top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

"חרבות ברזל": פיצויים מדצמבר ואילך - לא לכל העסקים

עודכן: לפני יומיים

[עדכון מחודש פברואר 2024] תוקנה רשימת היישובים הזכאים ונוספו הבהרות לעצמאים ששהו במילואים או בחל"ד בשנה שטרם המלחמה - קפצו לעדכון המפורט


פיצויי "חרבות ברזל" בגין נזק עקיף ביישובי הצפון והדרום: מסלול ירוק - אזור מיוחד


זהו מתווה הפיצוי המוגדל בגין נזק עקיף, המיועד לעסקים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית, קרי: עד 40 ק"מ מרצועת עזה, או עד 9 ק"מ מגבול לבנון, או יישובי רמת הגולן. כמו כן, המתווה תקף לגבי כל היישובים אשר פונו בהחלטת הממשלה.


הארכת המתווה - בשינוי משמעותי


המתווה, שבמקור אושר לחודש אוקטובר 2023 בלבד, הוארך גם לתקופות נובמבר-דצמבר 2023 וינואר-פברואר 2024. עם זאת, הפיצויים בגין חודש דצמבר ואילך לא יינתנו באופן גורף. בתוך האזורים הכלולים במתווה, נוספה הבחנה בין:


 • עסקים ביישובי ספר (עוטף עזה) או יישובים שחלו עליהם הגבלות של פיקוד הצפון - אשר יהיו זכאים לפיצויי המתווה גם בגין החודשים דצמבר 2023, וינואר-פברואר 2024.

 • עסקים שאינם עונים להגדרות הנ"ל, אך הם נמצאים ב"אזור המיוחד" וחלו בהם הגבלות כתוצאה מהנחיות פיקוד העורף - אשר יהיו זכאים לפיצויי המתווה רק בגין חודש נובמבר. בחודש דצמבר, יוכלו עסקים אלה לתבוע פיצויים במסלול הירוק הרגיל, החל על כל אזורי הארץ.


היישובים שנגרעו או נוספו למתווה הפיצויים

 • יישובי מועצה אזורית עמק הירדן: אלמגור, אשדות יעקב איחוד, אשדות יעקב מאוחד, האון, מסדה, מעגן, עין גב, שער הגולן, תל קציר - נגרעו מנספח ה' (ישובים הזכאים לבקש מקדמה) לאחר שנכללו בו בטעות.

 • היישובים בני נצרים, ברור חיל, דורות נווה וצוחר - הוספו לנספחים ד' וה' להוראת הביצוע (רשימת היישובים שפונו בהחלטות הממשלה ורשימת היישובים הזכאים למקדמה לפני הגשת תביעה).

 • היישובים אור הגנוז, בר יוחאי, מירון, ספסופה וקדיתא - הוספו לנספחים ג' וה' להוראת הביצוע (רשימת היישובים שבתוספת הרביעית לתקנות ורשימת היישובים הזכאים למקדמה לפני הגשת התביעה).


הבהרה חשובה לעצמאיות ועצמאים לגבי תקופת הבסיס לחישוב ירידת המחזורים

 • עצמאי.ת שבתקופת הבסיס שירתו במילואים לפחות 7 ימים – רשאים לבחור כי המחזור בתקופת הבסיס יחושב על פי תקופת פעילותו בשנה הקודמת, קרי ספטמבר 2022 עד אוגוסט 2023. זאת למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם היה בשירות מילואים, מחולק במספר החודשים בתקופה החליפית ומוכפל במספר החודשים בתקופת הזכאות. דוגמא: עצמאי ששירת במילואים בחודש אוקטובר 2022, מחזור הבסיס עבורו לפי חלופה זו יחושב עבור החודשים ספטמבר 2022 עד אוגוסט 2023 ללא חודש אוקטובר, מחולק ב-11 - אם הוא מדווח חד חודשי, ואם הוא מדווח דו חודשי מוכפל ב-2.

 • עצמאית שלא עבדה לפחות 7 ימים בתקופת הבסיס בשל אחת העילות המנויות בס' 6 או 7 לחוק עבודת נשים, התשי"ד -1954 – רשאית תהיה לבחור כי המחזור בתקופת הבסיס יחושב על פי תקופת פעילותה בשנה הקודמת, למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם לא עבדה כאמור, או תקופת פעילותה של העוסקת ב-12 החודשים הרצופים הקודמים לחודש הראשון שבו לא עבדה כאמור, מחולק במספר החודשים בתקופה החליפית ומוכפל במספר החודשים בתקופת הזכאות. דוגמא: עצמאית ששהתה בחופשת לידה בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2022 - מחזור הבסיס עבורה לפי החלופה הראשונה יחושב לפי המחזור בחודשים ינואר 2023 עד אוגוסט 2023, מחולק ב-8 - אם היא מדווחת חד חודשי, ואם היא מדווחת דו חודשי – מוכפל ב-2. לפי החלופה השניה – המחזור בחודשים ספטמבר 2021 עד אוגוסט 2022, מחולק ב-12 - אם היא מדווחת חד חודשי, ואם היא מדווחת דו חודשי – מוכפל ב-2.


לקריאה אודות מסלולי הפיצוי האחרים ראו מאמרינו הקודמים:אלה מסלולי הפיצוי לעסקים באזור מיוחד בחודשים נובמבר-דצמבר 2023


עסק הממוקם ביישוב הכלול ב"אזור מיוחד" יהיה זכאי לבחור במסלול פיצוי אחד מבין הבאים:


יישובי ספר (עוטף עזה) או יישובים בהם חלו הגבלות פיקוד צפון

 • מסלול "מחזורים" - פיצוי בשיעור 100% מירידת המחזורים בתקופה נובמבר-דצמבר 2023 עד לתקרה של 5 מיליון ש"ח לשני החודשים יחד.

 • מסלול "קבלן ביצוע" - פיצוי עד תקרה של 5 מיליון ש"ח לשני החודשים.

 • מסלול "חקלאות" – פיצוי עד תקרה של 6 מיליון ש"ח לשני החודשים.

 • מסלול "שכר" - פיצוי בסכום קצוב של 520 ש"ח ליום בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בשל הנחיות מערכת הביטחון בחודשים נובמבר-דצמבר 2023.

 • מסלול "אדום" - פיצוי מלא בגין כל הנזקים הכלכליים שנגרמו אגב המלחמה.


ישובים בהם חלו הגבלות מחמירות אך אינם יישובי ספר ולא חלו בהם הגבלות פיקוד צפון

 • מסלול "מחזורים" - פיצוי בשיעור 75% מירידת המחזורים בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, ועד לסך (2.5 מיליון ש"ח + סכום התקרה במסלול הוצאות מזכות לפי היקף מחזור הניזוק).

 • מסלול "קבלן ביצוע" - פיצוי בגובה 100% מהירידה במחזור בחודש נובמבר, ועד ועד לסך (2.5 מיליון ש"ח + סכום התקרה במסלול הוצאות מזכות לפי היקף מחזור הניזוק).

 • מסלול "חקלאות" - פיצוי כנ"ל עד תקרה של 3 מיליון ש"ח לחודש נובמבר.

 • מסלול "שכר" - פיצוי בסכום קצוב של 520 ש"ח ליום לעובד שנעדר ממקום העבודה בחודש נובמבר 2023 בלבד.


כל חלקי הארץ - מעסיקי מפונים

 • מסלול "שכר" - פיצוי בסכום קצוב של 520 ש"ח ליום לעובד שנעדר ממקום העבודה מפני שפונה מביתו בהחלטת ממשלה. פיצוי זה יינתן עד סוף פברואר או עד תום תקופת הפינוי, כמוקדם.


אופן הגשת התביעה לפיצויים במסלול הירוק לאזור מיוחד


ההגשה תתבצע, כתמיד, דרך האזור האישי באתר רשות המסים. המערכת באתר רשות המסים תיפתח בקרוב להגשת תביעות לפי תקנות אלו. תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו"ח ניכויים ודו"ח תקופתי למע"מ לתקופות בגינן נדרש המענק.


שימו לב - דוחות תקופתיים לתקופת המענק הנם דרישת קדם לתביעת המענק המלא. כאשר המערכת פתוחה להגשת בקשה למקדמה במהלך התקופה, מטבע הדברים אין אפשרות עדיין להגיש דוחות תקופתיים. עם זאת, מומלץ לוודא כי הוגשו כל הדוחות התקופתיים הקודמים שמועד הגשתם חלף.


העסק שלי נמצא בדרום או בצפון. באיזה מסלול כדאי לבחור?


לכאורה, התקנות החדשות הופכות את המסלול האדום כדאי יותר לבעלי עסקים ביישובי ספר וביישובים שפונו. כזכור, המסלול האדום מציע פיצוי בשיעור 100% על כל נזקי המלחמה. זאת, ללא הגבלת תקופה או תקרת פיצוי. אולם, טיפול בתביעה כזו צפוי להתמשך זמן רב ולדרוש ייצוג של עורך דין. לכך יש, כמובן, עלות כספית בלתי מבוטלת.


על כן, עסקים הזקוקים לכסף בהקדם האפשרי, עשויים להעדיף "להתפשר" על סכומי פיצוי נמוכים יותר שיתקבלו כעת, ולא על ההבטחה החמקמקה לפיצוי מלא במועד עתידי לא ידוע.


לחלופין, בעלי עסקים אשר אינם רוצים או יכולים להשקיע מאמצים בהליך בירוקרטי מורכב, אשר ידרוש מסמכים רבים להוכחת הנזק ועשוי להיות כרוך בהשגות והליכים משפטיים - ייטו אף הם לבחור במסלולים הירוקים.


משרדנו עומד לשירות לקוחותיו בייעוץ לגבי המסלול המתאים להם ביותר.

bottom of page