top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

פיצויי "חרבות ברזל" של רשות המסים: המערכת פתוחה לעסקים בכל הארץ!

פיצויים לעסקים בגין נזק עקיף במלחמת "חרבות ברזל"


רשות המסים מעניקה פיצויים לעסקים שספגו נזק ישיר ועקיף (אובדן הכנסות, תשלום הוצאות קבועות למרות צמצום או הפסקת פעילות העסק) במסגרת מלחמת "חרבות ברזל".


לאחר ששולמה מקדמה על חשבון הפיצוי לעסקים אשר ביקשו אותה עד ליום 15.11.23, רשות המסים פתחה אתמול את האפשרות להגיש בקשה למענק לעסקים בכל אזורי הארץ.


להגשת הבקשה באתר רשות המסים לחצו כאן


אלה הם שלושת מסלולי המתווה של רשות המסים לפיצוי עסקים במלחמת "חרבות ברזל"


הזכאות למסלולים השונים תלויה במיקום העסק. באזור האישי באתר רשות המסים, שם מוגשת התביעה, ניתן לבדוק זכאות לכל המסלולים, כפי שיודגם בהמשך.

  • מסלול "הוצאות מזכות" (מסלול ירוק) - כל הארץ: במסלול זה ניתן פיצוי לעסקים בכל הארץ להשתתפות בהוצאות קבועות ובחלק מהוצאות השכר בהתאם להיקף הפגיעה במחזור העסק. עוד פרטים על אופן חישוב המענק ניתן למצוא בפוסט הקודם. לפרטי הזכאות ולהגשת בקשה

  • מסלולי "מחזורים", "שכר", "חקלאות" - אזור מיוחד: במסלול זה ניתן פיצוי מוגדל לעסקים הנמצאים באזורים שפעילותם הוגבלה בהנחיית מערכת הביטחון. ניתן לבחור בין פיצוי בגין ירידה במחזור העסקאות או בגין תשלום שכר לעובדים שנעדרו או בפיצוי ייעודי לחקלאים. הזכאים למסלול זה יוכלו לבחור בינו לבין המסלול הירוק. לפרטי הזכאות ולהגשת בקשה

  • "מסלול אדום" - יישובי ספר ועסקים בעלי סניפים מרובים: שלא כמו שני המסלולים האחרים, במסלול זה אין הגבלה על תקרת הפיצויים, אך גם אין התחייבות לזמן הטיפול בבקשה. עסקים ביישובים ספר יוכלו לבחור בין מסלול זה לבין שני המסלולים האחרים. עסקים בעלי סניפים חייבים להגיש בקשה במסלול זה, ללא אפשרות בחירה. לפרטי הזכאות ולהגשת בקשה

כך זה נראה: תהליך הגשת הבקשה באזור האישי ברשות המסים

לאחר מילוי הפרטים במסך 3, לרבות כתובת העסק, ניתן יהיה להציג את חישוב הפיצוי במסלול הנבחר. במידה והעסק נמצא ביישוב מיוחד, טרם הגשת הבקשה ניתן לחזור ולבצע את החישוב עבור כל אחד מהמסלולים האחרים, על מנת לבחור במסלול בו הפיצוי מירבי.


הפיצוי ישולם תוך 7 ימי עסקים מהגשת הבקשה (למעט במסלול האדום). לכן, טרם הגשת הבקשה, מומלץ לוודא שהוגשו כל הדיווחים הנדרשים למע"מ ולמס הכנסה, על מנת לקבל את הפיצוי בלא דיחוי.


מצאו עוד מידע על "חרבות ברזל" בבלוג שלנו:
220 צפיות0 תגובות
bottom of page