top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

חרבות ברזל: הקלות ואורכות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי 2024

עודכן: לפני 24 דקות

[עדכון מחודש יולי 2024]

רשות המסים מקיימת הקלות הנוגעות לדחיית מועדי דיווחים, אישורים ותשלומים. רשימת הזכאים המלאה מופיעה בעמוד ההודעה באתר הרשות. הודעה על הזכאות לדחייה תופיע הן באזור האישי של הזכאי באתר רשות המסים, והן במערכת המייצגים. בתיק המיוצג יופיע כיתוב: "זכאי לדחייה – חרבות ברזל". זכאים שנכללים בחוק ולא מוצגת בתיקם ההודעה, יכולים להגיש פנייה באמצעות מערכת הפניות לציבור ולציין את סיבת הזכאות (יש לסמן "דחיית מועד – חרבות ברזל" במשבצת "נושא משני").


להלן נסקור את כל ההקלות שהנן בתוקף כיום (פוסט מתעדכן).


חרבות ברזל - אורכות מס הכנסה ומע"מ שטרם חלפו


 • אורכות להגשת תביעה לפיצויי מלחמת "חרבות ברזל" בגין החודשים 11-12.23:

אורכה אחרונה

חוק

תקופה

מסלול

16.8.24

חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד - 2023

ינואר-פברואר 2024

הוצאות מזכות (עסקים בישובים מבוססי תיירות או באיזור שנפגע בחודש דצמבר)

16.8.2024

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד- 2024

נובמבר-דצמבר 2023

מחזורים, שכר, חקלאות

16.8.2024

כנ"ל

נובמבר-דצמבר 2023

מחזורים, שכר, חקלאות (עוסק המדווח בשוטף פלוס וקבלן מבצע, שמדווח למע"מ בדיווח חד חודשי)חרבות ברזל - הקלות נוספות מאת רשות המסים


משיכת כספים מקרן ההשתלמות לפני מועד הפטור בשיעור מס מופחת - עד 31.12.24

הטבת המס בגין קרן השתלמות מאפשרת למפקיד למשוך את הכספים בפטור ממס על הרווחים שנצברו כעבור 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה, או 3 שנים ממועד הגעת המפקיד לגיל פרישה - כמוקדם. עד עתה, מי שביקש למשוך את הכספים טרם מועדים אלה, חויב במס שולי על הרווחים.


לפי תזכיר החוק החדש, עד סוף 2024 ניתן יהיה למשוך את הכספים ולהתחייב במס מופחת:

 • יחידים שטרם הגיעו לגיל פרישה יוכלו למשוך בשיעור מס על הרווחים של עד 15%


 • יחיד שהגיע לגיל פרישה ייהנה משיעור מס מופחת של עד 7.5%.

 • ככל שמועד המשיכה קרוב יותר לתקופת הפטור, שיעור המס יפחת: שיעור המס הסופי יהיה 15% או 7.5% כפול החלק היחסי של תקופת הפטור שנותר.


דוגמה: יחיד לפני גיל פרישה שימשוך כספים לאחר שנתיים ממועד ההפקדה הראשונה ישלם מס של 15%*(6-2)/6 = 5%. כלומר: אם נותרו שני שליש מתקופת הפטור, ישלם שני שליש משיעור המס המירבי.


זיכוי ממס בגין תרומת נכסי הון או שווה כסף

החלטת מיסוי חדשה שמטרתה לעודד תרומה לעמותות העוסקות בסיוע לכוחות הביטחון ולנפגעי המלחמה. לפי סעיף 46 לפקודה, יינתן זיכוי בגובה 35% משווי התרומה לפי הערכת שמאי וכפי שצוינה בקבלה מאת המוסד הציבורי הנתרם. הזיכוי יינתן בנוסף לפטור ממס רווח הון לפי סעיף 97(א)(4) לפקודה, או פטור ממס שבח לפי סעיף 61(א) לחוק מיסוי מקרקעין - שבח ורכישה.


הקלות כלליות של רשות המסים בקצרה

 • ביטול ריבית, הצמדה וקנסות בגין איחור בהגשת מקדמות וניכויים, למשרתי מילואים שגויסו ולעסקים ברדיוס 40 ק"מ מהרצועה.


 • הימנעות מעריכת פעולות שומה יזומות כגון דיונים וביקורת ניהול ספרים בבית העסק - למעט שומות שעומדות להתיישן

 • תיעדוף פניות למגוייסים למילואים במערכת פניות הציבור (מפ"ל) - יש לבחור בנושא משני "פניות למתגייסים בעלי צו 8"

 • מייל ייעודי לאכיפת הגביה למגויסי מילואים ותושבי אזור הלחימה: haravot-barzel-veahifa@taxes.gov.il
חרבות ברזל - הקלות בביטוח הלאומי


 • הימנעות מביצוע עיקולים לבעלי עסקים שלא שילמו את דמי הביטוח (מקדמות או ניכויים)

 • אורכה ללא הגבלת זמן להגשת השגות ומסמכים לביקורת ניכויים

 • ביטול קנסות והצמדה בגין איחור בתשלום המקדמות שמועדו 15.10.23, ומתן אורכה לתשלום עד שבועיים לאחר סיום הלחימה - לבעלי עסקים המתגוררים ברדיוס של 40 ק"מ מרצועת עזה

 • הביטוח הלאומי מממן סיוע כספי למשפחות הנפגעים. לקריאה לחצו כאן.חרבות ברזל - מתווה בנק ישראל להקלות בנקאיות


בנק ישראל פרסם מתווה להקלות במשכנתאות, הלוואות ועמלות בעקבות מצב החירום. המתווה אומץ על ידי כל הבנקים. בשלב הראשון התקבלו בקשות להקלות עד ל-31.12.2023. החל מה-01.01.2024 ניתן להגיש בקשות נוספות להקלות, ל-3 חודשים נוספים.


מתווה "חרבות ברזל" של בנק ישראל למעגל ראשון - נפגעי מלחמה


המעגל הראשון כולל כל מי שמתקיים לגביו לפחות אחד מאלה:

 • תושבי הדרום - עד 30 ק"מ מגבול הרצועה

 • תושבי גבול הצפון

 • בעלי קירבה ראשונה להרוגים, נעדרים או חטופים

 • מגוייסי מילואים בצו 8

 • משתתפי מסיבת "נובה"


ההקלות:

 • פטור גורף מעמלות למשך 3 חודשים החל מיום 15.10.23, למעט פעילות במט"ח וניירות ערך

 • פריסה מקלה של תשלומי משכנתאות החלים בתקופת הלחימה

 • 0% ריבית על משיכת יתר (אוברדרפט) שהייתה קיימת ערב פרסום המתווההקלות "חרבות ברזל" להלוואות בערבות מדינה

החשב הכללי באוצר פרסם הקלות להלוואות קיימות וחדשות:

 1. הקפאת ההלוואות בהתאם למתווה מעלה.

 2. התאמת בטוחות: כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה ההלוואה שולמה כסדרה. לשם התאמת הבטוחות מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.

 3. הגשת דוחות כספיים: עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.


Comments


bottom of page