top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

כל מה שצריך לדעת על מסלול "חרבות ברזל" להלוואות בערבות מדינה: מעודכן לחודש מרץ 2024

עודכן: 10 במרץ

הקרן להלוואות בערבות מדינה פתחה מסלול ייעודי להתמודדות עם קשיי תזרים ומימון הון חוזר בתקופת הלחימה.

פרטים כלליים

  • מועד אחרון להגשת בקשה להלוואה: 31.3.2024

  • תנאי זכאות: מחזור שנתי בשנת 2022 לא עלה על 1 מיליארד ש"ח.

  • תקופת ההחזר: עד 5 שנים

  • לקוחות המשרד? אנו פה לסייע לכם בהגשת הבקשה.


עיקרי התנאים המוטבים בהלוואות בערבות מדינה - מסלול "חרבות ברזל"

מסלול "חרבות ברזל" להלוואות בערבות המדינה כולל הטבות כגון תקופת גרייס, בטוחות בשיעור נמוך, ריבית מפוקחת ופטור מעמלות.

גדול

קטן או בינוני

סוג העסק

8% מהמחזור בשנת 2022 או 32 מיליון ש"ח, כנמוך

8% מהמחזור בשנת 2022 או 500 אלף ש"ח, כנמוך*

תקרת סכום הלוואה


פריים+1.5%**

ריבית מקסימלית

10%

5%

בטוחה מקסימלית

3 חודשים

3-12 חודשים

תקופת גרייס (קרן וריבית)

לפי גובה ההלוואה והמחזור

פטור

עמלות

*לעוסקים פטורים התקרה תעמוד על 40,000 ש"ח.

**אם נותן ההלוואה הנו גוף חוץ בנקאי, שיעור הריבית המקסימלי הנו פריים+4%.


קישורים שימושיים: כך תגישו בקשה להלוואה בערבות מדינה
הקלות "חרבות ברזל" להלוואות בערבות מדינה

החשב הכללי באוצר פרסם הקלות להלוואות קיימות וחדשות, בין אם נלקחו במסגרת מסלול "חרבות ברזל" או לא:

  1. הקפאת ההלוואות בהתאם למתווה בנק ישראל לאשראי בנקאי.

  2. התאמת בטוחות: כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה ההלוואה שולמה כסדרה. לשם התאמת הבטוחות מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.

  3. הגשת דוחות כספיים: עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.


לשאלות ותשובות נוספות באתר הקרן בנושא הקלות להלוואות קיימות בערבות מדינה לחצו כאן

מצאו עוד מידע על "חרבות ברזל" בבלוג שלנו:

399 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page