top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

תיאום מס לעוסק פטור 2024: כך תקבלו פטור מדוח שנתי ותשלום מקדמות

בין ההקלות עליהן דיווחנו במאמרנו אודות רפורמת עוסק זעיר, בולטת האפשרות לקבל פטור מהגשת דוח שנתי ומתשלום מקדמות מס הכנסה חודשיות או דו-חודשיות. הפטור מותנה בעריכת תיאום מס במערכת המקוונת של רשות המסים. אנו מגישים לכם כעת הצצה לתהליך המקוון, מסך אחרי מסך.


למי מתאים לערוך תיאום מס לעוסק זעיר במקום דוח שנתי?


לכאורה, התהליך אידיאלי עבור פרילנסרים אשר יש להם לקוח אחד בלבד ואשר מקבלים מהלקוח תשלום קבוע מדי חודש (בדומה לשכירים המקבלים שכר גלובלי). זאת, כיוון שנדרש להזין פרטי לקוח והכנסות שנתיות צפויות עבור כל לקוח. בסיום התהליך מופק אישור ניכוי מס במקור המיועד ללקוח, ובו מפורט % מס ההכנסה שעל הלקוח לנכות מכל תשלום לעוסק. ניכוי זה הוא הפוטר למעשה את העוסק מהצורך בדיווח אישי למס הכנסה.


שלב 1 בתיאום מס לעוסק זעיר: בחירת סוג הכנסה


מסך 1: בעלי עסק זעיר יבחרו "הכנסה אחרת" כמסומן מטה. מי שיש להם מקורות הכנסה נוספים (שכר, קצבה ועוד) יתבקשו לחזור על כל השלבים בהמשך לגבי כל סוג הכנסה.


מסך 2: בחרו באפשרות הראשונה "פרילנסר" כמסומן מטה.


מסך 3: בחרו באפשרות הראשונה (פרילנסר).שלב 2 בתיאום מס לפרילנסר: פרטי הלקוח העיקרי וההכנסות


מסך 4: הקלידו את מספר תיק הניכויים של הלקוח העיקרי - זהו מספר בן 9 ספרות המתחיל בספרה 9.


מסך 5: הקלידו את מחזור ההכנסות השנתי הצפוי לכם מפעילות עצמאית מול לקוח זה.

שימו לב - על מנת לזכות בהקלות עוסק זעיר, מחזור ההכנסות השנתי שתקלידו (מלקוח זה ומכל הלקוחות) חייב להיות שווה או קטן מתקרת העוסק הפטורמסכים 7-6: סיכום פרטי הכנסה ראשונה. כאן אין למלא דבר, אלא רק לבדוק את נכונות הפרטים.


שלב 3 בתיאום מס לעוסק זעיר: נקודות זיכוי ממס


מסך 8: כאן מוצגים כלל הגורמים המעניקים נקודות זיכוי ממס. שימו לב כי ההקלות המגיעות לכם אינן ניתנות אוטומטית (למעט הקלת "אישה"). לכן להקיש על כל פריט הנכון לגביכם, ולמלא את הפרטים בחלון שייפתח.מסכים 9-10: כאן תראו את סך נקודות הזיכוי האישיות שלכם ואת שוויין הכספי (מודגש בצהוב). סכום זה יופחת מחבות המס השנתית שלכם בגין כלל הכנסותיכם מכל המקורות.

הסכום התחתון ביותר הנו לידיעה, ומייצג את שוויה הכספי של נקודת זיכוי אחת. סכום זה משתנה משנה לשנה בהתאם למדד המחירים, אך הוא אינו אישי וזהה לכל משלמי המס.


מסך 11: זהו. סיימתם. מסך זה מציג את שיעור המס האפקטיבי מתוך ההכנסה שהזנתם (בדוגמה זו, 5%).

לחיצה על החץ המסומן תחשוף את פירוט החישוב כמופיע בצילום התחתון.

לחיצה על "סיום" תפיק אישור ניכוי מס, אותו תמסרו ללקוח. הלקוח יזין את פרטי האישור במערכת הנהלת החשבונות שלו. לאחר מכן, מכל סכום שישלם לכם ינוכה אוטומטית מס ההכנסה, לפי האחוזים המצוינים (בדוגמה זו 5% ו-20%) ויועבר ע"י הלקוח לרשות המסים.
זהו? האם תיאום מס אחד בשנה הוא "שגר ושכח"?


תלוי. אם במהלך השנה חלו שינויים בפעילותכם העסקית או בזכאותכם לנקודות זיכוי, הרי שתיאום המס הראשוני לא יספק חבות מס מדויקת.


שינויים העשויים לזכות אתכם בהחזר מס

  • חלה ירידה בפעילות העסקית, כך שמחזור ההכנסות השנתי נמוך מהצפי שהזנתם.

  • חל אירוע המעניק לכם עוד נקודות זיכוי (חזרו לצילום מסך 8 מעלה כדי לראות דוגמה לאירועים כאלה).


במצבים אלה עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

  1. לבצע שנית את תיאום המס עם הנתונים המעודכנים - בהתאם לעיתוי, עשוי לחסוך לכם תשלום מס מיותר, כולו או חלקו, במאמץ נמוך יחסית.

  2. לחכות לסוף השנה ולהגיש דוח שנתי להחזר מס - אפשרות זו מבטיחה תשלום מס מדויק "על השקל" ותוספת ריבית על סכום ההחזר. עם זאת, היא כרוכה בהמתנה של מספר חודשים לאחר תום השנה, באיסוף מסמכים אודות כל הכנסותיכם והמס שנוכה מהן, ובהכנת הדוח, אשר רצוי להפקידה בידי רואה חשבון מוסמך.


שינויים העשויים להגדיל את חבות המס

  • חל שינוי המפחית את סך נקודות הזיכוי שלכם (למשל, עברתם ליישוב שאינו זכאי להטבות מס, או שבן זוג שלא הייתה לו כל הכנסה החל לעבוד או לקבל קצבה) - במצב זה מומלץ לשוב ולבצע את תיאום המס, ולקבל שיעור ניכוי מס מעודכן. הדבר יאפשר לכם לעמוד בדרישות החוק במאמץ נמוך יחסית.

  • סך הכנסותיכם מפעילות עצמאית עבר את תקרת העוסק הפטור - במצב זה, לא תהיו זכאים עוד להקלות "עוסק זעיר". יהיה עליכם להתחיל ולשלם מע"מ על הכנסותיכם, ותהיו חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה.


חושבים שאתם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה? המשיכו לקרוא:צריכים להגיש דוח? רוצים לנהל את העסק בשקט נפשי מוחלט? פנו אלינו.

85 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page