top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

מודל "חשבוניות ישראל" יוצא לדרך - כך תקבלו הקצאת מספרי חשבוניות

עודכן: 14 באפר׳

הונאות מס באמצעות חשבוניות פיקטיביות מטרידות את רשות המסים כבר שנים רבות. כדי לצמצם את התופעה הגתה רשות המסים את מתווה "חשבוניות ישראל". ביום 5.5.24 יחל המתווה לפעול לאחר שנדחה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".


מוציאים חשבוניות בסכום העולה על 25,000 ש"ח? קפצו להוראות בדבר היערכות ליישום המודל


למה זה צריך לעניין אתכם?


אם אתם חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי, ניכוי מע"מ תשומות בגין חשבוניות הוצאה מצמצם את חבות המע"מ שלכם ומשאיר לכם יותר מזומנים בכיס כתוצאה מהפעלת העסק. מתווה "חשבוניות ישראל" החדש ישפיע על היכולת שלכם ושל לקוחותיכם לנכות מע"מ תשומות:

  • אם אתם מקבלים מהספקים שלכם חשבוניות בסכום שעולה על 25,000 ש"ח, החל מיום 5.5.24 תוכלו לנכות בגינן מע"מ תשומות רק אם הן תעמודנה בתנאי מתווה "חשבוניות ישראל"

  • אם אתם מוציאים ללקוחותיכם חשבוניות בסך יותר מ-25,000 ש"ח, החל מיום 5.5.24 תהיו חייבים לפי חוק לספק חשבוניות העומדות במתווה "חשבוניות ישראל" ללקוח שידרוש זאת מכם


לכן, מומלץ לכל בעל עסק המפיק חשבוניות בסכום העולה על 25,000 ש"ח להכיר כבר עכשיו את המתווה ולהצטרף אליו - וניתן לעשות זאת רק עד ליום 30.4.24.


אז מה זה "חשבוניות ישראל"?


סעיף 38 לחוק ההסדרים לשנים 2023-2024 מכיל תיקון לחוק מס ערך מוסף שנושא "הקצאת מספרי חשבוניות". בתיקון נקבע כי החל מיום 5.5.24, ניכוי מע"מ תשומות בגין חשבוניות בסכומים גדולים יתאפשר רק אם מספר החשבונית הוקצה באופן מקוון על-ידי הנהלת מע"מ (להלן: מספר הקצאה)

מהו מספר הקצאה לפי מודל "חשבוניות ישראל"?


זהו מספר ייחודי לחשבונית ספציפית במבנה של 9 ספרות, שמתקבל מרשות המסים. מספר ההקצאה יופיע על גבי חשבונית בנוסף למספר האסמכתא אשר ניתן ע"י תוכנת הנהלת החשבונות (או המספר הרציף המופיע בפנקס החשבוניות במקרה של חשבוניות ידניות).


עקב דחיית יישום המתווה בשל הלחימה, חשבוניות שיופקו עד ליום 30.4.24 אינן מחויבות במספר הקצאה כאמור לעיל.


האם כל חשבונית חייבת במספר הקצאה החל מה-5.5?


לא. הסכום המחייב חשבונית במספר הקצאה ילך ויפחת באופן מדורג בשנים הקרובות, כך שיותר ויותר חשבוניות ייכנסו ל"מעגל" המתווה.

חשבוניות שסכומן (לפני מע"מ) עולה על:

שנת מס

25,000

2024

20,000

2025

15,000

2026

10,000

2027

5,000

2028 והלאה (בכפוף להארכה)

על כן, מומלץ לבעלי עסקים המפיקים חשבוניות בסכום העולה על 25,000 לפעול כבר עכשיו לקבלת הקצאה של מספרי חשבוניות. בהתאם לפיילוט שנקבע בתיקון, בשנת 2024 כל בקשה למספר הקצאה תאושר.


כיצד מקבלים מספרי הקצאה לחשבוניות?


שלב 1: מתן הרשאה באתר רשות המסים (המערכת פתוחה - מומלץ לבצע כעת)


יש להתחבר לאזור האישי באתר רשות המסים ולהירשם למערכת "הרשאה לפעולות דיגיטליות" (לחיצה על לינק זה תוביל אתכם להזדהות באתר רשות המסים ולאחר מכן ישירות לרישום למערכת).


לאחר שבחרתם במסך 1 את הגורם לו אתם נותנים את ההרשאה (למשל, רואה החשבון שלכם), יש לסמן במסך הבא כדלקמן:שלב 2: הקצאה


ההרשאה שנתתם תאפשר לגורם המורשה להפיק בשמכם חשבוניות בעלות מספרי הקצאה באחת משתי האפשרויות הבאות:


אפשרות א: באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות


כל תוכנות הנהלת החשבונות החייבות ברישום ברשות המסים (למשל חשבשבת, SAP, פריוריטי) פיתחו עדכון אשר יתאים אותן למתווה החדש. גם תוכנות שאינן חייבות ברישום עשויות לפתח עדכון זה על מנת להתאים לדרישות לקוחותיהן. לחצו כאן לבדוק האם התוכנה בה אתם משתמשים בעלת רישום.


התוכנה המעודכנת "תמשוך" אוטומטית את מספרי ההקצאה ממערכת רשות המסים, כך שהחשבוניות המופקות מהתוכנה יעמדו במתווה ללא כל צורך בפעולה מצד המשתמש.


יש לוודא מול בית התוכנה המפיק את החשבוניות האם ההקצאה מתבצעת אוטומטית. במידה ולא - בין משום שהפקת החשבוניות נעשית ידנית או שהתוכנה אינה מאפשרת רישום אוטומטי - יש לפנות לאפשרות ב' שלהלן, כדי לקבל מס' הקצאה באתר רשום המיסים ולרשום אותו ידנית על גבי החשבונית.


אפשרות ב: באמצעות יישום אינטרנטי של רשות המסים


היישום מיועד לעוסקים המשתמשים בפנקסי חשבוניות ידניות, או כאשר אפשרות א' אינה מתאפשרת מסיבה אחרת. הגישה ליישום תתאפשר מהאזור האישי באתר רשות המסים, לעוסק עצמו או לגורם שהוסמך על ידו בשלב 1. היישום ישמש גם לקוחות המעוניינים לוודא תקינות חשבוניות שקיבלו מספקיהם.
מידע חשוב ללקוחותינו


משרדנו משתמש בתוכנות הנהלת חשבונות העומדות בתנאי מתווה "חשבוניות ישראל".

ללקוחות המשרד אשר מבצעים את הנהלת החשבונות עצמאית, נוכל לסייע בבקשת מספרי ההקצאה לאחר מתן הרשאה כמתואר בשלב 1 לעיל.


לעדכוני מס נוספים לשנת 2024 לחצו כאן לפוסט מרכז ומתעדכן

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page