top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

פיצויי "חרבות ברזל": כך נראה תהליך הגשת הבקשה במערכת רשות המסים

עודכן: 22 בינו׳

פיצויים לעסקים בגין נזק עקיף במלחמת "חרבות ברזל"


רשות המסים מעניקה פיצויים לעסקים שספגו נזק ישיר ועקיף (אובדן הכנסות, תשלום הוצאות קבועות ושכר למרות צמצום או הפסקת פעילות העסק) במסגרת מלחמת "חרבות ברזל".


[עדכון מיום 2.1.24] הכנסת אישרה הארכת מתווה הפיצויים לחודשים 11-12.2023. המענקים יחושבו בגין 2 החודשים יחד, גם לעסקים בעלי דיווח חד-חודשי. כלומר: התנאי לזכאות הוא ירידה של 25% במחזור ההכנסות שדווח למע"מ בחודשים 11-12.23 יחד, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022.אלה הם שלושת מסלולי המתווה של רשות המסים לפיצוי עסקים במלחמת "חרבות ברזל"


הזכאות למסלולים השונים תלויה במיקום העסק. באזור האישי באתר רשות המסים, שם מוגשת התביעה, ניתן לבדוק זכאות לכל המסלולים, כפי שיודגם בהמשך.


  • מסלול "הוצאות מזכות" (מסלול ירוק) - כל הארץ: במסלול זה ניתן פיצוי לעסקים בכל הארץ להשתתפות בהוצאות קבועות ובחלק מהוצאות השכר בהתאם להיקף הפגיעה במחזור העסק. המסלול אושר לחודשים 10-12.23.

  • מסלולי "מחזורים", "שכר", "חקלאות" - אזור מיוחד: במסלול זה ניתן פיצוי מוגדל לעסקים הנמצאים באזורים שפעילותם הוגבלה בהנחיית מערכת הביטחון. ניתן לבחור בין פיצוי בגין ירידה במחזור העסקאות או בגין תשלום שכר לעובדים שנעדרו או בפיצוי ייעודי לחקלאים וקבלני ביצוע. הזכאים למסלול זה יוכלו לבחור בינו לבין המסלול הירוק. המסלול אושר לחודשים 10-11.23 לכלל העסקים באזור המיוחד, ולחלקם - גם לחודש 12.23.

  • "מסלול אדום" - יישובי ספר ועסקים בעלי סניפים מרובים: שלא כמו שני המסלולים האחרים, במסלול זה אין הגבלה על תקרת הפיצויים, אך גם אין התחייבות לזמן הטיפול בבקשה. עסקים ביישובי ספר יוכלו לבחור בין מסלול זה לבין שני המסלולים האחרים. עסקים בעלי סניפים חייבים להגיש בקשה במסלול זה, ללא אפשרות בחירה. לפרטי הזכאות ולהגשת בקשה


כך זה נראה: תהליך הגשת הבקשה באזור האישי ברשות המסים

לאחר מילוי הפרטים במסך 3, לרבות כתובת העסק, ניתן יהיה להציג את חישוב הפיצוי במסלול הנבחר. במידה והעסק נמצא ביישוב מיוחד, טרם הגשת הבקשה ניתן לחזור ולבצע את החישוב עבור כל אחד מהמסלולים האחרים, על מנת לבחור במסלול בו הפיצוי מירבי.


הפיצוי ישולם תוך 7 ימי עסקים מהגשת הבקשה (למעט במסלול האדום). לכן, טרם הגשת הבקשה, מומלץ לוודא שהוגשו כל הדיווחים הנדרשים למע"מ ולמס הכנסה, על מנת לקבל את הפיצוי בלא דיחוי.


מצאו עוד מידע על "חרבות ברזל" בבלוג שלנו:
Comments


bottom of page