top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

פיילוט "חשבוניות ישראל" יוצא לדרך - כך תקבלו הקצאת מספרי חשבוניות

הונאות מס באמצעות חשבוניות פיקטיביות מטרידות את רשות המסים כבר שנים רבות. ביום 1.1.24 יתחיל פיילוט במתווה "חשבוניות ישראל" החדש, שמטרתו לצמצם את התופעה.


למה זה צריך לעניין אתכם?


אם אתם חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי, ניכוי מע"מ תשומות בגין חשבוניות הוצאה מצמצם את חבות המע"מ שלכם ומשאיר לכם יותר מזומנים בכיס כתוצאה מהפעלת העסק. מתווה "חשבוניות ישראל" החדש ישפיע על היכולת שלכם ושל לקוחותיכם לנכות מע"מ תשומות:

  • אם אתם מקבלים מהספקים שלכם חשבוניות בסכום שעולה על 5,000 ש"ח, החל מיום 1.1.24 תוכלו לנכות בגינן מע"מ תשומות רק אם הן תעמודנה בתנאי מתווה "חשבוניות ישראל"

  • אם אתם מוציאים ללקוחותיכם חשבוניות בסך יותר מ-5,000 ש"ח, החל מיום 1.1.24 תהיו חייבים לפי חוק לספק חשבוניות העומדות במתווה "חשבוניות ישראל" ללקוח שידרוש זאת מכם

לכן, מומלץ לכל בעל עסק המפיק חשבוניות בסכום העולה על 5,000 ש"ח להכיר כבר עכשיו את המתווה ולהצטרף אליו.


אז מה זה "חשבוניות ישראל"?


סעיף 38 לחוק ההסדרים לשנים 2023-2024 מכיל תיקון לחוק מס ערך מוסף שנושא "הקצאת מספרי חשבוניות". בתיקון נקבע כי החל מיום 1.1.2024, ניכוי מע"מ תשומות בגין חשבוניות בסכומים גדולים יתאפשר רק אם מספר החשבונית הוקצה באופן מקוון על-ידי הנהלת מע"מ.


סכום החשבוניות הכפופות לתיקון ילך ויפחת באופן מדורג בשנים הקרובות, כך שיותר ויותר חשבוניות ייכנסו ל"מעגל" המתווה.

חשבוניות שסכומן (לפני מע"מ) עולה על:

שנת מס

25,000

2024

20,000

2025

15,000

2026

10,000

2027

5,000

2028 והלאה (בכפוף להארכה)

על כן, לקראת שנת 2024 מומלץ לבעלי עסקים המפיקים חשבוניות בסכום העולה על 25,000 לפעול לקבלת הקצאה של מספרי חשבוניות. בהתאם לפיילוט שנקבע בתיקון, בשנת 2024 כל בקשה למספר הקצאה תאושר.


כיצד מקבלים מספרי הקצאה לחשבוניות?


שלב 1: מתן הרשאה באתר רשות המסים (המערכת פתוחה - מומלץ לבצע כעת)


יש להתחבר לאזור האישי באתר רשות המסים ולהירשם למערכת "הרשאה לפעולות דיגיטליות" (לחיצה על לינק זה תוביל אתכם להזדהות באתר רשות המסים ולאחר מכן ישירות לרישום למערכת).


לאחר שבחרתם במסך 1 את הגורם לו אתם נותנים את ההרשאה (למשל, רואה החשבון שלכם), יש לסמן במסך הבא כדלקמן:


הרשאה זו תאפשר לגורם המורשה להפיק בשמכם חשבוניות בעלות מספרי הקצאה באחת משתי האפשרויות הבאות:


אפשרות א: באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות (החל מיום 1.1.24)

כל תוכנות הנהלת החשבונות החייבות ברישום ברשות המסים (למשל חשבשבת, SAP, פריוריטי) מפתחות כעת את העדכון אשר יתאים אותן למתווה החדש. גם תוכנות שאינן חייבות ברישום עשויות לפתח עדכון זה על מנת להתאים לדרישות לקוחותיהן. לחצו כאן לבדוק האם התוכנה בה אתם משתמשים בעלת רישום.


התוכנה המעודכנת "תמשוך" אוטומטית את מספרי ההקצאה ממערכת רשות המסים, כך שהחשבוניות המופקות מהתוכנה יעמדו במתווה ללא כל צורך בפעולה מצד המשתמש.


מומלץ לעוסקים ולרואי החשבון לוודא עוד ברבעון האחרון של שנת 2023 כי התוכנות הנמצאות בשימוש בתי העסק (או גוף הנהלת חשבונות חיצוני) הנן בגרסה העדכנית הכוללת את הפיתוח החדש.


אפשרות ב: באמצעות יישום אינטרנטי של רשות המסים (החל מסוף שנת 2023)

היישום יושק במהלך חודש נובמבר 2023. היישום מיועד לעוסקים המשתמשים בפנקסי חשבוניות ידניות, או כאשר אפשרות א' אינה מתאפשרת מסיבה אחרת. הגישה ליישום תתאפשר מהאזור האישי באתר רשות המסים, לעוסק עצמו או לגורם שהוסמך על ידו בשלב 1.


היישום ישמש גם לקוחות המעוניינים לוודא תקינות חשבוניות שקיבלו מספקיהם. כאשר יושק - נשוב ונעדכן עם קישור ישיר.79 צפיות0 תגובות
bottom of page