top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

דמי אבטלה וחל"ת במלחמת "חרבות ברזל": מדריך קצר לאנשים עסוקים

הוצאת עובדים לחל"ת במהלך מלחמת "חרבות ברזל"


בהתאם למתווה משרד האוצר שאושר בכנסת, עסקים אשר פעילותם הופסקה או צומצמה עקב המלחמה יוכלו להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בתנאים מקלים. המתווה קיבל ביטוי בתיקון לחוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה) שהיה בתוקף עד ליום 31.12.23 וטרם הוארך. נשוב ונעדכן ככל שיוארך לאור התמשכות הלחימה.


אנו מביאים להלן את תמצית ההוראות בדבר דמי אבטלה וחל"ת ב"חרבות ברזל" לאוכלוסיות השונות.


תמצית הוראת השעה בדבר דמי אבטלה וחל"ת "חרבות ברזל" - כלל האוכלוסיה


  • תקופה החל"ת יכולה להתחיל רטרואקטיבית מיום 7.10.23

  • תקופת החל"ת לא תפחת מ-14 ימים (במקום 30 ימים)

  • לא נדרש לפדות ימי חופשה כתנאי לקבלת דמי אבטלה

  • תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה תהייה 6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים (במקום 12 חודשים), ועבור אדם עם מוגבלות - 3 חודשים בלבד

  • דמי האבטלה ישולמו מהיום הראשון, ולא ינוכו 5 הימים הראשונים כבדרך כלל

  • המעסיק יהיה פטור מתשלום חלקו בדמי האבטלה (כ-350 ש"ח לעובד)

  • גם עובדים שניצלו את כל ימי האבטלה במסגרת שנת האבטלה הנוכחית, יהיו זכאים לדמי אבטלה אם הוצאו לחל"ת בעקבות הלחימה

  • ההקלות הנ"ל יתקיימו מיום 7.10.23 עד 31.12.23.


הארכת ימי האבטלה למובטל חוזר מתחת לגיל 40


בימים כתיקונם, מובטל אשר הגיש 2 תביעות לפחות בתקופה של 4 שנים וטרם מלאו לו 40 במועד הגשת התביעה האחרונה, זכאי ל-180% מסך ימי האבטלה שבחוק.


מובטל חוזר שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו בין התאריכים 7.10.23 ו-31.12.23 והגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה בתקופה זו – יקבל הארכה אוטומטית של ימי האבטלה עד ל-31.12.23 או עד תום תקופת הוראת השעה. זאת, גם אם ניצל את כל 180% ימי הזכאות שלו במהלך 4 שנים.


הארכת ימי אבטלה למי שפונו מיישוביהם


תושבי יישוב שפונה לפי החלטת הממשלה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד סוף תקופה זו, גם אם תמה זכאותם לימי אבטלה.


זאת, בין אם הנם מובטלים חוזרים כאמור לעיל או שזוהי תקופת החל"ת\אבטלה הראשונה עבורם ב-4 השנים האחרונות.


לבדיקה האם ישוב מגוריכם מזכה אתכם בהקלות לעניין דמי אבטלה, לחצו כאן.


יש לי עוד שאלה. לאן פונים?


לעוד שאלות ותשובות בנושא אבטלה וחל"ת במהלך מלחמת "חרבות ברזל", היכנסו לעמוד זה באתר הביטוח הלאומי


עוד מידע על מלחמת "חרבות ברזל" בבלוג שלנו


Commentaires


bottom of page