" בהם (beneficial owner) הנו אדם אחר - דבר נפוץ במצבים של אפוטרופסות על קטין, קשיש או חולה - אספו גם את המסמכים המעידים על כך, על מנת להימנע מתשלום מסים על נכסים שאינם בבעלותכם.

  5. שתפו את רואה החשבון בכל הפרטים ובמלוא הכנות. זכרו שעקב חובת הסודיות, רואה החשבון לא יגלה דבר לרשות המסים ללא הסכמתכם המפורשת - אך לרשות המסים יש כיום האמצעים לגלות בכוחות עצמה את הדברים, ועל נכסים שתגלה הרשות בעצמה לא יהיה מקום רב לדיון. לכן מוטב "להקדים" את חוקרי הרשות בגילוי הנכסים, ובכך להפגין אזרחות טובה וכוונה אמיתית להסדיר את עניינכם.


מאז שנת 1994, משרדנו עובד באופן יומיומי מול מרבית משרדי מס הכנסה בצפון ובמרכז - לרבות במקרים מיוחדים של גילוי מרצון ומיסוי הכנסות חריגות של לקוחותינו.


אם ברצונכם "להביא הביתה" נכסים מחו"ל, פנו אלינו.

51 צפיות0 תגובות
bottom of page