top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

בעלי עסקים בדרום או בצפון? כך תקבלו פיצוי מהמדינה על מלוא נזקי המלחמה

עודכן: 29 בפבר׳

תקנות מס רכוש שעודכנו לרגל מלחמת "חרבות ברזל" מאפשרות לעסקים ביישובי ספר לקבל פיצויים על נזקים פיזיים לעסק, וכן על נזקים עקיפים, קרי - אובדן הכנסות בעקבות ירידה בהיקפי הפעילות, או עצירתה.


במאמרים קודמים סקרנו בהרחבה את "המסלולים הירוקים". אלה מעניקים פיצוי מלא או חלקי על נזקים עקיפים, אך זאת עד תקרה מסוימת ולתקופת זמן קצובה (אוקטובר-דצמבר 2023 נכון ליום 22.1.24).


עתה נתמקד ב"מסלולים האדומים". אלה מעניקים פיצוי ללא הגבלת סכום או תקופה. להלן נסקור את תנאי הזכאות, היתרונות והחסרונות, ואופן הגשת הבקשות.


פיצוי בגין נזק עקיף לעסק (אובדן הכנסות) ב"מסלול האדום"


המסלול האדום מיועד ליישובי ספר ועסקים בעלי סניפים מרובים. עסקים ביישובי ספר יוכלו לבחור בין מסלול זה לבין שני המסלולים האחרים. עסקים בעלי סניפים חייבים להגיש בקשה במסלול זה, ללא אפשרות בחירה.


תמצית תנאי הזכאות לפיצויים בגין נזק עקיף ב"מסלול האדום"

 • העסק שוכן ב"יישוב ספר" - לרשימת היישובים המלאה

 • העסק הוכיח כי נגרם נזק ממשי להכנסותיו, כתוצאה מהמלחמה

 • פעילות העסק הופסקה עקב הנחיית פיקוד העורף:

יתרונות המסלול האדום

 • ללא הגבלת סכום: שלא כמו במסלולים הירוקים לנזק עקיף, במסלול האדום אין תקרת פיצויים. לכן, מי שזכאי לבחור במסלול זה, עשוי לקבל 100% פיצוי בגין הירידה בהכנסות בקשר למלחמה, בכפוף להוכחות שיספק.

 • ללא הגבלת תקופה: בניגוד למסלולים הירוקים, המסלול האדום אינו מגביל את התקופה בגינה נתבע הנזק. לכן, הוא מאפשר קבלת פיצוי כל זמן שהנזק מתמשך - פוטנציאלית, אפילו לאחר סיום הלחימה. זאת, גם במידה והמדינה לא תאריך את תחולת המסלולים הירוקים לתוך שנת 2024.


חסרונות המסלול האדום

 • משך: בניגוד למסלולים הירוקים, שם הפיצויים משולמים תוך מספר ימי עסקים לאחר הגשת הבקשה, במסלול האדום אין התחייבות לזמן הטיפול בבקשה. הטיפול יכול לקחת חודשים, אולי אפילו שנים - כפי שחוו חלק מהעסקים שניזוקו במלחמת לבנון השנייה.

 • מורכבות: בחינת הבקשה נעשית באופן פרטני לכל עסק, ודורשת מסמכים רבים להוכחת הנזק, מדידתו, והקשר הסיבתי שלו למלחמה. המדינה עשויה גם שלא להסכים עם עמדת העסק, כך שיידרש הליך ערר.

 • עלות: מעבר לכך ש"זמן הוא כסף", ערר על החלטת המדינה עשוי לגרור הליך משפטי, שם העסק יזדקק לייצוג משפטי. גם במקרה של קבלת הערר, אין הבטחה שיינתן צו למלוא הוצאות המשפט.


אופן הגשת בקשות לפיצויי "חרבות ברזל" במסלול האדום

 • יש למלא את טופס התביעה באופן מקוון באתר רשות המסים.

 • הודעה על נזק תוגש תוך שבועיים מיום הנזק

 • תביעה תוגש תוך 3 חודשים מיום סיום המלחמה

 

פיצויי קרן מס רכוש בגין נזק ישיר לרכוש במלחמת "חרבות ברזל"


פיצויים אלה ניתנים לכל מי שרכושו (פרטי או עסקי) נפגע פיזית אגב מלחמה, פעולה צבאית או פעולת איבה. זאת, ללא קשר אם העסק ממוקם ביישוב ספר או במקום אחר בארץ.


הנזקים המכוסים הנם:


כדי שהפיצוי לא ייפגע, חשוב לדעת:

 • שמאים ומהנדסים מטעם קרן הפיצויים של מס רכוש מגיעים באופן יזום, סמוך לזמן הפגיעה, לבתים ועסקים שנפגעו. אם טרם פגשתם בהם, ניתן ליצור קשר עם מרכז התמיכה של קרן הפיצויים ברשות המסים בטלפון 4954*

 • אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת (למעט זכוכיות) או כל חפץ זר שנמצא בבית, בעסק או בסביבת הנכס הניזוק, טרם הגעת צוות הקרן, או ללא תיאום מוקדם עם שמאי הקרן

 • אין לבצע כל תיקון בנכס שניזוק ללא בדיקת שמאי הקרן
댓글


bottom of page