top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

"חרבות ברזל": הפעלת עסקים, חל"תים, שכר וזכויות נפגעים

עודכן: 5 בפבר׳

[עדכון מחודש ינואר 2024: הוצאת עובדים לחל"ת: תקופות ותנאים - קפצו לעדכון]


פיקוד העורף פרסם הנחיות התגוננות לאור מצב החירום שהחל ביום 7.10.23.

נכון להיום, ההנחיות כוללות הגבלות על פעילות מקומות עבודה באזור הדרום וגבול הצפון בלבד.

עם זאת, לאור השבתת מסגרות החינוך בכל רחבי הארץ, גם עובדים בשאר האזורים עשויים להיות זכאים להיעדרות בתשלום. על כן מומלץ לקרוא את ההבהרות שלהלן ולעקוב אחר העדכונים לגבי יישובכם באתר פיקוד העורף.


אילו עסקים ממשיכים לפעול כרגיל?

 1. כל העסקים הממוקמים באזור "פעילות מלאה", ללא תלות במרחב מוגן.

 2. עסקים באזורי "פעילות מצומצמת" או "פעילות חלקית" שיש בהם מרחב מוגן זמין אשר יכול להכיל את מספר העובדים, וניתן להגיע אליו במסגרת זמן הכניסה למרחב המוגן הרלוונטי ליישוב.

 3. מפעלים שמוגדרים כעסקים חיוניים בצו של שר העבודה להחלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, נדרשים להמשך עבודה רגיל, גם אם הם שוכנים באזורי פעילות מצומצמת או חלקית ואין בהם מרחב מוגן. עובדי מפעלים אלה נדרשים להגיע למקום העבודה אלא אם גויסו למילואים. לחצו כאן לחיפוש ברשימת המפעלים.


מי זכאי לתשלום שכר מלא גם במקרה של היעדרות?

 1. עובדים שמקום עבודתם נמצא במרחב הסיכון וללא מרחב מוגן.

 2. עובד שנדרש להישאר עם ילדים קטינים עד גיל 14 שהמוסד החינוכי שלהם סגור. במקרה זה השכר ישולם לאחד ההורים בלבד.

 3. עובדים שגויסו למילואים. המעסיק יגיש תביעה לביטוח לאומי לתשלום ימי מילואים.

לפי סעיף 2 בחוק ההגנה על עובדים, האוכלוסיות לעיל אף מוגנות מפני פיטורין בשל אי התייצבות לעבודה, כל זמן שמצב החירום הנו בתוקף. עובדים שגויסו למילואים יהיו מוגנים מפיטורין גם במשך 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים.


הוצאת עובדים לחל"ת במהלך מלחמת "חרבות ברזל"


בהתאם למתווה משרד האוצר שאושר בכנסת, עסקים אשר פעילותם הופסקה או צומצמה עקב המלחמה יוכלו להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בתנאים מקלים:

 • תקופה החל"ת יכולה להתחיל רטרואקטיבית מיום 7.10.23

 • תקופת החל"ת לא תפחת מ-14 ימים (במקום 30 ימים)

 • לא נדרש לפדות ימי חופשה כתנאי לקבלת דמי אבטלה

 • תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה תהייה 6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים (במקום 12 חודשים), ועבור אדם עם מוגבלות - 3 חודשים בלבד

 • דמי האבטלה ישולמו מהיום הראשון, ולא ינוכו 5 הימים הראשונים כבדרך כלל

 • המעסיק יהיה פטור מתשלום חלקו בדמי האבטלה (כ-350 ש"ח לעובד)

 • גם עובדים שניצלו את כל ימי האבטלה במסגרת שנת האבטלה הנוכחית, יהיו זכאים לדמי אבטלה אם הוצאו לחל"ת בעקבות הלחימה

 • תושבי יישוב שפונה לפי החלטת הממשלה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד סוף תקופה זו, גם אם תמה זכאותם לימי אבטלה

 • ההקלות הנ"ל יתקיימו מיום 7.10.23 עד 31.12.23 לפחות


"חרבות ברזל" - פיצויים לבעלי עסקים


פיצוי עקיף - פגיעה בהכנסות


רשות המסים פרסמה כי תשלם מענקי נזק עקיף לעסקים תושבי הדרום והצפון שהכנסותיהם נפגעו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". כעת ניתן להגיש בקשות למקדמות על חשבון מענק זה לחודש אוקטובר 2023.


פיצוי בגין שכר לעובדים שנעדרו


רשות המסים פרסמה כי ישולם פיצוי לעסקים בכל רחבי הארץ בגין שכר ששולם לעובדים אשר נעדרו עקב הנחיות ההתגוננות או הפינוי של פיקוד העורף.


תקרת הפיצוי בגין השכר החודשי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע (השכר ממוצע במשק נכון לינואר 2023 הינו 11,809).


ניתן יהיה להגיש את הבקשות לפיצוי במסגרת מערכת ייעודית שתפתח ע"י רשות המיסים בתקופה הקרובה, ועל כך נשוב ונעדכן.


מתווה תגמולי מילואים במלחמת "חרבות ברזל"


לאור הצפי להתמשכות הלחימה, הביטוח הלאומי פרסם מתווה ייעודי ומקל לתשלום תגמולי המילואים למעסיקים, אשר משלמים שכר מלא לאותם עובדים שגויסו בצו 8. לפי המתווה, יבוצע התשלום בגין תקופת המילואים לפי ההכנסה הריאלית מדי חודש עבור החודש הקודם ולא בתום תקופת השירות כפי שנעשה עד היום. לפיכך, הדיווח של מעסיק על שירות מילואים של עובדים יבוצע באופן הבא:

 • אין צורך בשידור או הגשת תביעה ידנית! הדיווח ייעשה על-ידי המעסיק או המייצג באמצעות המערכת הייעודית באתר הביטוח הלאומי - לחצו כאן למעבר למערכת.

 • דיווח על שירות בחודש אוקטובר: תקופת השירות תתחיל במועד תחילת השירות בחודש אוקטובר 2023 ותסתיים ביום 31.10.23 או ביום סיום השירות, כמוקדם.

 • דיווח על שירות מחודש נובמבר ואילך: יש לציין תאריך סיום שהנו היום האחרון בחודש, סיום הלחימה, או סיום השירות של העובד, כמוקדם.

 • סוג השירות שיש לציין בתביעה הנו רגיל.

 • הקלה למעסיקים קטנים - כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים הנמצאים בשירות מילואים פעיל, יכול להגיש תביעה במערכת בהזנת פרטי העובדים בלבד, ללא צורך במידע על השכר ועל תקופת המילואים.

לעצמאים ולמי שאינם עובדים, או רשומים כ"עצמאי שאינו עונה על ההגדרה", תגמולי המילואים משולמים באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת תביעה. התגמולים מועברים לחשבון הבנק של המבוטח מספר ימים לאחר סיום החודש בו התבצע השירות. תגמולי המילואים בגין חודש אוקטובר שולמו ביום 7.11.23.


"חרבות ברזל" - זכויות נפגעים ומשפחות שכולות


הביטוח הלאומי משתתף במגוון הוצאות הקשורות לאשפוז וקבורה של אזרחים נפגעי "חרבות ברזל". משפחות הנפגעים יכולות לקבל מידע מלא במוקד החירום הטלפוני שנפתח עבורן.

שעות פעילות: א'-ה' בין השעות 08:00 ל-20:00

טלפון ארצי: 02-6269999


בנוסף, אזרחים נפגעים ובני משפחותיהם עשויים להיות זכאים לסיוע מתמשך מאגף איבה ואגף השיקום של הביטוח הלאומי. גופים אלה מקבילים לאגף השיקום במשרד הביטחון, ומעניקים לאזרחים אשר נפגעו בפעולות איבה זכויות זהות לאלו של משוקמי מערכת הביטחון. למידע נוסף, בקרו בעמוד "חרבות ברזל" באתר הביטוח הלאומי.


*

משרדנו כואב עם הנפגעים ובני משפחותיהם ומחזק את כוחות הביטחון וגופי ההתנדבות האזרחיים.

Comments


bottom of page