top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

עדכון מבג"ץ בעתירת התאחדות המלונות נגד Airbnb - אפריל 2021

עודכן: 13 באוג׳ 2021


מזה שנים מתנהלת בישראל פעילות ענפה של השכרת נכסים לטווח קצר באמצעות Airbnb. עם הזמן הצטרפו ל"חגיגת" דירות הנופש גם אתרי מלונות כגון Booking, Agoda, Expedia ועוד. כיום, צימרים רבים המארחים כל השנה מקבלים הזמנות גם דרך אתרים אלה. זאת, מבלי שמנוכה מס במקור על תשלומי האורחים, ולרוב - מבלי שהמארחים מוסרים כל דיווח לרשויות המס על הכנסות אלו, או על עצם הפעילות.


בחודש יולי 2020 עתרה התאחדות המלונות לבג"ץ נגד רשות המסים ו-Airbnb. בעתירה נטען כי רשות המסים אינה עושה די לגביית מס הכנסה ממשכירי דירות לטווח קצר, ובכך מפלה למעשה את המלונות הנדרשים לדווח ולשלם מס הכנסה, ולעתים גם מע"מ, על מלוא הכנסותיהם. זאת, לאחר שרשות המסים הכריזה לא פעם כי פעילות ההשכרה ב-Airbnb ודומיה הנה הכנסה החייבת בדיווח ובמס.

מה קרה בבג"ץ?

בתחילת אפריל 2021 החליט בג"ץ שלא לדון בעתירת התאחדות המלונות נגד רשות המסים ו-Airbnb. זאת, עקב השפעת משבר הקורונה על ענף התיירות. בהמלצת בג"ץ משכה התאחדות המלונות את העתירה, וסביר להניח שזו תוגש שוב בחלוף המשבר.


בדיון בעתירה טענו נציגי רשות המסים שקיימת אכיפה נמרצת של מיסוי השכרה לטווח קצר. עוד נטען כי מהלך להגברת האכיפה בתחום מצוי כעת בעיצומו, וכי הוקמה ועדה שתגבש כלים חדשים לאיתור והטלת מס על השכרה ב-Airbnb, Booking.com, סאבלט ועוד.


איך השפיעה הקורונה על שוק ההשכרה לטווח קצר בישראל?

בעקבות המעבר המסיבי לעבודה מרחוק, ביקשו ישראלים רבים להעתיק זמנית את מגוריהם מריכוזי אוכלוסיה עירוניים לפסטורליה הכפרית. הדבר הוביל לשהות בת שבועות או חודשים בנכסים שטרם הקורונה ידעו תקופות נופש בנות ימים בודדים בלבד - צימרים, דירות Airbnb ועוד. במקביל, אותם ישראלים ש"היגרו" לכפר הציעו את דירותיהם במרכז להשכרה לתקופה דומה, גם כן באמצעות פלטפורמות כמו Airbnb. בטווח המיידי, הדבר הרחיב את מעגל הנכסים המוצעים ב-Airbnb.


לקראת הנפקתה בסוף 2020, Airbnb העולמית דיווחה על צניחה של 40% במספר ההזמנות ברבעונים 1-3 של שנת 2020 לעומת התקופה המקבילה ב-2019. צניחה זו מבטאת בעיקר את היעדר התיירות הנכנסת ברוב מדינות העולם. אולם בעינינו, המספר המעניין הוא 60 האחוזים הנותרים. להערכתנו, אלה מבטאים בעיקר את השימוש ב-Airbnb כחלופת מגורים בתקופת משבר הקורונה. כלומר: רוב האורחים בנכסים ניהלו למעשה שגרת חיים ועבודה, באופן שדוחף להכרה באופי השהייה כמגורים.


ומדוע זה מעניין? בגלל השלכות המס, כמובן. בעוד השכרה למטרות נופש נתפסת בעיני רשות המסים כהכנסה החייבת במס הכנסה ומע"מ מהשקל הראשון, השכרה למגורים אינה חייבת במע"מ, וסכומים מסוימים מתוכה אף זכאים לפטור ממס הכנסה. לפי החוק בישראל, הכרה במטרת ההשכרה כ"מגורים" אינה תלויה בתקופת ההשכרה. רק הפסיקה הגדירה כי שהות למטרת מגורים צריך שתהיה "לאורך זמן" - מבלי לציין משך מינימלי. אין ספק שרשות המסים עשויה להידרש לכך - ודאי כאשר תנסה לגבות מס הכנסה ממשכירי Airbnb אשר השכירו את הנכס לאותו אורח למספר חודשים רצופים.


  • לחצו כאן לקריאה נוספת על מיסוי השכרה ב-Airbnb.

  • לקריאה נוספת על מיסוי דמי שכירות למגורים, לחצו כאן.


משכירים נכס? צרו קשר לקבלת ייעוץ ושירות מקיף בכל הקשור לניכוי הוצאות ודיווח כחוק לרשויות המס.
אירוח נעים!

94 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page