• Li-Or Amir, C.P.A

דרישה להחזרת מענק קורונה - סיבה לדאגה?

עודכן ב: נוב 18

בימים האחרונים קיבלו מאות עסקים קטנים דרישה מרשות המסים להחזיר את מענק ההוצאות הקבועות שקיבלו בחודשים האחרונים - כולו או חלקו. זאת, לאחר שבחודש יוני חזרה בה הרשות מדרישה דומה, עקב הסערה הציבורית שעוררה. עכשיו, הרשות לא מתכוונת לוותר.


מה היקף התופעה?

מתחילת תכנית רשת הביטחון הכלכלית הוגשו כ-220 אלף בקשות להחזר הוצאות קבועות, מתוכן הסתיים הטיפול של רשות המסים בכ-205 אלף בקשות. עד כה, כ-450 עסקים (כ-0.22% בלבד מסך הבקשות שטופלו) קיבלו הודעות חוב עקב מענקים ששולמו ביתר, ונדרשו להחזיר את עודף המענק לרשות המסים. וככל שנתקרב לסוף השנה המספר יגדל.


מדוע רשות המסים דורשת החזרת מענק לעצמאים?

מענק ההוצאות הקבועות מחושב לפי נתוני מחזור עסקאות, ולא לפי הוצאות קבועות בפועל.

כאשר המענק משולם לפני שידוע המחזור בפועל לתקופה מסוימת, רשות המסים בוחנת בדיעבד את הצדקתו. לכן, פער בין המחזור שצפה והצהיר בעל העסק, למול זה שדווח למע"מ בפועל בתום התקופה, עשוי ליצור תשלום מענק ביתר.


בפרט, עבור התקופה ספ'-אוק' הוצעה מקדמה על חשבון המענק כבר בחודש ספטמבר. המקדמה שולמה, למי שביקש אותה, על סמך על זכאות בתקופות קודמות - ולא על נתוני הכנסות בפועל בחודשים אלה. עתה, משקיימים נתוני הכנסות לחודש ספטמבר מעסקים החייבים בדיווח חד-חודשי, צפים הפערים. וככל שהשנה מתקדמת וסבבי המענקים מתרבים, לרשות יש יותר נתוני אמת לעבוד איתם.


האם גם אתם עשויים להידרש להחזרת מענקי רשות המסים?

עם כל סבב נוסף של חלוקת המענקים בוחנת רשות המסים את התביעות והסכומים ששולמו לעסקים עד כה, למול נתוני ההכנסות בפועל.

לכן, אם בתביעה למענק מילאתם סכומי מחזור השונים מהמחזור בפועל, ייתכן בהחלט שתקבלו דרישה להחזר התשלום העודף, לאחר שיתברר המחזור בתקופת המענק.


איך תמנעו קבלת דרישה להחזרת מענקי הקורונה?

  • בצעו את דיווח המע"מ לתקופה בגינה נדרש המענק, או וודאו כי רואה החשבון שלכם ביצע זאת. הדבר אמור לקרות עד ה-15 לחודש העוקב לתום התקופה.

  • הזינו את נתוני ההכנסות בפועל בתקופה לסימולטור של רשות המסים.

  • במידה ונמצאה זכאות בסימולטור, תועברו ישירות להגשת הבקשה באזור האישי.

  • במידה ולא נמצאה זכאות, מומלץ להימנע מהגשת הבקשה.

ואם כבר קיבלתם דרישה להחזרת המענקים?

  • את החוב יש לשלם תוך 90 יום. כלומר, תוכלו בהחלט להחזיר את המענק העודף לאחר תום השנה.

  • במידה וקיימת זכאות למענקים בתקופות שלאחר קבלת הדרישה, תוכלו לבדוק מול משרדי רשות המסים (באמצעות רו"ח מייצג) אפשרות לקיזוז החוב ממענקים עתידיים אלה.


אבל מהיום, מגיע לכם לנהל את העסק שלכם בלי דאגות. צרו קשר לקבלת שירות מקיף ואישי.


שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.